KCK roept op tot een reflectieve dialoog over de Koerdisch-Turkse betrekkingen

De Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) heeft in een vrijdag uitgegeven verklaring het 100e jaar van de oprichting van de Republiek Turkije gemarkeerd door op te roepen tot een reflectieve dialoog over de historische Koerdisch-Turkse betrekkingen en hun impact op het verleden, het heden en de toekomst van de natie. De verklaring werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap.

De KCK benadrukte in de verklaring het belang van de erkenning van de rol van de Koerden in de geschiedenis en de politieke structuur van Turkije en de noodzaak om de verslechterde relaties aan te pakken die leed en verlies hebben veroorzaakt voor zowel Koerden als Turken.

De verklaring van de KCK begon met het erkennen van de mijlpaal van het honderdjarig bestaan van de Republiek en de discussies over de volgende eeuw. De verklaring benadrukte de noodzaak van een correcte en alomvattende discussie over de afgelopen eeuw om een solide basis te leggen voor het vormgeven van de toekomst, en benadrukte dat de Koerdisch-Turkse betrekkingen onontbeerlijk zijn voor een vruchtbare dialoog.

In de verklaring staat: “De Koerden zijn een realiteit van deze geografie. Ze zijn een essentieel element van de politieke en administratieve structuur die zowel bij de oprichting van de Republiek als in vorige periodes tot stand kwam”. De verklaring stelt dat elke discussie over de geschiedenis van de Republiek die de Koerdisch-Turkse relaties negeert, onvolledig en verkeerd is.

De KCK wees erop dat de verslechtering van de Koerdisch-Turkse betrekkingen sinds de oprichting van de Republiek aanzienlijke negatieve gevolgen heeft gehad, die niet alleen Koerden, maar ook Turken en de hele natie hebben getroffen. Er werd benadrukt dat deze historische realiteit dringend moet worden erkend en dat er corrigerende maatregelen moeten worden genomen om dit probleem aan te pakken, waarbij werd verklaard dat “alleen op deze manier een correcte en corrigerende discussie mogelijk is”.

De verklaring stelde verder dat de verslechtering van de Koerdisch-Turkse betrekkingen de idealen die van de Republiek worden verwacht, waaronder democratie, heeft ondermijnd en heeft toegestaan dat nationalisme een machtsmiddel is geworden, waardoor het Turkse volk voortdurend de nadruk legt op Turksheid. Dit heeft op zijn beurt de Turkse samenleving verhinderd om democratische eisen te stellen en vooruitgang te boeken.