KCK roept op tot verzet ter bescherming van Rojava

De Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) roept op tot verzet tegen de golf van aanvallen door Turkije in Noord- en Oost-Syrië. Turkije valt de autonome regio dagelijks aan vanuit de lucht en met steun van jihadistische huurlingen op de grond. Sinds afgelopen weekend zijn ten minste 17 mensen gedood bij gerichte drone-aanvallen, waaronder ook drie burgers.

In een vandaag uitgebrachte verklaring wijst de co-voorzitter van de Uitvoerende Raad van de KCK erop dat de Turkse staat sinds 7 juni zijn aanvallen op noordoostelijk Syrië heeft geïntensiveerd en dat volgens berichten naast burgers en leden van gevechtseenheden ook militairen van het Syrische regime en Rusland daarbij om het leven zijn gekomen. “Deze aanvallen hebben eens te meer aangetoond dat de AKP/MHP-regering haar kwaadaardige en vijandige bedoelingen en ambities tegen Rojava en Syrië zal blijven voortzetten. Daarom veroordelen wij de aanvallen van de Turkse staat ten zeerste en roepen wij iedereen op om hier duidelijk stelling tegen te nemen”, eist de KCK.

De verklaring vervolgt: “De Turkse staat heeft een anti-Koerdische en antidemocratische mentaliteit en beleid. Haar belangrijkste doel is om genocide te plegen tegen de Koerden en alles wat Koerdisch is uit te roeien. Het beleid van de Turkse staat ten opzichte van Rojava en Syrië is ook gebaseerd op dit kader. De tot nu toe uitgevoerde invasies en aanvallen zijn uitgevoerd als voorwaarde voor dit beleid. De Koerdische bevolking is zich zeker goed bewust van deze karakteristiek van de Turkse staat. Internationale machten en staten zijn zich ook bewust van deze realiteit, maar blijven zwijgen vanwege hun op belangen gebaseerde relaties met de Turkse staat.

“Ont-Koerdisering van Rojava”

De Turkse staat heeft duidelijk tot doel om het democratische systeem dat zich heeft ontwikkeld in Rojava en Noord- en Oost-Syrië te vernietigen. De enige reden hiervoor is dat het Koerdische volk, samen met andere volkeren, de wil van het daar gevestigde democratische systeem is geworden. Voor de Turkse staat, die een anti-Koerdische en antidemocratische mentaliteit heeft, is het feit dat het Koerdische volk zijn eigen wil heeft ontwikkeld echter een oorlogsgrond en een rechtvaardiging voor bezetting en genocide. De bezetting van Efrîn, Girê Spî en Serêkaniyê laat duidelijk zien dat de Turkse staat niet alleen deze plaatsen bezet, maar ook een project uitvoert om Rojava te ont-Koerdiseren door de demografische structuur te veranderen en de Koerden uit de plaatsen waar ze wonen te verdrijven. Nu wil de Turkse staat dit beleid voortzetten in andere gebieden door Rojava en andere delen van Noord- en Oost-Syrië te bezetten. Zijn uiteindelijke doel is om heel Noord- en Oost-Syrië te bezetten, het daar gevestigde democratische systeem te vernietigen en Rojava te ontvolken door de Koerden te verdrijven. Het praten over het vestigen van bendes [islamitische huurlingen] en vluchtelingen uit Syrië is slechts een rechtvaardiging. Nergens ter wereld wordt de methode geaccepteerd om een plaats voor vluchtelingen te vinden door de demografie van een plaats te veranderen. Deze discoursen van de Turkse staat dienen dus om zijn genocidepolitiek te verhullen en zijn niet geloofwaardig.

“Duidelijk genocide”

Wat de Turkse staat doet, is duidelijk genocide. Genocide is het grootste misdrijf tegen de mensheid. De ware bedoeling en het ware doel van de Turkse staat is niet om een plek te vinden voor vluchtelingen, maar om Rojava en Syrië te annexeren en genocide te plegen tegen de Koerden. Daar valt niets aan te verbergen of te verhullen. Tot nu toe heeft de Turkse staat overal waar hij kwam zijn eigen systeem opgelegd en deze plaatsen geregeerd alsof het zijn eigen waren. Dat laat zien dat de Turkse staat het Syrische grondgebied niet alleen bezet, maar ook annexeert. Vanuit dit oogpunt moeten de Syrische staat en alle krachten die aan zijn zijde staan zich uitspreken tegen de bezetting en annexatie door de Turkse staat.

“Het erfgoed van het Ottomaanse Rijk”

Het feit dat de Turkse staat enkele verraderlijke en collaborerende Koerden aan zijn zijde heeft, verandert niets aan deze feiten. Dit beleid is een erfenis van het Ottomaanse Rijk. Om genocide te plegen tegen de Koerden, leunde de Ottomaanse staat altijd op enkele Koerden die hun volk verraadden en ervan profiteerden. Ook de Turkse staat heeft deze methode gebruikt om genocide te plegen tegen de Koerden. In de geschiedenis werden de weerstanden, die bekend stonden als Koerdische opstanden, maar in wezen gericht waren tegen ontkenning en uitroeiing, onderdrukt met deze methode. Nu probeert de Turkse staat de realiteit van genocide te verdoezelen door enkele verraderlijke Koerdische collaborateurs die hun eer hebben verkocht, aan zijn zijde te houden om geen indruk te wekken naar buiten toe. Maar de Turkse staat kan deze realiteit niet langer verbergen met deze methode. Hij kan bepaalde verraderlijke collaborerende Koerden niet als masker gebruiken. Want de mensen in Koerdistan hebben genoeg bewustzijn en wilskracht om deze realiteit te begrijpen en te zien wat dit betekent.

“Genocide voor de ogen van de hele wereld”

Terwijl de Turkse staat zijn plan om genocide te plegen tegen de Koerden voor de ogen van de hele wereld uitvoert, is er helaas geen reactie van staten daartegen. De anti-Koerdische fascistische leider Tayyip Erdoğan heeft zijn genocideplan op een VN-vergadering voor de ogen van alle staten aangekondigd en niemand heeft er protest tegen aangetekend. Dit laat zien hoe ver de staten en de Verenigde Naties verwijderd zijn van rechtvaardigheid en gelijkheid en hoezeer ze deze waarden tegenspreken. Deze houding van staten en internationale instellingen is onaanvaardbaar. Staten moeten deze huichelachtige houding opgeven die duidelijk de gerechtigheid buiten werking stelt. De Koerden hebben gevochten tegen ISIS en daarmee zijn gruweldaden gestopt. Ze hebben niet alleen zichzelf maar de hele wereld beschermd tegen ISIS-fascisme en hen voor dit gevaar behoed. Deze houding ten opzichte van de Koerden is op geen enkele manier in overeenstemming met rechtvaardigheid. De volkeren en de democratische publieke opinie moeten deze houding van staten ontmaskeren en druk op hen uitoefenen om de beleid van de Turkse staat om genocide te plegen tegen de Koerden niet langer te steunen. Staten en degenen die zich beschouwen als instellingen van de internationale gemeenschap kunnen zo’n houding niet innemen. Dit mag onder geen enkele omstandigheid worden geaccepteerd. De volkeren mogen deze houding van staten niet langer accepteren. De strijd voor democratie moet vandaag de dag handelen met zo’n begrip en zo’n niveau bereiken. De volkeren en de democratische krachten hebben een dergelijke verantwoordelijkheid en de kracht daarvoor.

“Rojava beschermen voor de waarden van menselijkheid”

Omdat de Turkse staat handelt uit anti-Koerdische motieven, wil hij het systeem dat is gevestigd in Noord- en Oost-Syrië vernietigen. De fascistische AKP/MHP-regering voert een reactionair beleid in het Midden-Oosten en probeert reactionaire ideeën te verspreiden. In werkelijkheid heeft zich in Rojava en Noord- en Oost-Syrië een democratisch systeem gevestigd dat als model kan dienen voor Syrië en de hele regio. Dit is een waarde die in naam van de hele mensheid, in naam van vrijheid en democratie is gecreëerd. Alle volkeren van het Midden-Oosten en de wereld, vrouwen, jongeren, revolutionair-democratische groepen, socialisten, intellectuelen en kunstenaars, kortom iedereen die ontvankelijk is voor de waarden van menselijkheid, moet deze waarde beschermen. De aanval op deze plaats moet worden beschouwd als een aanval op de universele waarden van de mensheid, en er moet een houding worden ontwikkeld en een reactie worden getoond. De te vertegenwoordigen houding moet resultaatgericht zijn en de kracht en invloed hebben om iedereen een stap terug te laten doen. Met deze aanvallen legt de AKP/MHP-regering de basis voor een nieuwe bezetting en een nieuw bloedbad. Daarom mag men hier niet met stilte op reageren en moet er een sterke reactie worden getoond tegen elke aanval. Ook het Koerdische volk moet zich overal in het land en in het buitenland inzetten voor Rojava en zijn reactie op de aanvallen van de AKP/MHP-regering sterker tot uiting brengen.

“De regering-Erdoğan vertegenwoordigt de Koerden niet”

De fascistische AKP/MHP-regering verklaart openlijk dat ze in het tweede eeuw van de Republiek genocide tegen de Koerden zal voltooien en de verzwakte reactionaire krachten in de regio weer zal laten herrijzen. De nieuwe regering is gevormd om dit doel te bereiken. De AKP/MHP heeft de verkiezingen gewonnen door een alliantie aan te gaan met collaborerende, verraderlijke tegenkrachten in Koerdistan. Om het beleid van genocide tegen de Koerden te verdiepen en te verhullen, zijn enkele Koerdische collaborateurs en verraders opgenomen in de regering. Daarom is de nieuwe regering een volledige oorlogsregering die is gevormd om genocide tegen de Koerden uit te voeren. Deze regering en haar fascistische leider Tayyip Erdoğan vertegenwoordigen zeker niet de Koerden en hebben geen recht om hen te regeren. De Koerden hebben zich duidelijk gepositioneerd tegen dit fascistische regime en systeem en hebben het daarom afgewezen. Het enige wat dit regime de Koerden heeft opgelegd, is genocide, en de aanvallen op Rojava maken daar deel van uit. Het Koerdische volk en hun internationale vrienden moeten deze realiteit erkennen en hun houding tegen het fascistische en anti-Koerdische genocidale regime voortzetten door deze om te zetten in een sterkere reactie tegen de aanvallen op Rojava en de Rojava-revolutie nog meer te ondersteunen.

Oproep tot verzet: “Niemand moet het land verlaten”

Ons volk in Rojava, dat weet dat het Koerdische volk, de volkeren van het Midden-Oosten en de progressieve democratische mensheid aan zijn zijde staan, moet zijn huidige verzet tegen de aanvallen nog sterker voortzetten. Niemand van ons volk mag het land verlaten en iedereen moet deel uitmaken van een totaal verzet tegen de aanvallen.