KCK: Turkse aanvallen op Rojava zijn misdaden tegen de menselijkheid

Het medevoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) heeft een verklaring uitgegeven over de aanvallen op Rojava en Noordoost-Syrië door de Turkse regering.

De verklaring riep op tot actie tegen deze aanvallen, in het bijzonder internationale instellingen die de plicht hebben om op te treden tegen misdaden tegen de menselijkheid.

De verklaring zei: “Al enkele dagen dreigen verschillende leden van de fascistische Turkse regering, in het bijzonder haar fascistische leider Tayyip Erdoğan, met aanvallen en bloedbaden tegen Rojava [Noord-Syrië].

Vanaf vandaag [5 oktober] zijn er uitgebreide aanvallen geweest op Rojava en Noord- en Oost-Syrië. Bij deze aanvallen zijn burgers en de civiele infrastructuur het doelwit geweest. Er wordt gemeld dat veel mensen gedood en gewond zijn bij de aanvallen en dat veel dammen, faciliteiten, winkels en werkplekken gebombardeerd zijn door oorlogsvliegtuigen. We veroordelen deze onmenselijke aanvallen van de Turkse staat ten zeerste. Iedereen moet deze aanvallen veroordelen en een standpunt innemen. Deze aanvallen volgen een genocidale mentaliteit en zijn misdaden tegen de menselijkheid. Men mag niet zwijgen tegenover zo’n misdaad.”

De verklaring ging verder: “Koerdische vijandschap is instinctief geworden in de Turkse staat en de AKP-MHP regering die het regeert. De regering kijkt naar de wereld met dit instinct, valt aan waar er een ontwikkeling is in de naam van Koerdischheid. Hiervoor houdt ze geen rekening met grenzen, regels of wetten. Dit is absoluut een zieke staat. Tayyip Erdoğan is vergiftigd met Koerdische vijandschap en deze aanvallen zijn niets anders dan de injectie van dit gif. Aangezien de democratische politiek en de publieke opinie in Turkije onder grote druk staan en aangezien intellectuelen, kunstenaars en journalisten die misstanden zouden bekritiseren en de waarheid aan het licht zouden brengen, zijn gearresteerd en het zwijgen is opgelegd, worden de fascistische mentaliteit en het beleid van de AKP-MHP aan de Turkse samenleving gepresenteerd alsof het de waarheid is. Terwijl iedereen die probeert te zeggen dat dit niet het geval is onmiddellijk wordt onderdrukt, gearresteerd en tot zwijgen wordt gebracht, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, worden oorlogszuchtige persoonlijkheden die het fascistische beleid prijzen en als juist beschouwen in televisieprogramma’s aan het woord gelaten. Op deze manier denken ze dat ze het fascisme kunnen opleggen aan de samenleving en een systeem van onderdrukking kunnen vestigen dat gebaseerd is op leugens.

Maar zoals we kunnen zien, heeft de actie in Ankara de AKP-MHP regering en degenen die proberen het fascisme op te leggen aan de Turkse samenleving door vierentwintig uur per dag oorlog te voeren, ontmaskerd en hun leugens blootgelegd. Er is zoveel reactie gekomen omdat deze actie de op leugens gebaseerde orde heeft vernietigd. In werkelijkheid is de oorlog geen seconde gestopt. Het is de AKP-MHP regering die deze oorlog heeft opgelegd. Het is de Turkse staat die zegt alles met oorlog op te lossen. Zij zijn degenen die opscheppen over hoeveel Koerden ze elke dag doden. Wat het Koerdische volk doet is zichzelf verdedigen en zich verzetten tegen genocide. Het Koerdische volk geeft zich niet over aan fascisme, genocide en kolonialisme. Het verzet zich en beschermt zijn bestaan onder alle omstandigheden.”

De verklaring voegde eraan toe: “De aanvallen op Rojava rechtvaardigen met de actie in Ankara is een complete verdraaiing en excuus. De Turkse staat heeft besloten om Rojava binnen te vallen en de Koerden te verdrijven door middel van massamoorden en verplaatsingen, en om ervoor te zorgen dat Rojava niet langer het thuisland van de Koerden is. De Turkse staat en de AKP-MHP regering hebben deze beslissing genomen. Nog maar een paar dagen geleden maakte de fascistische leider Tayyip Erdoğan dit duidelijk door te verklaren dat de invasie van Rojava een kwestie van voorbereiding, timing en omgeving was. Daarom vallen de aanvallen onder de noemer Koerdische genocide. Het Koerdische volk en het publiek zijn zich goed bewust van dit feit.

Het is heel duidelijk dat de wereld op de proef wordt gesteld door de aanvallen van de Turkse staat op het Koerdische volk. Wie rechtschapen en gewetensvol is, wie aan de kant van de rechtvaardigheid staat, zal bepaald worden door de houding die ze aannemen tegenover deze realiteit. Tot nu toe heeft geen enkele officiële internationale instelling of staat, vooral de VN, kritiek geuit of een ernstig standpunt ingenomen tegen deze aanvallen van de Turkse staat. Integendeel, ze hebben het beleid van de Turkse staat direct of indirect gesteund. Op basis van deze steun voert de Turkse staat deze aanvallen uit en voert het beleid van Koerdische genocide uit.”

De KCK zei: “We doen nogmaals een beroep op internationale instellingen en staten, in het bijzonder de VN, om deze aanvallen van de Turkse staat niet te steunen en er een duidelijk standpunt tegen in te nemen. Noch de VN en de NAVO, noch enige andere staat of instelling mag de Turkse staat steunen en een partner worden in het beleid van Koerdische genocide.

We doen ook een beroep op het patriottische volk van Koerdistan en alle democratische krachten over de hele wereld; er is dringend behoefte aan een grotere houding tegen de genocidale aanvallen van de Turkse staat dan de houding die tot nu toe is vertoond. Fascisme kan alleen gestopt, beperkt en vernietigd worden door democratische organisatie en actie. Zoals te zien is, sluit de statenwereld een compromis met de Turkse staat, zwijgt over wat het doet, steunt en keurt het goed. Als democratische wereld en publieke opinie kunnen we dit niet accepteren. We moeten politieke druk uitoefenen op staten en instellingen met een sterke positie en hen ervan overtuigen deze houding op te geven. Staten en officiële instellingen kunnen op deze manier niet als legitiem worden erkend. Op deze basis moeten onze mensen in Koerdistan en in het buitenland opstaan, waar ze ook zijn, en hun sterke reactie tonen tegen de aanvallen. Volkeren, vrouwen, jongeren, democratische krachten en alle internationale vrienden moeten ook actief actie ondernemen in solidariteit met het Koerdische volk.”