KCK: Versla het AKP/MHP-fascisme voor eens en voor altijd

  • Zuid-Koerdistan

Het covoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen) roept in een boodschap ter gelegenheid van de internationale dag van de arbeid op om de Groene Linkse Partij (Yeşil Sol Parti, YSP) te steunen bij de parlements- en presidentsverkiezingen op 14 mei in Turkije. De boodschap die zondag is vrijgegeven, werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en bevat het volgende:

“We willen iedereen feliciteren met de Dag van de Arbeid, de solidariteit en de strijd van alle volkeren, in het bijzonder de arbeidersklasse, vrouwen en onderdrukten. De Dag van de Arbeid is een historische dag, gevierd als resultaat van grote offers en strijd. In deze zin is de Dag van de Arbeid zowel een dag om te vieren voor de arbeidersklasse, werknemers en onderdrukten als een dag van verzet en strijd. Ter gelegenheid hiervan eren we iedereen die zich heeft ingezet voor revolutie en democratie en beloven we hun strijd tot overwinning te brengen.

De strijd van de arbeidersklasse en werknemers tegen het kapitalistische uitbuitingssysteem neemt een belangrijke plaats in de geschiedenis van de mensheid in. Hun strijd voor gelijkheid, vrijheid en democratie heeft zich ontwikkeld als voortzetting van de historische strijd van de mensheid en heeft een groot erfgoed achtergelaten. De strijd van de arbeidersklasse, die is ontwikkeld op basis van het ideaal van socialistisch leven, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de gehele mensheid door het bewustzijn van de samenleving tegen ongelijkheid en uitbuiting te scherpen, het te verlichten en er een strijdlustig karakter aan te geven. Dit verzet is onmisbaar in de geschiedenis van de strijd voor emancipatie en vrijheid, die een universeel karakter heeft gekregen en een overeenkomstige ontwikkeling teweeg heeft gebracht.

De idealen van de Dag van de Arbeid, die het streven naar gelijkheid en vrijheid van de arbeidersklasse, werknemers, vrouwen en onderdrukte volkeren uitdrukken, hebben ook vandaag de dag niets aan betekenis verloren. De verscherping van de uitbuiting door de kapitalistische moderniteit, de verdieping van de ongelijkheid, de plundering en vernietiging van de natuur en de ontwikkeling van de orde van armoede, oorlog en massamoord maken het ideaal vertegenwoordigd op de Dag van de Arbeid van een gelijke en vrije wereld zonder uitbuiting en de strijd voor deze idealen vandaag nog belangrijker. Daarom is het belangrijk om de Dag van de Arbeid krachtig te vieren, deze waarden eigen te maken en de strijd te intensiveren om ze leefbaar te maken. Dit is vandaag de dag meer dan ooit nodig.

De revolutie in Koerdistan en de strijd van het Koerdische volk vanaf haar begin tot vandaag staan ​​voor de praktische verwezenlijking van de inspanningen van de arbeidersklasse, werknemers, vrouwen en onderdrukte volkeren naar gelijkheid en vrijheid. Rêber Apo [Abdullah Öcalan] heeft grote inspanningen geleverd om de strijd voor het socialisme te ontwikkelen. Hij heeft dit bewezen door de oprichting van de PKK-beweging en de daarmee gepaard gaande strijd tegen het kolonialisme.

Het belangrijkste kenmerk van 1 mei is de ontwikkeling van eenheid en solidariteit. Alleen door deze waarden kunnen de onderdrukten succesvol zijn in hun strijd tegen uitbuiting. Het versterken van de eenheid en solidariteit van degenen die vechten tegen de uitbuitende orde is cruciaal voor het succes van het verzet voor gelijkheid en vrijheid. Om deze reden hebben historische leiders van de arbeidersklasse altijd de nadruk gelegd op de betekenis van eenheid en solidariteit en grote inspanningen geleverd om ze te bevorderen. Vandaag de dag zijn eenheid en solidariteit meer dan ooit nodig tegen de toenemende uitbuiting van de kapitalistische moderniteit. De leiders van de socialistische beweging in Turkije hebben dit met hun houding bewezen. Rêber Apo heeft zich ook gepassioneerd ingezet voor solidariteit en de gezamenlijke strijd van het Koerdische volk en de volkeren van Turkije, door de solidariteitshouding van Deniz Gezmiş, Mahir Çayan en Ibrahim Kaypakkaya voort te zetten. Onze beweging hecht veel belang aan de solidariteit van de vrijheidsstrijd van het Koerdische volk met de strijd van de volkeren van Turkije en de arbeidersklasse, evenals de bundeling van de volkeren van het Midden-Oosten op basis van een bewustzijn van gemeenschappelijk verzet en streeft hiernaar.

De Alliantie voor Arbeid en Vrijheid, gevormd door het Koerdische volk en de revolutionaire en democratische krachten van Turkije, is een zeer belangrijke stap in de richting van eenheid en solidariteit. In een tijd waarin Turkije cruciale verkiezingen doormaakt, is het een belangrijke prestatie dat het Koerdische volk en de volkeren van Turkije zich in deze alliantie hebben verenigd tegen de fascistische AKP/MHP-regering die de uitbuitersorde vertegenwoordigt. Daarom zouden allen die opkomen voor democratie, vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid hun steun moeten geven aan de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid en de Groen Linkse Partij bij de verkiezingen. Het is belangrijk om het erfgoed van revolutionairen zoals Deniz, Ibrahim, Mahir en de strijd voor het socialisme te verdedigen, met name ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 1 mei 1977. Handelen op basis van deze gevoelens en gedachten betekent ook het vervullen van de eisen van Rêber Apo.

Met gevoelens van eenheid en solidariteit willen we alle werkenden, vooral de arbeidersklasse, onderdrukte volkeren en vrouwen feliciteren met 1 mei. We roepen iedereen op om 1 mei te verwelkomen met gevoelens van eenheid en solidariteit, om de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid en de Groen Linkse Partij te steunen bij de verkiezingen en zo de fascistische AKP/MHP-alliantie te verslaan.

 

Foto: Medienkollektiv Linksunten Göttingen.