KCK: Verzet tegen usurpatie is legitiem

  • Zuid-Koerdistan

De Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) veroordeelt het ontslag en de arrestatie van de co-burgemeester van Colemêrg (Tr. Hakkari) en de benoeming van een gedwongen bestuurder voor de Koerdische provinciehoofdstad als antidemocratisch en kolonialistisch. “De usurpatie van de politieke wil in Colemêrg maakt deel uit van de genocidale politiek van de Turkse staat”, verklaarde het medebestuur van het uitvoerend comité van de KCK woensdag in een schriftelijke verklaring:

“De fascistische AKP/MHP regering heeft opnieuw de wil van het volk met voeten getreden door een curator aan te stellen voor de gemeente Colemêrg. Bovendien werd de co-burgemeester illegaal gevangen gezet. De oppositie binnen het systeem en alle socialistische en democratische krachten, vooral ons volk, protesteren terecht tegen deze antidemocratische praktijk en geven uiting aan hun reacties. Wij veroordelen deze anti-Koerdische, fascistische, antidemocratische en kolonialistische mentaliteit van de regering en vinden de reacties hiertegen gerechtvaardigd en gepast. Wij steunen hen.”

Alle democratisch gezinde mensen moeten “zich verzetten tegen deze antidemocratische zet en de democratische, legitieme en rechtvaardige strijd van het Koerdische volk steunen. Deze houding moet worden uitgebreid en gehandhaafd totdat het stadhuis is teruggegeven aan de mensen van Colemêrg”.

Alle Koerdische gemeenschappen bedreigd met onderbewindstelling

De verklaring gaat verder: “Deze actie benadrukt opnieuw de houding, de mentaliteit en het beleid van de AKP/MHP regering ten opzichte van het Koerdische volk. De regering heeft een anti-Koerdische mentaliteit. De fascistische leider, Tayyip Erdogan, past deze mentaliteit duidelijk toe. De huidige regering en Tayyip Erdogan zijn verantwoordelijk voor de implementatie van deze mentaliteit. Deze taak is hen toevertrouwd. Dit is hun realiteit, en met de benoeming van de curator hebben ze opnieuw bewezen dat elke andere betekenis die aan hen wordt toegekend onrealistisch is. Daarom is het beter om in te zien dat geen andere aanpak dan het bestrijden van deze mentaliteit en dit beleid juist kan zijn. De zaak moet dienovereenkomstig worden benaderd. Als onderdeel van deze aanpak moeten eenheid en strijd worden versterkt.”

De KCK wijst erop dat de Turkse regering al heeft geprobeerd te voorkomen dat de gekozen burgemeester van Wan (Van) zijn ambt zou aanvaarden. Ze is nu van plan om na Colemêrg ook andere Koerdische steden en gemeenten onder gedwongen bestuur te plaatsen. “Deze intentie en dit gevaar moeten erkend worden en er moet een sterk, georganiseerd verzet komen.”

Anti-Koerdisch beleid in Syrië en Irak

Volgens de KCK voert de regering hetzelfde anti-Koerdische beleid in Syrië en Irak: “Ze verzet zich tegen de verkiezingen in Noord- en Oost-Syrië en voert aanvallen en bloedbaden uit om te voorkomen dat de Koerden zich bevrijden uit de greep van de genocide en een eigen wil hebben. Dit is de reden waarom Syrië wordt aangevallen. Het is de mentaliteit en het beleid van de AKP/MHP regering gebaseerd op vijandigheid tegenover de Koerden en het samenleven van volkeren dat nog steeds een oplossing in Syrië verhindert. Nu probeert de Turkse staat Irak in een soortgelijke situatie te brengen. We zien allemaal waar deze aanpak Turkije gebracht heeft en met welke gevaren Turkije geconfronteerd wordt. Het volledig falen van de wet in Turkije, een staat die nu bol staat van bende- en maffiastructuren en het afglijden van de samenleving naar honger, armoede en ellende zijn de resultaten van deze aanpak. Terwijl deze regering genocide pleegt tegen het Koerdische volk, wordt de samenleving in Turkije ook vernietigd door fascisme. De regering wil een antidemocratische, onrechtvaardige en wetteloze orde handhaven waarin iedereen een vijand is van iedereen. Deze regering probeert ook de oppositie voor haar fascistische beleid te winnen met politieke valstrikken onder de naam van “verzachting” en “normalisering”. Deze realiteit moet worden erkend door zowel de samenleving als de politieke krachten, en de strijd voor democratie moet worden versterkt.”

Oproep tot gezamenlijk verzet

De KCK roept het Koerdische volk op om zich te verzetten en beschrijft de solidariteit van linkse, socialistische, democratische en vrijheidszoekende krachten als belangrijk en in staat tot uitbreiding. Oppositie voeren en strijden voor de democratisering van Turkije betekent “openlijk een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie steunen en zich verzetten tegen alle soorten benaderingen die de wil van het Koerdische volk trachten te usurperen.”

Bron: ANF