KCK: We moeten verraad als zodanig benoemen

  • Zuid-Koerdistan

De Uitvoerende Raad van de Unie van Koerdische Gemeenschappen(KCK) heeft een verklaring uitgegeven waarin het gedrag van de Zuid-Koerdische KDP wordt veroordeeld als “verraad”. Dit volgde op een dodelijke aanval op de vertegenwoordiging van het Koerdisch Nationaal Congres (KNK) in Hewlêr. KNK afgevaardigde Deniz Cevdet Bülbül kwam bij de aanslag om het leven.

De afgelopen twee jaar is er een ware moordcampagne geweest tegen Koerdische activisten in Zuid-Koerdistan. De Turkse geheime dienst MIT zit hoogstwaarschijnlijk achter de moorden. De MIT werkt nauw samen met Parastin, de geheime dienst van de KDP, die aan de macht is in Hewlêr. De KDP heeft de afgelopen dagen en weken verschillende gewapende aanvallen uitgevoerd op de Koerdische vrijheidsbeweging en verzamelt troepen in de guerrillagebieden om de Turkse invasie te ondersteunen.

Met het oog op deze feiten verklaart de Uitvoerende Raad van de KCK: “Het is noodzakelijk voor iedereen om deze waarheid niet alleen achter gesloten deuren te zeggen, maar zo openlijk als het zich voordoet. We moeten verraad verraad noemen. Alleen zo kunnen we het verraad het hoofd bieden en nog grotere rampen voorkomen.”

“Vijanden en collaborateurs zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden”

De volledige verklaring van de KCK luidt: “Zoals ook in de media te lezen is, zijn de aanvallen door de Turkse staat toegenomen. Meest recent waren er aanvallen in Silêmanî en Hewlêr. Twee dagen geleden werden Rojava en Şengal aangevallen. Veel mensen werden gedood bij deze aanvallen. Tegelijkertijd valt de Turkse staat voortdurend onze beweging aan. De guerrillastrijders verzetten zich tegen deze aanvallen. We herdenken met het grootste respect en dankbaarheid allen die stierven voor democratie en revolutie door de herinnering levend te houden aan hen die gedood werden tijdens deze aanvallen, en we bevestigen aan de gevallenen onze solidariteit en onze belofte om de strijd voort te zetten. Het patriottische volk van Koerdistan zal zeker de vijand en alle collaborateurs en verraders ter verantwoording roepen voor al hun daden.

“Deze aanvallen zijn niet gebaseerd op de kracht van de vijand, maar op verraad”

Helaas zit achter al deze aanvallen verraad. Deze aanvallen zijn niet omdat de vijand zo sterk is, maar omdat ze gesteund worden door verraad. Als gevolg van verraad vinden deze aanvallen en slachtoffers plaats. Dit is bitter maar de realiteit. De relaties van de Barzanîs [de Zuid-Koerdische PDK staat onder controle van de Barzanî clan, hier wordt Barzanîs synoniem gebruikt met KDP] met de Turkse staat zijn een openlijk verraad en de oorzaak van al deze aanvallen en martelaren. Iedereen moet zich deze waarheid realiseren en accepteren. Als deze situatie genegeerd blijft worden en de noodzakelijke maatregelen niet worden genomen, zullen we als volk in een nog pijnlijkere en ergere situatie terechtkomen. Als we niet de nodige maatregelen nemen tegen verraad, bereiden we de weg voor een orde die gebouwd is op basis van verraad. Er is geen Koerd, er is geen Koerd die niet weet wat zo’n orde betekent. Achter dit systeem zit het Turkse plan om het Koerdische volk en zijn identiteit uit te roeien door middel van massamoorden en genocide. De Turkse staat en de AKP/MHP regering voeren dit plan uit. Is dit niet het basisbeleid van de Turkse staat? Dat is duidelijk het geval. Degenen die partij kiezen zijn ook medeplichtig aan dit uitroeiingsplan. Dat is ook heel duidelijk.

We noemen dit om de volgende reden: hoewel het gemakkelijk te zien is dat de relaties van de Barzanî’s met de Turkse staat neerkomen op collaboratie en verraad, wordt deze situatie niet duidelijk uitgedrukt en worden er niet de nodige maatregelen tegen genomen. Dit is tot op heden niet gebeurd. Dus het ontstaan van een sterke tegenstelling en protesten daartegen onder de bevolking is tot nu toe ook vermeden.

“De Turkse staat is bezig met de bezetting en annexatie van heel Zuid-Koerdistan”

De toename van het aantal aanvallen volgde op het bezoek van Hakan Fidan, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, aan Irak en Zuid-Koerdistan, waar hij gesprekken met deze strekking voerde. De laatste ontwikkelingen in de Bradost regio wijzen erop dat er nieuwe plannen zijn gemaakt en dat de Iraakse staat in deze plannen zal worden opgenomen. In de regio Bradost worden pogingen ondernomen om de guerrillagebieden binnen te dringen en de bevolking wordt onder druk gezet om hun huizen te verlaten. Het is overduidelijk dat dit voorbereidingen zijn voor een aanval en dat dit deel uitmaakt van het invasieplan van de Turkse staat. Wat er in Kerkûk gebeurt, maakt ook deel uit van dit plan. Het gaat niet om de bevrijding van Kerkûk, zoals de Barzanî’s het willen afschilderen, maar om het in handen geven van Kerkûk aan de Turkse staat om te profiteren van de olievoorraden daar. De Turkse staat zit achter dit plan. Bovendien heeft de Turkse staat geen enkel belang bij het oplossen van de problemen van Kerkûk als deel van Koerdistan. Het doel is om Zuid-Koerdistan volledig te bezetten en te annexeren.

“Koerdistan is een onderhandelingstroef voor de Barzanîs”

De Barzanîs zijn volledig geïntegreerd in het beleid van de Turkse staat. Dit beleid tegenover het Koerdische volk hoeft niet langer uitgelegd te worden. Alle Koerden moeten deze waarheid over de Barzanîs onder ogen zien. Wanneer men bedenkt dat de Barzanîs en de KDP die door hen geleid wordt Koerden zijn, wordt het duidelijk dat deze realiteit niet voldoende wordt waargenomen. Dit feit heeft ook een psychologische situatie gecreëerd. Het gaat de Barzanî’s echter niet om Koerdistan. Ze willen een paar steden in Koerdistan controleren, ze domineren en voor zichzelf gebruiken, de rest kan hen niet schelen. De rest van Koerdistan is slechts een onderhandelingstroef voor hen om te genieten van de welvaart van een paar steden. Als dit niet zo was, als ze om Koerdistan gaven, zouden ze Hakan Fidan dan met open armen ontvangen hebben? Hakan Fidan is een moordenaar. Elke dag denkt hij na over hoe hij meer Koerden kan doden. Hij druipt van het Koerdische bloed. Maar de Barzanî’s verwelkomen zo’n moordenaar, ze omarmen hem en sluiten een verbond met hem. Dat alleen al is genoeg om hun ware aard te zien.

“Er is een gebrek aan een duidelijke houding tegenover verraad”

We willen het volgende benadrukken. Als men tot vandaag de juiste en noodzakelijke houding had aangenomen tegen het verraad en de volksprotesten niet had verhinderd, zou de situatie niet zo groot zijn geweest, zou de vijand niet zo’n aanvalsplan hebben kunnen uitvoeren en zouden we niet zoveel pijn en verliezen hebben geleden. Dit komt juist doordat organisaties, partijen en instellingen, intellectuelen, schrijvers en kunstenaars, die het geweten, de stem en het bewustzijn van de samenleving zijn, niet het noodzakelijke standpunt hebben ingenomen tegen het verraad. Dit heeft ertoe geleid dat het verraad met de dag brutaler en dieper is geworden. Dit feit moet nu worden erkend. Iedereen moet zich afvragen waar het verraad deze brutaliteit vandaan haalt en ernaar streven een antwoord op deze vraag te vinden. Iedereen die dit oordeel ongegeneerd velt, zal tot deze conclusie komen.

“We moeten verraad verraad noemen”

De aanslag in Hewlêr was gericht tegen het KNK-kantoor, waarbij de KNK-vertegenwoordiger voor Zuid-Koerdistan, Deniz Cevdet Bülbül, werd gedood. Het is zeer veelzeggend dat de aanslag gericht was tegen het KNK. Het KNK zet zich in voor de nationale eenheid van de Koerden. Recentelijk heeft het in dit verband belangrijk werk verricht, waaronder de onlangs in Lausanne georganiseerde conferentie over het honderdjarig bestaan van het Verdrag van Lausanne. Op deze conferentie werden belangrijke discussies gevoerd en belangrijke beslissingen genomen om de eenheid van het Koerdische volk te consolideren.

Het Verdrag van Lausanne betekent de deling en opdeling van Koerdistan, de ontkenning en uitroeiing van het Koerdische volk. Met dit verdrag begon de genocide op het Koerdische volk. Vanwege het honderdjarig bestaan van dit verdrag was het van groot belang om een dergelijke bijeenkomst te houden op de plaats waar het verdrag werd gesloten. Op deze manier konden de fundamenten van de Koerdische vijandigheid en genocide uit Lausanne blootgelegd worden en kon de wil om de Koerdische eenheid te versterken uitgedrukt worden.

De Barzanîs namen echter niet deel aan deze vergadering omdat ze niet geïnteresseerd zijn in Koerdische eenheid. Integendeel, zij profiteren van de vernietiging van de Koerden en hebben er belang bij dat de genocide doorgaat. Als ze echt geïnteresseerd waren in de eenheid van het Koerdische volk, zou hun hart kloppen voor deze zaak, net als het onze, en zouden ze blij zijn met zulke initiatieven. Maar dit is niet het geval met de Barzanîs, en dit is niet alleen duidelijk in onze beweringen maar ook in hun daden. Het enige wat we vragen is dat dit wordt erkend.

Het is noodzakelijk dat iedereen niet alleen achter gesloten deuren de waarheid spreekt, maar deze zo duidelijk mogelijk uitspreekt. We moeten verraad verraad noemen. Als we dit doen, als we verraad bij zijn naam noemen, kunnen we er tegen optreden en nog grotere rampen voorkomen. Op die manier zullen we ook de eenheid van het Koerdische volk versterken. Anders zullen er nog meer verraad en rampen komen. Dat zou het grootste kwaad zijn dat de Koerden en de Koerdische zaak kan worden aangedaan.

“De aanval op de luchthaven is bedoeld om het Soran-gebied open te stellen voor het MIT”

We willen graag het volgende zeggen over de aanslag in Silêmanî: We hebben op dit moment geen volledige en nauwkeurige informatie over deze aanval. Er zijn berichten dat de aanval op het vliegveld heeft plaatsgevonden en dat er slachtoffers zijn. Deze aanvallen op Silêmanî zijn bedoeld om de bevolking van Silêmanî te intimideren, om de regio van Soran en Behdînan open te stellen voor de Turkse staat en het MIT en om ervoor te zorgen dat zowel de PUK (de partij die het deel van Zuid-Koerdistan rond de stad Silêmanî controleert) als de KDP in samenwerking met de Turkse staat handelen. Deze aanval werd gepleegd omdat de mensen van Silêmanî en de regio Soran tot vandaag hun patriottische houding hebben behouden. Wij veroordelen deze aanval ten zeerste. We zijn er vast van overtuigd dat de mensen van Silêmanî en de regio Soran hun patriottische houding zullen blijven handhaven. Hier bestaat geen twijfel over. De aanvallen op Silêmanî en Soran en de bedoelingen van de Turkse staat achter deze aanvallen laten duidelijk zien welke agenda het nastreeft. Bovenal zouden de mensen van Silêmanî en de Soran regio moeten protesteren tegen deze aanvallen.

We veroordelen deze aanvallen door de Turkse staat met de hulp van verraders ten zeerste. Het is nu dringend noodzakelijk dat iedereen een duidelijk en krachtig standpunt inneemt tegen dit verraad. De Turkse staat voert zijn beleid en concept van genocide tegen de Koerden uit op basis van verraad. Dit is duidelijk herkenbaar. De manier om dit te stoppen en dit plan te dwarsbomen is het verraad te stoppen. Als alle patriottische Koerdische organisaties, partijen, intellectuelen, schrijvers en artiesten een duidelijk en sterk standpunt innemen tegen het verraad en het Koerdische volk krachtig zijn protesten uit, zal het verraad beperkt, gestopt en geneutraliseerd worden. We herhalen deze oproep en roepen alle mensen in binnen- en buitenland op om de straat op te gaan en krachtig te protesteren tegen het verraad. We roepen partijen, organisaties, instellingen en bekende persoonlijkheden op om deze protesten te leiden.”