KDP belemmert terugkeer van 180 Yazidi-gezinnen naar Şengal

  • Zuid-Koerdistan

Roj News Agency kondigde aan dat 180 Yazidi-families uit de gebieden Dokri, Rambusi, Karzark en Sakaniyya in de kampen van Zuid-Koerdistan willen terugkeren naar hun huizen in Şengal, maar de Koerdistan Democratische Partij belemmerde hun inspanningen door druk uit te oefenen op het ministerie van Migratie en Verplaatsing.

De directeur van het district Sinuni, Khedida Joki, vertelde aan Roj News Agency dat de families van ontheemden vandaag (12 mei 2024) zouden terugkeren, nadat de Internationale Organisatie voor Migratie alle noodzakelijke procedures had afgerond, inclusief het verstrekken van wettelijke papieren en financiële planning.

Joki legde uit dat de Democratische Partij van Koerdistan het vertrek van deze gezinnen tegenhield. Hij beweerde dat de minister van Immigratie en Ontheemding een rechtszaak tegen de partij had aangespannen bij het federale gerechtshof.

Deze stap komt op een moment dat Şengal getuige is van intense wederopbouwinspanningen en de terugkeer van intern ontheemden naar hun huizen, wat tot ontevredenheid heeft geleid bij de intern ontheemden en de families die terugkeren naar Şengal.

Een burger, die liever anoniem bleef tegenover hetzelfde agentschap, uitte zijn ontevredenheid door te zeggen: “We willen terugkeren naar onze huizen, maar we worden geconfronteerd met veel druk. Ik heb alle procedures met betrekking tot mijn terugkeer doorlopen met de IOM organisatie, maar uiteindelijk is het terugkeerproces gestopt.”