KDP evacueert 3 dorpen in Amadiya en maakt zo de weg vrij voor het Turkse leger

  • Zuid-Koerdistan

Volgens berichten uit de regio hebben strijdkrachten van de KDP, de regerende partij van de Barani-clan in de Koerdische regio van Irak, de dorpen Spîndarê, Mijê en Kevne Mijê in Amadiya ontruimd op instructie van de Turkse bezettingsmacht.

Volgens informatie van lokale bronnen heeft de KDP controleposten opgericht op de wegen die naar de ontruimde dorpen leiden om de weg vrij te maken voor de invasieaanvallen van de Turkse staat.

De bezettende Turkse staat, Asayish (lokale openbare orde troepen) en aan de KDP gelieerde Peshmerga troepen hebben tot nu toe bijna 600 dorpen in het zuiden van Koerdistan met geweld ontruimd en ontvolkt.

De KDP, die wordt gecontroleerd door de familie Barzani, is grotendeels afhankelijk van en nauw verbonden met het AKP/MHP regime. De Turkse staat probeert de KDP te gebruiken als instrument om een interne Koerdische burgeroorlog te ontketenen. De recente inzet van troepen door de KDP laat zien hoe groot het gevaar is. In de afgelopen jaren heeft de KDP herhaaldelijk hinderlagen opgezet tegen de guerrilla’s, doelen gemarkeerd voor Turkse luchtaanvallen, guerrilla’s gevangen genomen en zelfs “laten verdwijnen”. De inlichtingendienst Parastin van de KDP steunt de Turkse inlichtingendienst MIT bij zijn aanvallen op Koerdische activisten in Zuid-Koerdistan. Tot nu toe kon een grote escalatie alleen worden voorkomen dankzij de geduldige houding van de guerrillastrijders, die proberen een Koerdische eenheid op te bouwen. Nu het Turkse leger echter weer in het defensief lijkt te gaan in zijn huidige grootschalige aanval op de door guerrilla’s bezette Medya Verdedigingszones, wordt een aflossingsaanval door de KDP steeds waarschijnlijker.

Op 13 september 2023 stuurde de KDP honderden pantservoertuigen en zware wapens naar Bradost nadat ze de nomaden met bedreigingen, onderdrukking en geweld uit het gebied hadden verdreven. Een deel van de KDP troepen viel de volgende dag de posities van de guerrilla’s bij Gewriya Zînê in het gebied Goşîne aan.

Vooral de laatste twee jaar heeft de Turkse staat, met hulp van de KDP, geprobeerd om veel gebieden waaruit de burgerbevolking is verdreven met elkaar te verbinden en een bufferzone te creëren langs de grens van Zuid-Koerdistan. Dit gebied strekt zich uit van Behdînan tot Bradost. Langs het Amêdîyê front zijn talrijke basissen opgericht. Hoewel dit ogenschijnlijk KDP troepen zijn, zijn er Turkse troepen in deze bases. Het Turkse leger, dat onlangs een nieuwe basis vestigde in de regio Bradost, probeert zijn activiteiten in deze regio verder uit te breiden. Het heeft veel nieuwe bases opgericht in de regio Balekayetî. De KDP-strijdkrachten hebben alle voorbereidingen hiervoor getroffen. De Turkse staat heeft ook nieuwe bases opgericht in de regio Mehmudiyê aan de grenzen van Rojava met Zuid-Koerdistan en aan de grenzen van Zaxo en Batûfa. Het doel is om deze bufferzone uit te breiden en een achterland voor te bereiden voor een nieuwe invasieoperatie tegen Rojava. De tegenstanders van de bezetting worden aangevallen en vermoord op basis van inlichtingen van de KDP-troepen. Op dit moment worden pogingen ondernomen om de Medya Verdedigingszones in Zuid-Koerdistan volledig te omsingelen en een militaire bufferzone te creëren met deze basissen en basissen die al eerder gebouwd zijn.

Turkije valt al jaren de Medya Verdedigingszones in het zuiden van Koerdistan (Noord-Irak) aan. In april 2022 werd een omvangrijke operatie gelanceerd in de guerrillagebieden Zap, Metîna en Avaşîn. Omdat de invasie niet het gewenste succes had, probeert de Turkse staat zich in het gebied te vestigen via de KDP. KDP-strijdkrachten zetten nieuwe bases op en leggen militaire wegen aan voor de Turkse troepen. Om Turkije vrije toegang te verlenen, worden de dorpelingen uit de getroffen gebieden verdreven.

Volgens journalist Baran Germiyanî, die in de Koerdische regio van Irak woont en in november met persbureau Mezopotamya (MA) sprak, zijn er al 158 dorpen ontruimd en dreigen minstens 600 dorpen te worden ontruimd omdat de KDP druk uitoefent tijdens de aanhoudende Turkse aanvallen. Germiyanî verklaarde dat Turkije niet de gewenste resultaten heeft bereikt in de regio en dat de KDP de weg vrijmaakt voor Turkije met haar ontvolkingsbeleid.

In een interview in november gaf Cemil Bayık, medevoorzitter van de Uitvoerende Raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen), commentaar op de rol van de KDP in de genocidecampagne van de Turkse staat tegen het Koerdische volk: “Degenen in de KDP die momenteel de Behdînan regio domineren zijn van Massoud Barzani’s kant van de familie. Ze werken alleen voor hun eigen belangen en die van hun familie en dienen zo het genocidale beleid van de Turkse staat. Dit gebeurt onder de ogen van de publieke opinie. Iedereen die beweert Koerdisch, patriottisch, politiek gewetensvol en moreel te zijn, moet dit zien. Dit is geen beleid dat iemand kan aanvaarden. Het Koerdische volk is niet gebaat bij het dienen van het beleid van de genocideurs. Daarom moeten democraten, patriotten, politiek gewetensvolle en morele mensen zien wie het Koerdische volk dient en wie de politiek van de genocide dient. Patriottisme betekent opstaan tegen de politiek van genocide. De Turkse staat voert deze oorlog met de steun van de KDP. Niet alleen in de Medya Verdedigingszones, maar ook in Noord- en Zuid-Koerdistan, in Rojava en in verschillende delen van de wereld. Het beleid van de Turkse staat tegen het Koerdische volk wordt uitgevoerd met de steun van de KDP en vooral Masoud Barzani. Als zij hen niet zouden steunen, zou de Turkse staat dit beleid van genocide tegen het Koerdische volk niet kunnen uitvoeren.”

Bron: ANF