‘KDP staat de regering niet toe zich te verzetten tegen Turkse aanvallen’

  • Zuid-Koerdistan

De aanvallen van de binnenvallende Turkse staat op Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) in samenwerking met de regerende partij KDP (Koerdische Democratische Partij) zijn sinds 17 april aan de gang. Hoewel de natuur van Koerdistan ernstig is beschadigd, zijn er talloze burgers gedood door Turkse aanvallen. Ondertussen zetten de guerrilla’s hun historisch verzet tegen de invasie-aanvallen voort. De regering van de Koerdische regio zwijgt echter in het licht van aanvallen.

In een gesprek met Rojnews zei journalist Armanc Cuma dat ze met verschillende demonstraties tegen de invasie-aanvallen van de Turkse staat waren. “Met onze acties hebben we de regering van de Koerdische regio gewaarschuwd en geïnformeerd over de gevaren van de aanvallen. Helaas heeft noch de regering van de Koerdische regio, noch de Iraakse centrale regering een serieuze reactie ontwikkeld op de Turkse aanvallen. Door de passiviteit escaleert de Turkse staat zijn aanvallen waarbij burgers in verschillende delen van de regio Koerdistan het doelwit zijn.”

Journalist Cuma sprak ook over het partnerschap tussen de Turkse staat en de KDP en zei: “Vanwege haar politieke, militaire en economische belangen in samenwerking met Turkije heeft de KDP geen enkele reactie ontwikkeld tegen de aanvallen. Door haar positie in de regering, niet als partij, maar als regerende partij, verhindert het de regering zich te verzetten tegen de Turkse aanvallen.”

“De Turkse staat verbergt zijn doelen niet. Het onthult openlijk dat het belangrijkste doel is om de provincie Mosul in handen te krijgen. Als de Turkse staat niet wordt verhinderd, zal het een groot gevaar vormen voor heel Koerdistan”, zei een andere journalist, Didewan Yakup.