Kinderen in het al-Hol Kamp, potentiële ISIS-leden in de toekomst

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Er verblijven 30.000 kinderen in het a-Hol Kamp (Ook wel Kamp Hol genoemd). Ze worden allemaal opgevoed door ISIS-moeders en -vrouwen met deze mentaliteit. Als er geen serieus programma wordt geïmplementeerd, betekent dit 30 duizend ISIS-leden in de toekomst.

De duisternis die weerspiegeld wordt in de ogen en gezichten van de kinderen die opgroeien in Hol Camp, vooral in het Muhajirat-gedeelte, heeft hun onschuld al gedood. De hele mensheid heeft de plicht om hen te helpen hun onschuld te hervinden. De hele wereld moet zich nu realiseren dat het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) dit niet alleen kan oplossen.

De derde fase van de Operatie Menselijkheid en Veiligheid die de Binnenlandse Veiligheidstroepen samen met de SDF (Syrische Democratische Krachten) en YPJ (Vrouwen Verdedigingseenheden) zijn gestart, duurt voort. De eerste dag van de operatie begon bij de sectie Muhajirat, waar alle buitenlandse vrouwen uit verschillende landen zich bevinden. Op 27 januari werd om 07.30 uur via de megafoon een aankondiging gedaan: “Iedereen moet zijn persoonlijke bezittingen meenemen en uit zijn tenten komen”. Langzaam gingen de deuren van de tenten open. In elke tent begonnen vrouwen naar buiten te komen waarvan de gezichten niet eens zichtbaar waren. Elke vrouw werd vergezeld door minstens 4-5 kinderen. Terwijl de jongens om hun moeders heen liepen, hielden de meisjes, gekleed in zwarte hijab met bedekte gezichten, hun moeders bij hun rokken vast. Toen ze bij de verzamelplaats aankwamen, begonnen de vrouwelijke strijders met de registratie en het nemen van vingerafdrukken. De veiligheidstroepen ging ook één voor één de tenten binnen en controleerde ze.

Teken van onthoofding vergezeld van takbir

Terwijl enkele persleden de operatie volgden, gingen persleden van ANF Nieuwsagentschap naar de plek waar de vrouwen zich verzamelden. Toen we de verzamelplaats bereikten, zeiden de strijders dat we niet te dichtbij moesten komen, omdat kinderen stenen moesten gooien van de moeders. PersledeWe hielden voorzichtig afstand en begonnen te filmen.

We hadden net onze camera’s aangezet toen de eerste stenen op ons afkwamen. We gingen iets verder weg staan en bleven filmen. Terwijl de kinderen bij elke gelegenheid bleven aanvallen en stenen gooien, maakten sommigen van hen onthoofdingstekens met hun handen. ISIS-vrouwen moedigden hen ook aan met takbir (het roepen van Allahu Akbar, ‘God is groot’).

Deze kinderen zijn potentiële ISIS-leden. Het zijn ISIS-vrouwen die deze kinderen opvoeden en deze mentaliteit bijbrengen. Ze vergiftigen hun eigen kinderen. Ze geven ze hier speciale training voor. In plaats van speelgoed maken ze zelfs speelgoed van de zwaarden en messen die ISIS gebruikt voor onthoofdingen. We hebben zo lang naar ze gekeken op dat plein, maar we konden niet zien hoe deze kinderen spelletjes speelden. Ze groeien op en zien iedereen in de wereld als vijand, behalve zichzelf.

Voortplanting door vroege en meervoudige huwelijken

In het al-Hol Kamp wordt elk kind geboren als Eşbal El Xîlafê (Kinderen van het Kalifaat). Vanaf het moment dat ze hun ogen openen, worden ze opgevoed door hun ISIS-moeders en -vrouwen. Jongens worden niet alleen opgevoed als ISIS-leden, maar trouwen ook met veel vrouwen als ze ouder zijn dan 13 jaar. Op deze manier is het de bedoeling dat het kamp verandert in een incubatiecentrum voor ISIS.

Vrouwen verbergen hun minderjarige echtgenoten

Om dit te voorkomen had het Democratisch Autonoom Bestuur eerder een rehabilitatiecentrum opgezet voor jongens ouder dan 13. Jongens die op deze manier misbruikt zijn, worden naar dit centrum gestuurd. Tijdens de operatie werden jongens van 14-15 jaar gevonden in tunnels die in het kamp waren gegraven of in greppels die stiekem in de tenten waren gegraven. Vrouwen verbergen jongens van deze leeftijd en misbruiken ze seksueel. Meisjes moeten een zwarte burqa dragen nog voordat ze 5 jaar oud zijn. Op het plein zagen we meisjes vanaf drie jaar gekleed in een zwarte burqa.

Duisternis die de onschuld van kinderen doodt

De duisternis die weerspiegeld wordt in de ogen en gezichten van de kinderen die opgroeien in de Muhajirat-afdeling heeft hun onschuld al gedood. Wat er ook gebeurt, het zijn kinderen en de reden voor de duisternis op hun gezichten zijn hun moeders die gewapend zijn met de duistere mentaliteit van ISIS. Die gezichten en harten zijn nog steeds kinderen; de hele mensheid heeft de plicht om hen te helpen terug te keren naar hun onschuld.

De levens van hen die niet van ISIS zijn, zijn in gevaar

De 6e dag van de operatie ging verder in de 5e sectie van het kamp. Hier wonen voornamelijk Syrische families. In dit deel heeft 80 procent van de aanwezigen een ISIS-mentaliteit. De kinderen uit deze sectie in het verzamelgebied waren gematigder dan de kinderen in de Muhajirat sectie. We konden ons gemakkelijker in hen verplaatsen en hadden zelfs dialogen met sommigen van hen. De kinderen verzamelden zich om ons heen en vroegen ons om hun foto’s te maken. Op één foto zagen we een kind het overwinningsteken maken, terwijl een ander kind het takbir-teken gaf. Eén kind maakte zelfs het overwinningsteken, ook al vroegen de kinderen om hem heen hem nadrukkelijk om het takbir-teken te maken. Een ander punt dat onze aandacht trok bij de kinderen in de 5e sectie was dat de jongere kinderen meer ontspannen waren. Het is bekend dat sommige families zich uit angst zo dicht mogelijk bij ISIS cellen in het kamp proberen te vertonen. Toen we met een aantal mensen in deze sectie wilden praten, zeiden ze dat ze bang waren en dat ze gedood zouden worden als ze zouden praten. Het gevaar dat ISIS cellen en mentaliteit in de toekomst zullen vormen voor deze kinderen is niet minder dan het gevaar dat gevormd wordt voor de kinderen in de Muhajirat sectie.

30 duizend ISIS leden in de toekomst

Als er in de nabije toekomst geen oplossing wordt gevonden voor de kinderen in het al- Hol Kamp om van deze mentaliteit af te komen, zal er een serieuze ISIS-generatie opgroeien die niet alleen Noord- en Oost-Syrië of het Midden-Oosten zal bedreigen, maar de hele wereld. Er verblijven 30 duizend kinderen in het al-Hol Kamp. Dit betekent 30 duizend ISIS-leden in de toekomst. De hele wereld moet beseffen dat het autonome bestuur dit niet alleen kan oplossen. ISIS-families die burgers zijn van 45 staten zijn nog steeds in Hol en blijven een groot gevaar voor de hele mensheid. Er is een serieus programma voor vrouwen en kinderen nodig.

Bron: ANF