Kinderziekenhuis geopend in Raqqa

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De gezondheidscommissie van de Burgerraad van Raqqa opende een speciaal ziekenhuis voor kinderen in Raqqa met de deelname van de gezondheidsraad, Volksraad van Raqqa, commissies en civiele instellingen.

Eli Al Mushrif, covoorzitter van het Raqqa Weteni-ziekenhuis, zei dat de stad Raqqa te maken heeft gehad met oorlogen, verwoestingen en rampen, die de gezondheid van de bewoners hebben aangetast en pijn en lijden hebben veroorzaakt.

Al-Mushrif voegde eraan toe dat het gezondheidsveld in Raqqa sinds 2019 is verbeterd en dat de Uitvoerende Vergadering en de Burgerlijke Vergadering van Raqqa, in samenwerking met internationale organisaties, het Weteni-ziekenhuis, gezondheidscentra, Infectiecentrum en gezondheidsinstellingen in de centrale en landelijke gebieden van Raqqa.

Al-Mushrif benadrukte dat een speciaal ziekenhuis voor kinderen noodzakelijk is vanwege de toename van de bevolking in Raqqa en zijn plattelandsgebieden. Dit ziekenhuis wordt het grootste in Noord- en Oost-Syrië. “Vandaag vieren we de opening van dit ziekenhuis, dat veel afdelingen heeft, zoals spoedeisende hulp, afdeling chirurgie, afdeling radiologie, poliklinieken. Deze afdelingen zullen de gezondheid van onze kinderen dienen. Want kinderen zijn onze toekomst en onze hoop.”