KJAR: De “Jin Jiyan Azadî” revolutie is nog niet voorbij

  • Oost-Koerdistan

De Gemeenschap van Vrije Vrouwen van Oost-Koerdistan (KJAR) hield van 7 tot 9 mei haar 4e congres. Afgevaardigden van verschillende werkvelden namen deel aan het congres in de bergen van Koerdistan. Het centrale thema was de “Jin Jiyan Azadî” (“Vrouwen, Leven, Vrijheid”)revolutie en de georganiseerde zelfverdediging van vrouwen in Rojhilat (Oost Koerdistan) en Iran.

Het congres opende met een toespraak van Deniz Derya en een herdenking van degenen die zijn gestorven in de vrijheidsstrijd. Deniz Derya, coördinerend lid van KJAR, droeg het driedaagse evenement op aan PKK oprichter Abdullah Öcalan, alle vrijheidsstrijders en vrouwen en het Koerdische volk en zei: “Het feit dat dit congres plaatsvindt is te danken aan onze metgezellen die zijn gestorven voor de vrijheid. Zij hebben hun leven opgeofferd zodat deze strijd doorgaat en sterker wordt. Ons congres is een antwoord op overheersing en seksisme. Als de Jin Jiyan Azadî Revolutie slaagt, zullen vrouwen vrij zijn en zal de samenleving democratisch zijn.”

Betekenis van Abdullah Öcalan

Het eerste onderwerp op de agenda was de betekenis van Abdullah Öcalan voor Koerdistan en de Koerdische vrouwenbeweging. “Jin, Jiyan, Azadî” (vrouw, leven, vrijheid) is de kern van de Koerdische vrouwenbevrijdingsideologie en staat niet alleen voor verzet, maar voor de wil, de kracht en de organisatie om een nieuw systeem op te bouwen onder leiding van vrouwen. De auteur van deze formule is Abdullah Öcalan, oprichter van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Sinds de jaren tachtig heeft hij in zijn toespraken en geschriften herhaaldelijk benadrukt dat een vrij leven niet mogelijk is zonder de bevrijding van vrouwen. Öcalan wordt sinds 1999 vastgehouden op het Turkse gevangeniseiland Imrali en is volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Sinds maart 2021 is er geen teken van leven meer geweest van de Koerdische gedachteleider en zijn drie medegevangenen. In de discussie op het KJAR-congres werd benadrukt dat de opstand die in 2022 uitbrak na de dood van Jina Mahsa Amini en die de slogan “Jin Jiyan Azadî” wereldwijd bekend maakte, qua inhoud en vorm overeenkomt met de aanpak van Abdullah Öcalan.

De “Jin Jiyan Azadî” opstand

Het tweede agendapunt was een evaluatie van de opstand. De afgevaardigden beoordeelden de gebeurtenissen in Rojhilat en Iran sinds 2022 als een revolutie waarmee het Midden-Oosten opnieuw zijn invloed op de mensheid heeft laten zien. “De vrouwenstrijd heeft een nieuwe fase bereikt. De Jin Jiyan Azadî-revolutie is een straaltje hoop dat een impact heeft op de hele wereld. Koerdische vrouwen vechten al vele jaren voor vrijheid en hebben daar een hoge prijs voor betaald. De revolutie is een nieuw hoogtepunt in deze strijd,” zei een deelnemer.

In een toespraak werd erop gewezen dat er begin september 2022 al massale protesten hadden plaatsgevonden in Rojhilat. Aanleiding was de dood van Şilêr Resuli, die zichzelf in Mêrîwan uit een raam gooide om te ontsnappen aan verkrachting door een lid van de geheime dienst. De moord op Jina Amini twee weken later deed de woede van de vrouwen exploderen, aldus de spreker:

“Nadat de mensen in Mêrîwan de straat op gingen voor Şilêr, kwamen mensen in heel Iran op voor Jina. Overal in Rojhilat en Iran kwamen vrouwen in opstand tegen het leven dat het Iraanse regime hen oplegde. In de afgelopen acht jaar zijn er verschillende massale opstanden geweest tegen het regime, maar die zijn met bruut geweld neergeslagen. Duizenden mensen zijn gearresteerd en vermoord. Deze opstand is echter anders. Voor het eerst hebben alle volkeren, geloven en klassen deelgenomen, aangevoerd door vrouwen en jongeren. Er heerst al jaren grote ontevredenheid over het regime en de opgekropte woede is losgekomen in de Jina-opstand. De Jin Jiyan Azadî-revolutie is nog niet voorbij, ze zal niet stoppen.”

Werkgebieden van de KJAR

Tijdens de derde bijeenkomst werden de verschillende werkterreinen van KJAR besproken. De kerntaak is het organiseren van vrouwen in Rojhilat, Iran en Europa. De bestaande gebieden worden uitgebreid met comités voor gevangenen, ecologie en zelfverdediging. Een afgevaardigde van de guerrillaorganisatie HPJ (Hêzên Parastina Jinên Rojhilatê Kurdistanê) wees op de rol van vrouwen in de strategie van de Revolutionaire Volksoorlog. Een ander aandachtspunt waren de arrestaties van vrouwen en de executies door het Iraanse regime. Tijdens de discussie werd benadrukt dat honderden vrouwen in de gevangenis zitten omdat ze vechten voor vrijheid. Een van deze vrouwen is Zeynab Jalalian, die zich al 16 jaar onafgebroken verzet tegen de martelingen in de gevangenis.

Oproep tot een gezamenlijke strijd

Op het congres werden richtlijnen voor de komende twee jaar aangenomen en werd een nieuwe leiderschapsraad bestaande uit 15 vrouwen gekozen. De voormalige covoorzitter van de PJAK, Zîlan Vejîn, zei aan het eind: “We hebben in detail gesproken over belangrijke kwesties en mogelijke oplossingen besproken. Om de problemen van alle vrouwen op te lossen of te beëindigen, moeten we bij elkaar blijven. We roepen alle vrouwen uit Rojhilat en Iran op om samen met ons te strijden voor vrijheid.”

Bron: ANF