KJK: Elk Koerdisch huis zou een Koerdische school moeten worden

De Onderwijscommissie van de Gemeenschap van Vrouwen van Koerdistan (Komalên Jinên Kurdistan, KJK) heeft een schriftelijke verklaring uitgegeven ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Moedertaal op 21 februari.

Moedertaal vormt de identiteit en cultuur van de volkeren, zei de KJK-verklaring die dinsdag werd vrijgegeven en die het volgende bevat:

“Allereerst groeten we de Koerdische leider, Abdullah Öcalan, die grote inspanningen heeft geleverd voor het Koerdische volk en de Koerdische taal en we zeggen dat we hem iets verschuldigd zijn.

Taal vormt de sociale identiteit van mensen en is niet alleen een instrument van uitwisseling. De machten die Koerdistan uitbuiten, hebben ons volk dus het onderwijs in de moedertaal onthouden om zo ons collectieve geheugen te vernietigen. De inspanningen ter bevordering van onderwijs in de moedertaal in het Martelaat Rustem Cudi Kamp en vier delen van Koerdistan onder genocidale aanvallen zijn prijzenswaardig.

Elke pedagoog of opvoeder van de Koerdische taal streeft ernaar om deze sociale waarde met groot vertrouwen te behouden ondanks grote onmogelijkheden en obstakels. Als onderdrukt volk zouden we de Internationale Dag van de Moedertaal nog bewuster moeten vieren en van deze dag een dag moeten maken om de moedertaal sterker te maken en al onze nationale waarden te beschermen.

Soevereine machten verlenen de volkeren nooit vrijheid. Ook de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) werkt in overeenstemming met de programma’s van regeringen. Hoewel deze instelling kaarten en rapporten publiceert over culturele talen die met uitsterven worden bedreigd, heeft zij geen initiatief voor het behoud en de ontwikkeling van de moedertalen van volkeren. Daarom hebben de kaarten en rapporten die in dit verband zijn vrijgegeven totaal geen zin.

Vandaag wordt de mensheid geconfronteerd met ernstige crises als gevolg van de financiële crisis en de tegenstellingen die de kapitalisten ervaren. Natuurlijk zullen volkeren die zichzelf onder dergelijke omstandigheden niet kunnen beschermen, tot uitsterven gedoemd zijn. Juist daarom zou elk Koerdisch gezin zijn huis moeten omvormen tot een school waar de Koerdische taal en cultuur worden ontwikkeld, onder het motto ‘taal is onze identiteit en ons bestaan’. Op basis hiervan moeten onze mensen, met name Koerdische vrouwen en hun moeders, op 21 februari, Internationale Dag van de Moedertaal, zich verenigen rond Koerdische leraren en geleerden, ondersteuning bieden en hun strijd voortzetten totdat het recht op onderwijs in de moedertaal is verleend .”