KJK: Het is tijd voor de overwinning van volkeren en vrouwen

De Gemeenschap van Vrouwen van Koerdistan (KJK) wijst erop dat sinds het begin van de Turkse invasie op 14 april 44 guerrillastrijders in Zuid-Koerdistan zijn gedood door chemische wapens. De Turkse staat neemt zijn toevlucht tot verboden wapens omdat het de guerrilla’s in zijn wrede oorlog niet kan verslaan, legt de KJK-coördinatie uit en roept op tot zelfverdediging:

“In de 21e eeuw buigen we met respect en dankbaarheid voor de nagedachtenis van de gevallenen die professioneel en heldhaftig hebben gevochten in de verzetsposities en de vijand hebben uitgedaagd in het aangezicht van deze meedogenloze en volledig technische en immorele oorlogvoering. We beloven hun nagedachtenis met enige vastberadenheid te eren om een ​​vrij Koerdistan op te bouwen en de overwinning te behalen.

Ze vallen aan met chemische wapens omdat ze ons niet kunnen verslaan

In deze genadeloze oorlog kan de vijand, ondanks al zijn oorlogservaring en de modernste oorlogstechnieken, onze guerrilla’s niet verslaan, dus valt hij aan met chemische wapens. Dit toont niet de kracht van de vijand, maar eerder zijn zwakte en hulpeloosheid tegenover de guerrillastrijders. De AKP/MHP-oorlogsregering staat machteloos tegenover de guerrilla’s, die in dit zes maanden durende oorlogsproces geen stap terug zullen doen en dag en nacht oprukken naar de vijand in het veld en in de oorlogstunnels.

Het gebruik van chemische wapens is een erkenning van hun hulpeloosheid en zegt: ‘Mijn technologie, mijn soldaten hebben niet de kracht om te vechten, ik kan niet langer vechten, daarom voer ik oorlog door de guerrilla’s te neutraliseren door het gebruik van chemische wapens.’ We weten heel goed van de foto’s van de guerrilla’s hoe onze metgezellen ook dit chemische wapen met grote wilskracht weerstonden, hoe ze zelfs met hun adem vochten. De guerrilla’s, die apoïstische wil, liefde voor vrijheid en professionele stijl combineren, tonen hun onoverwinnelijkheid en wil om te winnen door geschiedenis te schrijven.”

De guerrilla wint zolang hij niet verliest

De KJK herinnert zich een citaat van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger tijdens de oorlog in Vietnam: “De guerrilla wint zolang het niet verliest, terwijl de conventionele macht verliest zolang het niet wint.” Dit is een correcte verklaring van een imperiale wereldmacht die jaren ervaring heeft tegen de guerrillastrijders in Vietnam, aldus de KJK:

“In Koerdistan bewijzen onze guerrillastrijders op elk moment hun onoverwinnelijkheid bij aanvallen die veel groter zijn dan die van Vietnam. In een tijd waarin de staat zo wanhopig is dat hij geen andere keuze heeft dan te overleven met leugens, speciale oorlogvoering en immoraliteit, kan iedereen die de strijd aangaat waar dan ook een dodelijke slag toebrengen aan deze fascistische macht. Het is tijd dat de onoverwinnelijke strijd van de guerrilla’s en de onoverwinnelijke strijd van de mensen en vrouwen elkaar ontmoeten. De echte doodsteek zal komen wanneer deze samenkomen.

De tijd is gekomen

De tijd is rijp. Het is tijd voor vrijheid en democratie overal, vooral in Koerdistan, het is tijd voor de overwinning van volkeren en vrouwen. Deze dagen zijn de vrouwen en mensen van Rojhilat [Oost-Koerdistan] die voor de Serhildan [volksopstand, opstand] werken, alles riskeren, executie, dood door kogel, verwonding, marteling, een bron van kracht en inspiratie voor iedereen. De geschiedenis van strijd en Serhildan in Koerdistan en in de wereld is een bron van kracht en inspiratie.

Als KJK roepen we alle vrouwen en ons volk op om de strijd aan te gaan die een dodelijke slag zal toebrengen aan dit genocidale regime en de AKP/MHP-regering. Koerden hebben niets anders te verliezen dan de genocidale keten van ontkenning en vernietiging.

Omring de vijand van alle kanten

Op deze basis moeten we opstaan ​​en de strijd aangaan die de vijand van alle kanten zal omsingelen, hen isoleren en uit de geschiedenis wissen. In de 21e eeuw moeten we de genocidale doodsband doorbreken die om de nek van de Koerden hangt en de volkeren van de regio en de wereld presenteren met het vrije en democratische Koerdistan en de vrouwenrevolutie.

Voor Koerden en vrouwen is er geen andere optie in het leven dan de optie van een vrij leven. De gerichte strijd tegen de guerrilla, het Koerdische volk en de vrouwen met allerlei speciale oorlogsvoering, allerlei oorlogstechnieken, chemische en tactische kernwapens dient om Koerden en vrouwen als slaven te houden. De vijand dwingt dit af.

Aan de andere kant is het verdedigen van onze vrijheid en het behouden van onze waarden zowel een nationale als een menselijke plicht. Iedereen, vooral jongeren en vrouwen, moet zich verdedigen op basis van vrijheid. Elke plaats moet worden omgevormd tot een slagveld in solidariteit met, complementair en adem gevend aan de onoverwinnelijke strijd van de guerrilla’s.

Om met waardigheid en vrijheid te leven

Het is tijd om met waardigheid en vrijheid te leven. We mogen niet vergeten dat terwijl de vijand chemische wapens gebruikt tegen de guerrilla’s in de bergen en hen verstikt, ze ook de natuur, de samenleving en vrouwen in de steden en dorpen verstikken en vermoorden. Hij vergiftigt en doodt fysiek en moreel met het gif van speciale oorlogvoering en probeert de Koerdische identiteit en het vrije vrouwenbestaan ​​te vernietigen door onzichtbare slavernij op te leggen, zowel materieel als moreel.

Elke plaats moet een gevechtsgebied worden

Koerden en vrouwen moeten de waardige zelfverdedigingsstrijd tegen deze vuile en speciale oorlog opvoeren en van elke plaats een slagveld maken. (…) Dit specifieke concept van oorlog is een concept van de 21e eeuw. Het is een internationaal concept dat door Koerdistan aan de regio en aan de wereldbevolking moet worden opgelegd. Om deze reden zijn de aanvallen van de AKP/MHP-oorlogsregering ook een universele aanval, en de strijd van onze guerrilla tegen hen is een universele strijd en verzet. De overwinning van dit verzet is ook de overwinning van de volkeren van Turkije, de volkeren van het Midden-Oosten en de volkeren van de wereld.

Oproep tot uitbreiding van de strijd en gemeenschappelijke overwinning

Op deze basis roepen we iedereen op die betrokken is bij revolutionaire en democratische strijd en strijd voor vrije vrouwen om de strijd op te voeren en een gemeenschappelijke overwinning te behalen. Deze strijd is de strijd van de mensheid, deze strijd is de strijd om de toekomst van de mensheid te winnen. Feministen, socialisten, ecologen, anarchisten, alle pro-democratische secties moeten deze strijd voor de mensheid overal uitbreiden en verspreiden. We moeten samen onze toekomst winnen, er samen aan bouwen en van de 21e eeuw een eeuw van volkeren en vrouwen maken.

We roepen iedereen op om de strijd op te voeren, meer te doen dan ze kunnen, om van elk moment en plaats een moment en plaats te maken die de vijand isoleert en lastigvalt. We roepen de krachten van vrijheid en democratie op om zich te verenigen, de vijand te omsingelen en de vuist te worden die de dodelijke slag toebrengt.”