KJK lanceert campagne tegen aanvallen op vrouwen van Shengal en Afghanistan

In een schriftelijke verklaring kondigde de Coördinatie van de Gemeenschap van Vrouwen van Koerdistan (KJK) aan dat ze van 3 tot 15 augustus een campagne zouden voeren naar aanleiding van de herdenking van het Shengal Bloedbad op 3 augustus en de machtsovername van de Taliban in Afghanistan op 15 augustus. De KJK verklaarde dat ze de campagne organiseerden rond het motto “Wij staan ​​aan de zijde van de vrouwen in Afghanistan en Shengal (Sinjar) tegen de aanvallen van heerszuchtige mannen”.

Genocide in Shengal

De KJK zei: “Er zijn negen jaar verstreken sinds de genocide in Shengal, die plaatsvond op 3 augustus 2014. De hele wereld keek toe en greep niet in. De militaire troepen van de KDP (regerende partij van de Barzani-clan in Iraaks-Koerdistan) lieten de bevolking van Shengal in de steek en vluchtten. Allereerst brengen we eerbetoon aan de vrouwen, mannen en kinderen van ons Yazidi-volk die zijn gedood in deze genocide. We veroordelen ten zeerste de aanvallen van deze brute troepen tegen vrouwen en het leven. We groeten het verzet en de strijd van ons Yazidi-volk om hun bestaan ​​en identiteit te beschermen. We verklaren dat we altijd en onder alle omstandigheden aan de zijde zullen staan ​​van ons Yazidi-volk en vrouwen, net zoals we deden tijdens de genocide.”

ISIS en Taliban, dezelfde mentaliteit

De verklaring voegde toe: “Vrouwen in Afghanistan worden geconfronteerd met een soortgelijke aanval en slachting. De onderhandelingen tussen de VS en de Taliban resulteerden op 29 februari 2020 in een overeenkomst die al jaren geleden werd aangekondigd voor terugtrekking. Als gevolg van deze overeenkomst begonnen de Amerikaanse en NAVO-troepen vanaf 29 april 2021 zich terug te trekken uit Afghanistan. Vanaf eind juli kreeg de Taliban geleidelijk weer controle over het land, en met de verovering van de hoofdstad Kabul in augustus 2021 legden ze opnieuw hun sociale en misogynistische heerschappij op. De ideeën, machtsstructuren en praktijken van ISIS en de Taliban zijn hetzelfde.

De Taliban-regering, gevormd door vrouwenhaat en vijandigheid, voert de meest reactionaire en onmenselijke praktijken uit in de geschiedenis, met instemming, steun en medewerking van internationale machten. Iets soortgelijks als wat er in Shengal is gebeurd, gebeurde in Afghanistan. De hele wereld zag de menselijke tragedie en slachtpartij die plaatsvond nadat de Taliban aan de macht kwam. De realiteit van de op het Westen gerichte wereldhegemonie, die misogyne praktijken probeert te verbergen, werd het best onthuld toen Shengal aan ISIS werd overgedragen en Afghanistan aan de Taliban. Beide genocides, slachtpartijen en feminicides zijn een wereldwijd complot ontwikkeld tegen vrouwen over de hele wereld, vooral in het Midden-Oosten. We groeten het nobele verzet van onze Afghaanse zusters die hun standpunt niet hebben opgegeven ondanks allerlei onderdrukkende, verbiedende en onmenselijke praktijken van het reactionaire Taliban-regime.”

Campagne van 3 tot 15 augustus

Het KJK zei dat ze een “campagne georganiseerd rond de slogan ‘Wij staan achter Afghaanse en Shengal-vrouwen tegen aanvallen van hegemonische mannen'” zouden lanceren van 3 tot 15 augustus, naar aanleiding van de herdenking van het Shengal Bloedbad op 3 augustus en de machtsovername door de Taliban op 15 augustus in Afghanistan. Als vrouwen moeten we streven naar een georganiseerde strijd in elk gebied en elke fase van het leven om een einde te maken aan de massamoorden op vrouwen, de natuur en het leven, die het werk zijn van door kapitalistische moderniteit gevoede hegemonische mannen.”

Doelstellingen van de campagne

Met deze campagne wil het KJK “zich richten op het beleid van femicide vanuit de mentaliteit van mannen en het zichtbaar maken ervan. Met dit initiatief willen we een stem zijn voor alle vrouwen, vertegenwoordigd door Shengal en Afghaanse vrouwen, en aandacht vragen voor de misdaden die in de wereld worden begaan. We eisen dat de massamoord op vrouwen internationaal officieel erkend wordt als een misdaad tegen de menselijkheid. We roepen alle vrouwenkrachten, organisaties en persoonlijkheden op om de gemeenschappelijke strijd op te voeren om de wereld leefbaarder te maken voor vrouwen en een einde te maken aan de massamoorden op vrouwen. In de wetenschap dat de rechtvaardige en legitieme strijd van de vrouwen van Shengal en Afghanistan onze eigen strijd is, roepen we alle vrouwenorganisaties op om partner te zijn en deze weerstand, die onder moeilijke omstandigheden wordt gevoerd, te ondersteunen. Wij geloven in de absolute overwinning van georganiseerde verenigde actie en weerstand van vrouwen tegen het mannelijke systeem van de hegemon en de praktijken daarvan die op elk gebied georganiseerd zijn tegen de strijd en weerstand van vrouwen.

We roepen alle vrouwenkrachten die op deze basis strijden op om zich bij de campagne aan te sluiten. Wij, als vrouwen, stellen dat solidariteit en organisatie van vrouwen het meest juiste antwoord is op deze wreedheid, en we roepen vrouwen over de hele wereld op om verantwoordelijkheid te eisen voor de femicides in Shengal en Afghanistan.”