KJK roept iedereen op om deel te nemen aan de “Jin Jiyan Azadi” acties die gepland zijn voor het weekend

In een verklaring naar aanleiding van de herdenking van de moord op Jina Amînî riep de Gemeenschap van Vrouwen van Koerdistan (KJK) op tot deelname aan de acties die dit weekend georganiseerd zullen worden.

In de verklaring roept de KJK de Iraanse staat op om de onderdrukking van vrouwen te beëindigen en eiste de vrijlating van de Koerdische gevangene Zeyneb Celaliyan.

De KJK zei: “Met respect en dankbaarheid herdenken we de vrouwelijke martelaren van de 76ste Jin Jiyan Azadî-revolutie, in de persoon van Jina Amînî en Shilêr Resûlî, die streden om de wereld te bevrijden van mannelijke onderdrukking, seksisme, nationalisme en fascisme, en hun leven, hun meest waardevolle bezit, inruilden voor vrijheid voor deze zaak.

We groeten de legitieme strijd van de vrouwelijke gevangenen, die zelfs geen centimeter terugdeinsden voor de wil tot vrijheid, en de strijd van Rojhilatê Kurdistan en alle Iraanse vrouwen die weerstand boden.”

De verklaring voegde eraan toe: “Het misogynistische Iraanse regime en alle andere machthebbers, die het leven van vrouwen ellendig maken, hun recht op vrij leven ontzeggen, vrouwen met geweld in gevangenissen werpen, willen hen laten overgeven door executies en willen vrouwen vormgeven met religieuze en seksistische beleidsmaatregelen. Maar wij zeggen dit: De strijd van vrouwen is legitiem en gerechtvaardigd! Zoals te zien was in de protesten van 16 september 2022, kent de strijd van vrouwen geen obstakels of verboden. We eisen dat de Iraanse staat de onderdrukking die zij vrouwen oplegt beëindigt. We willen dat de vonnissen die zijn uitgesproken tegen vrouwen die het leven rechtvaardiger en leefbaarder willen maken voor alle vrouwen, volkeren, overtuigingen en culturen, worden teruggedraaid. Bij deze gelegenheid vernieuwen we onze eis voor vrijheid voor alle politieke gevangenen, in de persoon van onze kameraad Zeyneb Celaliyan. Het is tijd om mensen en vrouwen te onderdrukken, te verbieden, te dwingen en anti-democratische praktijken toe te passen.”

De verklaring riep “alle democratische en vrijheidslievende groepen, vooral vrouwen, op om actief deel te nemen aan de protesten ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van de Jin Jiyan Azadi-revolutie. We roepen alle vrouwenbewegingen ten gunste van vrijheid op om de protesten te ondersteunen, kracht te bieden, bij te dragen en solidariteit te vergroten.”