KJK: strijd tegen verraad en Turks fascisme uitbreiden

  • Zuid-Koerdistan

De Coördinatie van de Gemeenschap van Vrouwen van Koerdistan (KJK) roept op tot een strijd tegen de samenwerking van de KDP (Democratische Partij van Koerdistan) in Zuid-Koerdistan met de Turkse staat en roept op tot het versterken van de Koerdische eenheid met het oog op de Turkse aanval op de luchthaven Arbat (Erbet) in Silêmanî en de moord op KNK-vertegenwoordiger Deniz Cevdet Bülbün in Hewlêr (Erbil): “We moeten de aanvallen op ons leven, onze natie en onze identiteit overal confronteren met onze georganiseerde wil. Als Koerdische vrouwen moeten we ons bestaan, ons land en onze identiteit verdedigen tegen de plannen voor de volledige vernietiging van de Koerdische identiteit in de 21ste eeuw. We mogen het verraad en de genocide niet toestaan.”

De volledige verklaring van de KJK luidt: “Op dezelfde dag dat Deniz Cevdet Bülbün werd gedood bij de aanval op de KNK-vertegenwoordiging in Hewlêr in Zuid-Koerdistan, werden drie peshmerga van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) gedood bij de aanval op de luchthaven Arbat in Silêmanî. Met respect gedenken we onze vriend Deniz en de drie peshmerga’s van de PUK die bij deze aanvallen omkwamen en betuigen we onze deelneming aan hun families en het Koerdische volk. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat we deze aanvallen op geen enkele manier zullen tolereren en dat we onze strijd tegen verraad en koloniaal fascisme zullen opvoeren en de verantwoordelijken zullen berechten.

“Versterk de Koerdische eenheid ter nagedachtenis aan Deniz Bülbün”

Onze vriend Deniz heeft veel bereikt voor de ontwikkeling van democratische nationale eenheid in Koerdistan. Door de aanval op hem is het waardevolle werk van het KNK voor Koerdische eenheid doelwit geworden. Heval Deniz was een baanbrekend voorbeeld van het nationale bewustzijn, de enorme ervaring en de inclusieve culturele structuur waarop de strijd voor Koerdische eenheid is gebaseerd. Deniz herdenken betekent het verraad doorbreken en het werk voor democratische en nationale eenheid uitbreiden. Hij viel voor de democratische eenheid van de Koerdische natie. Door het werk van Heval Deniz en dus van het KNK als doelwit te nemen, is de vijand er in wezen op uit om de nationale eenheid te vernietigen en de koloniale status van honderd jaar geleden te herstellen. Ons antwoord hierop kan alleen maar zijn om de nationale eenheid te versterken en een einde te maken aan het verraad. Dit is de enige manier om zijn nagedachtenis te eren.

“De Turkse staat en de KDP zijn de daders”

De aanval op de luchthaven van Silêmanî was bedoeld om de lijn van verraad die de Turkse staat heeft ontwikkeld over de KDP in Zuid-Koerdistan door te trekken en zijn suprematie te garanderen. Er is een offensief begonnen met als doel alle krachten in Koerdistan die proberen vast te houden aan en te vechten voor hun identiteit te onderwerpen aan de Turkse staat. De aanvallen op Rojava, Şengal, Bradost, Silêmanî en Hewlêr in de afgelopen dagen zijn een uiting van dit offensief. De KDP is lange tijd de voorhoede geweest van de invasie aanvallen van de Turkse staat in de Zap en Metîna gebieden. Het feit dat de KDP onlangs heeft geprobeerd de guerrillagebieden in Brad-Oost binnen te vallen en een oorlogszuchtige houding heeft aangenomen, evenals het feit dat de bovengenoemde aanvallen onmiddellijk daarna werden uitgevoerd, tonen duidelijk aan dat de bron van deze aanvallen de samenwerking van de KDP met het Turkse fascisme is.

Deze aanvallen kwamen na het bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan, aan wiens handen zoveel Koerdisch bloed kleeft, aan Irak en Zuid-Koerdistan. Dit laat er geen twijfel over bestaan wie er achter de aanvallen zit. Het Turkse fascisme pleegt genocide op het Koerdische volk. De KDP en de Barzanî clan zijn schuldig aan deze genocide tegen hun eigen nationale identiteit. Het belangrijkste antwoord is dat het Koerdische volk een duidelijk standpunt inneemt tegen het verraad van de KDP en de Barzanî clan en de aanvallen van het Turkse fascisme, om het verzet te versterken en de strijd voor Koerdische eenheid vooruit te helpen.

“Verleng het verzet tegen fascisme en verraad”

Het huidige offensief is gericht op het liquideren van de Koerdische verworvenheden van de afgelopen vijftig jaar. Alles gebeurt openlijk. De Turkse staat met zijn genocidale aanvallen en de KDP met zijn verraad hebben het hoogste niveau van perfideheid bereikt. Beiden handelen actief en openlijk samen. Ons volk en de Koerdische vrouwen moeten de lijn erkennen die de PDK volgt tegen haar eigen volk, tegen de guerrillastrijders, de democratische instellingen en partijen die zich verzetten. De KDP wil de verworvenheden van de Koerden vernietigen en uitleveren aan de vijand. Iedereen moet zich hiertegen verzetten. Zuid-Koerdistan, Hewlêr en Kerkûk zijn niet het eigendom van iemand; ze behoren niet toe aan de familie Barzanî. Het lot van het Koerdische volk, de Koerdische vrouwen en Koerdistan mag niet bepaald worden door de lijn van verraad. Vandaag is de tijd van verzet en overwinning over overgave en verraad. In de 21ste eeuw zal het Koerdische volk alleen winnen als ze het verzet tegen fascisme en verraad versterken. Er is geen andere manier om de verworvenheden van de Koerden te beschermen en te behouden.

“De volkeren van Irak zijn ook het doelwit”

De volkeren van Irak zijn ook het doelwit van deze aanvallen. Dezelfde oorlogsmisdaden worden gepleegd tegen het Iraakse volk. In Kerkûk, Şengal, Mexmûr, Silêmanî en Hewlêr moet chaos worden veroorzaakt door provocaties. Hierachter zit het plan van de Turkse staat om bepaalde regio’s van Irak te bezetten, te beginnen met Zuid-Koerdistan en daar de overmacht te verwerven. De Turkse fascistische staat heeft het voortdurend over respect voor het Koerdische volk en het Iraakse volk en vecht niet tegen hen, maar tegen het “PKK-terrorisme”. Onze beweging strijdt voor de democratische eenheid van Koerdistan, de volkeren van Irak en de volkeren van het Midden-Oosten in het algemeen. Het is de Turkse staat en zijn collaborateurs die verdelen, fragmenteren en terreur verspreiden. Het is belangrijk dat het Iraakse leiderschap en vooral de volkeren die in Irak wonen dit verregaande plan doorzien en een standpunt hiertegen innemen.

“Sta op tegen het verraad”

In Koerdistan heeft de filosofie van ‘Jin Jiyan Azadi’ (Vrouw, Leven, Vrijheid) zich ontwikkeld als de filosofie van vrije vrouwen en nieuw leven, en deze filosofie is universeel geworden. De wil van vrouwen in Koerdistan manifesteert zich in het leven, de identiteit en de creatie van een democratische Koerdische eenheid. De basis van een democratische nationale eenheid in Koerdistan is gebaseerd op de wil van vrouwen. In deze zin moeten wij als Koerdische vrouwen het Turkse fascisme en de KDP, die de voorhoede is van de lijn van verraad met haar collaboratie, stoppen en onze strijd versterken. We moeten overal met onze georganiseerde wil vechten tegen deze aanvallen op het leven, onze natie en identiteit. Als Koerdische vrouwen moeten we ons bestaan, ons land en onze identiteit verdedigen tegen de plannen voor totale vernietiging en niet toegeven aan het verraad en de genocide. We roepen alle vrouwelijke arbeiders, boeren, intellectuelen, academici en alle Koerdische vrouwenorganisaties in alle delen van Koerdistan en in het buitenland op om een proces van gemeenschappelijke strijd te ontwikkelen en onze historische rol te spelen. Koerdische vrouwen moeten deze verantwoordelijkheid nemen. We mogen niet toelaten dat de geschiedenis zich herhaalt. In deze zin doen we een beroep op alle Koerdische krachten, vooral Koerdische vrouwen, om de strijd te versterken en Koerdische eenheid te realiseren op de lijn van verzet.”