KJK veroordeelt het tonen van naakte lichamen van vermoorde vrouwen

De Gemeenschap van Vrouwen van Koerdistan (KJK) veroordeelt de Turkse aanvallen op de autonome regio van Noord- en Oost-Syrië en stelt: “De fascistische, genocidale Turkse staat past een brutale en verachtelijke versie van de IS-mentaliteit toe op de volkeren van Rojava, Noord- en Oost-Syrië. De eenvoudigste en meest naakte realiteit van haar anti-Koerdische beleid is eens te meer het doorsnijden van de levenslijnen van ons volk en hen te dwingen naar migratieroutes te gaan en hen te veranderen in vluchtelingen om de demografische structuur te veranderen.” Tijdens de aanvallen werd vitale infrastructuur om de bevolking van water, elektriciteit en graan te voorzien gebombardeerd en buiten werking gesteld, zei de KJK: “We herdenken alle martelaren die hun leven verloren in onmenselijke, wrede en genocidale aanvallen en beloven dat we hun herinnering levend zullen houden in onze strijd. We betuigen onze deelneming aan hun families en aan ons volk.”

De verklaring van de KJK-coördinatie gaat verder: “Voor de ogen van de hele wereld heeft de Turkse staat openlijk oorlogsmisdaden begaan in Rojava. De hele wereld heeft zijn ogen gesloten voor deze realiteit. Het is een bekend feit dat de hegemonische imperialistische machten en de natiestaten van de status quo in de regio zwijgen en niet reageren om hun eigenbelangen te ondersteunen en de weg vrij te maken. Als volkeren en vrouwen zijn we ons bewust van deze realiteit. Maar het stilzwijgen en de passiviteit van degenen die zichzelf links, socialistisch en aan de kant van de onderdrukten noemen, en de groepen, organisaties en krachten die beweren voor deze zaak te strijden, zijn beschamend en onaanvaardbaar. Bovendien is het niet juist om de inactiviteit van sommige Koerdische partijen en organisaties, vooral in Zuid-Koerdistan, enkel als angst en zelfbehoud te bestempelen en te aanvaarden. Het is duidelijk dat de situatie waarin de vijand de Koerden heeft gestort voor sommigen een uiting van angst en zelfbehoud is, maar voor anderen een uiting van collaboratie en zelfverraad.”

De Turkse staat heeft een doodlopende weg afgelegd met zijn beleid en begaat oorlogsmisdaden, verklaart de KJK, wijzend op het laatste dodelijke slachtoffer van de Turkse agressie in Rojava: Op zaterdag kwam de 65-jarige Amsha Khalil al-Bakari om het leven bij een artillerieaanval op haar huis in de buurt van Ain Issa. De behandeling van vrouwen door de Turkse staat als oorlogsbuit en handelswaar is een uiting in de geest van IS, daar zijn tientallen voorbeelden van, zoals de Koerdische politicus Hevrîn Xelef, bruut vermoord in Rojava tijdens de Turkse invasie in oktober 2019, of de guerrillastrijder Ekin Wan, wiens naakte lichaam in 2015 werd ontheiligd en tentoongesteld door soldaten in Noord-Koerdistan.

“Vergelijkbare beelden zien we in veel conflicten en op veel slagvelden. We zien ze in de oorlog op de Balkan, in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan en recentelijk in de oorlog tussen Hamas en Israël. We vinden het weerzinwekkend dat de lichamen van vermoorde vrouwen naakt worden uitgekleed, tentoongesteld en vertrapt. Dit is een praktijk van het fascisme en de IS-mentaliteit. We veroordelen deze verachtelijke aanvallen op vrouwen. Ongeacht wie ze pleegt, in wiens naam en identiteit, het is een door mannen gedomineerde, fascistische aanval die zonder terughoudendheid bestreden moet worden. We roepen alle vrouwen op om zich te verzetten tegen en uit te spreken tegen deze beschamende, schandelijke en onmenselijke houding van mannelijkheid,” aldus de KJK.

In haar verklaring roept de KJK op tot de verdediging van de vrouwenrevolutie van Rojava en eist dat de staten van de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS hun hypocrisie laten varen en Koerd:ing niet langer beschouwen als bruikbaar materiaal tegen de Turkse staat en hen opofferen voor hun eigen belangen.