KNK: De “Jin, Jiyan, Azadî” revolutie ten koste van alles verdedigen

  • Brussel

Het bestuur van het Koerdisch Nationaal Congres (Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê, KNK) roept Koerden op om deel te nemen aan demonstraties ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de ‘Jin Jiyan Azadi’ opstand. De oproep luidt als volgt;

“Op 16 september 2022 werd de Koerdische vrouw Jina Mahsa Amini mishandeld en vermoord door de krachten van het Iraanse regime. Na deze gruwelijke daad braken er in Oost-Koerdistan en in heel Iran door vrouwen geleide demonstraties uit, waarbij het motto “Jin, Jiyan, Azadî,” wat in het Koerdisch “Vrouw, Leven, Vrijheid” betekent, het leidende thema van deze protestbeweging werd. De protesten en acties van burgerlijke ongehoorzaamheid in het hele land waren een uitdrukking van decennialange ontevredenheid en opgekropte woede tegen het regime. Het Iraanse regime reageerde met zijn gebruikelijke brutaliteit, waarbij honderden demonstranten werden gedood, velen werden verwond en meer dan 22.000 mensen werden gearresteerd. Politieke gevangenen in Iran staan voor een onzekere toekomst, en de executies van activisten gaan door.

Al meer dan 40 jaar schendt de Islamitische Republiek Iran de rechten van vrouwen en de mensenrechten van alle volkeren, het zwijgt de oppositiekrachten de mond en schakelt ze uit. Het land is een open gevangenis geworden voor vrouwen en alle Iraniërs; ze lijden al te lang en verlangen naar vrijheid, democratie en een vreedzame en stabiele toekomst. Als Nationaal Congres Koerdistan (KNK) beschouwen we de eisen van het Iraanse volk voor vrijheid en hun verlangen naar de oprichting van een democratisch land als rechtvaardig en legitiem, en we steunen de demonstranten en activisten die zich met heel hun hart hiervoor inzetten om hun boodschap te verspreiden. We veroordelen de aanvallen van het Iraanse regime op de demonstranten en de executie van politieke gevangenen.

Op deze dagen herdenken we het eerste jaar van de “Jin, Jiyan, Azadî”-revolutie. In Iran en overal ter wereld bereiden mensen zich voor op deze herdenkingsdag. De partijen in Oost-Koerdistan roepen gezamenlijk op tot deze dag, en we verwelkomen de inspirerende eenheid van de Koerdische krachten. Ook wij als KNK roepen alle Koerden en alle volkeren van Iran op om deel te nemen aan de activiteiten rond deze herdenkingsdag en de “Jin, Jiyan, Azadî”-revolutie met alle middelen te verdedigen. We doen ook een beroep op de democratische krachten in de wereld om het volk van Iran niet alleen te laten en solidair met hen te zijn in het licht van een bloeddorstig regime.

Op dit moment escaleren de dreigementen van het Iraanse regime tegen de Koerdische krachten, die door de dictatuur worden opgeroepen om hun wapens neer te leggen en hun bases in Zuid-Koerdistan te ontruimen tegen 19 september. Dit is een gevaarlijke en onaanvaardbare situatie. De regeringen van Irak en Iran lijken het eens te zijn over deze kwestie, en Bagdad maakt gevaarlijke verklaringen die de situatie verder verslechteren. De Iraakse regering en met name de leiding van de Koerdische regio van Irak zouden de eisen van het Iraanse regime niet moeten accepteren en niet moeten voldoen aan dergelijke bevelen.

Bij deze gelegenheid roepen we alle partijen en politieke organisaties in Oost-Koerdistan op om zo snel mogelijk een gezamenlijke front te vormen om tegen deze aanvallen op te treden. Bovendien roepen we alle oppositiekrachten in Iran op om samen te komen tegen het regime en een gezamenlijke front te vormen voor de oprichting van een vrij en democratisch land. Als KNK staan we met trots aan de zijde van het Koerdische volk van Oost-Koerdistan en het volk van Iran. We roepen alle Koerden op om deze weerstand te erkennen en te ondersteunen en deel te nemen aan de activiteiten ter herdenking van de “Jin, Jiyan, Azadî”-revolutie.”