KNK: Geef geweldloze politiek een kans

Het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK) roept op om de eenzijdige onderbreking van de militaire activiteiten van de guerrilla en de verkiezingen in Turkije te gebruiken voor geweldloze politiek. De internationale gemeenschap moet haar verantwoordelijkheid nemen.

In een principeverklaring roept het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK) de internationale gemeenschap op om de eenzijdige onderbreking van militaire activiteiten door de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) te steunen. In de verklaring wordt de huidige fase geplaatst in de historische context van het Verdrag van Lausanne, dat honderd jaar geleden werd gesloten:

“Honderd jaar vernietiging en ontkenning”

“Honderd jaar geleden, in het Verdrag van Lausanne, werd Koerdistan verdeeld onder de staten Turkije, Irak, Iran en Syrië. Sinds de oprichting van de Republiek Turkije in 1923 voert Turkije een alomvattend en strategisch beleid van ontkenning en vernietiging van de Koerdische bevolking die binnen zijn grenzen leeft. De Turkse staat heeft dit beleid met alle middelen gevoerd en door alle militaire, educatieve, juridische, economische en culturele instellingen te mobiliseren. Hij streefde constant het doel na om het bestaan ​​van een Koerdische identiteit te vernietigen, alle weerstand tegen dit beleid en – als dat niet lukte – de Koerden te breken onder de slogan ‘Eén vlag, één natie, één taal, één staat’ en het motto ‘ Gelukkig is hij die zichzelf een Turk noemt’. De Turkse staat staat geen andere etnische of nationale identiteit dan Turks toe, en de Turkse grondwet vereist verplicht dat de enige taal die op scholen in Turkije wordt onderwezen, Turks is. Zo werd de Koerdische taal taboe gemaakt.

“De PKK was het antwoord op de genocide”

Koerden hebben zich sinds de oprichting van de Republiek Turkije verzet tegen dit beleid van vernietiging: in Kocgirî (1925), Dersim (1937-38), Botan, Agirî, Amed (Tr. Diyarbakır) en vele andere Koerdische regio’s. Helaas werden al deze opstanden neergeslagen door het Turkse leger.

In de jaren zeventig, toen de Turkse staat zijn uitroeiingsbeleid intensiveerde, werd onder leiding van Abdullah Öcalan de PKK opgericht. De oprichting van de PKK was een reactie op het nationalistische, fascistische en genocidale beleid van de Turkse staat. Welke regering in Turkije ook aan de macht kwam, het beleid ten aanzien van de Koerden was nooit veranderd. De PKK vertegenwoordigde een voortzetting van vele eerdere Koerdische opstanden en eiste de erkenning van de fundamentele democratische en nationale rechten van het Koerdische volk. Op deze manier heeft de PKK-opstand, die al bijna vijftig jaar aan de gang is, de steun gekregen van bijna 80 procent van de Koerdische bevolking.

“Sinds 1923 heeft het Koerdische volk geen moment van normaliteit gekend”

Het Koerdische volk is en wordt nog steeds onderworpen aan ongekende en niet-uitgelokte repressie omdat het de Koerdische kwestie aan de kaak heeft gesteld als een tragisch product van vorige generaties Europees kolonialisme. Nu het 100-jarig bestaan van het Verdrag van Lausanne nadert, blijft Europa medeplichtig aan de voortdurende inspanning om het bestaan ​​van een van de oudste volkeren van het Midden-Oosten uit te roeien, een identiteit die alleen vraagt ​​om vrij en waardig in hun thuisland te leven.

De Turkse staat dwingt het Koerdische volk om de ene na de andere crisis door te maken. Sinds de meedogenloze opdeling van Koerdistan in 1923 hebben onze mensen nooit een normaal leven geleid. We hebben nog nooit stabiliteit of veiligheid ervaren. Oorlog, verdrijving, assimilatie, genocide, ecocide en Femicide zijn aan de orde van de dag in alle vier de delen van bezet Koerdistan en geven mensen, als constante metgezellen in het leven, nauwelijks adempauze. Ondertussen hebben de EU-lidstaten de koloniale staten die Koerdistan bezetten, met name Turkije, bijgestaan.

“De internationale samenzwering als aanval op de Koerdische basisdemocratie”

De koloniale heersers van de regio hebben hun macht van generatie op generatie behouden door de massa te onderdrukken en etnische en religieuze groepen tegen elkaar uit te spelen. Maar de kracht van de Koerdische basisdemocratie joeg hen angst aan, wat verschillende staten ertoe aanzette om samen te werken om de oprichter en leider van de PKK, Abdullah Öcalan, op 15 februari 1999 illegaal te ontvoeren.

Maar zelfs de internationale samenzwering kon het verzet van het Koerdische volk niet breken. Miljoenen Koerden accepteren de heer Öcalan als hun legitieme vertegenwoordiger en als vertegenwoordiger van hun verzet tegen de onderdrukking door de Turkse staat. Van 2013 tot 2015 speelde hij, ondanks zijn gevangenschap en isolement, een centrale rol in de gesprekken voor een vreedzame oplossing. In die jaren besefte Turkije dat Öcalan de enige gesprekspartner was die een eervolle en effectieve vrede kon creëren. Nu ontkent ze die realiteit.

Turkije voert een systematische aanval uit op het Koerdische volk binnen zijn grenzen. Het steekt bossen in brand, vermoordt Koerdische politici met gewapende drones en zet duizenden Koerden gevangen omdat ze hun onvervreemdbare mensenrechten opeisen.

“Massale mensenrechtenschendingen en politieke repressie”

Uit het Turkije 2022-rapport van Amnesty International blijkt dat het Erdoğan-regime systematisch de mensenrechten negeert. Op 20 maart bracht het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (DOS) zijn jaarlijkse landenrapport 2022 over de mensenrechtensituatie uit. Dit landrapport beschrijft de mensenrechtenschendingen begaan door de AKP/MHP-regering.

Het rapport benadrukt het harde optreden van de regering tegen de pro-Koerdische HDP, de progressieve Democratische Volkspartij. De HDP eist respect voor de rechten van alle burgers van het land en een einde aan het beleid van militaire agressie en de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting. Zoals uit het rapport blijkt, heeft het Erdoğan-regime echter ongeveer 5.000 politici, parlementsleden en leden van de HDP gearresteerd en gevangengezet.

Alleen al in 2022, aldus het rapport, werden zeven voormalige HDP-parlementsleden en zes gekozen burgemeesters in de Koerdische regio op grond van verschillende aanklachten gevangen gezet. In het rapport staat: “Sinds 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken 48 van de 65 gekozen HDP-burgemeesters in het zuidoosten afgezet vanwege vermeende PKK-gerelateerde terreursteun; zes andere HDP-burgemeesters, hoewel toegestaan ​​om zich kandidaat te stellen, konden na de verkiezingen van 2019 niet in functie treden omdat ze eerder bij regeringsbesluit uit openbare dienst waren ontslagen.’

Het rapport onderstreept dat deze detenties ongerechtvaardigd zijn: “Mensenrechtenorganisaties verklaarden dat veel gedetineerden geen substantiële band met terrorisme hadden en werden gearresteerd om kritische stemmen of politieke oppositie tegen de regerende AKP, met name de HDP of haar partnerpartij, het zwijgen op te leggen om de Democratische Regio’s Partij (DBP).’

“Gevangenen sterven als gevolg van acties van gevangenispersoneel en gevangenisomstandigheden”

In Turkije sterven gevangenen in erbarmelijke gevangenisomstandigheden als gevolg van mishandeling door gevangenispersoneel. De registers hiervan worden voor het publiek bewaard, maar volgens de Mensenrechtenstichting Turkije (TIHV) zijn sinds december 2021 tussen de 61 en 73 gevangenen in hechtenis omgekomen. Volgens een HDP-rapport stierven 39 gevangenen door ziekte en 34 door zelfmoord. De TIHV identificeerde meerdere oorzaken, waaronder ziekte, zelfmoord, geweld en verwaarlozing.

‘HDP moet via banprocedures worden uitgebannen’

Vandaag probeert het Erdoğan-regime de HDP helemaal te verbieden. Het heeft een verbodsprocedure tegen de partij gelanceerd, die leidende Koerdische politici zou verbieden te stemmen bij verkiezingen en ambten uit te oefenen. De procedure is nog hangende bij het Grondwettelijk Hof. De volgende parlementsverkiezingen in Turkije vinden plaats op 14 mei. Op 11 april worden de kandidatenlijsten definitief gemaakt en op dezelfde dag wordt besloten of de HDP al dan niet wordt ontbonden.

“Het Koerdische alternatief”

Maar het verzet tegen Turkse onderdrukking en uitbuiting groeit. Het Koerdische volk reageert op de verouderde en gewelddadige paradigma’s van het nationalisme met een nieuw alternatief. Dit alternatief wordt in alle delen van Koerdistan toegepast en staat voor het vreedzaam samenleven van volkeren, ongeacht hun etniciteit of religie, en stelt vrouwen in staat volledig en vrij deel te nemen aan alle aspecten van het leven. Sinds zijn ontvoering heeft de filosofie van de heer Öcalan aan bekendheid gewonnen en een kader geboden voor het moedige verzet van het Koerdische volk.

Het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) is sinds haar oprichting in 2012 een baken van democratische hoop voor alle etnische en religieuze identiteiten in Syrië. Het is een democratisch alternatief voor dictatuur en gewelddadig nationalisme. Dit alternatief bestuurt zichzelf door middel van democratische en gedecentraliseerde structuren, ondersteunt basisdemocratische, ecologische duurzaamheid en omvat alle etnische groepen. Ze zet vrouwenrechten bovenaan haar agenda.

Maar het Erdoğan-regime heeft dit alternatief vanaf het begin militair aangevallen en blijft dat doen. Het heeft de volledige macht van het Turkse militaire apparaat gemobiliseerd om Irak en Syrië binnen te vallen en effectief hele regio’s te annexeren. Er worden pogingen ondernomen om deze agressie te rechtvaardigen door te wijzen op de nationale veiligheidsbelangen of gevoeligheden van Turkije. De oorlog wordt aangewakkerd, burgers worden gedood en ontheemd. Elke dag begaat de Turkse staat nieuwe oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de door Turkije bezette gebieden Afrin, Serêkaniyê en Girê Spî.

Het Erdoğan-regime promoot en ondersteunt ook tal van jihadistische organisaties die op geen enkele manier onderdoen voor IS. Deze terroristische groeperingen hebben herhaaldelijk tevergeefs geprobeerd het zelfbestuur kapot te maken. De vrouwen van de YPJ, die de doodscultus van ISIS bestreden en door hun overwinning ervoor zorgden dat AANES een regionaal en mondiaal alternatief blijft, zijn een lichtend voorbeeld geworden.

Oorlog in Zuid-Koerdistan

In de regio Koerdistan van Irak (Zuid-Koerdistan) zet Erdoğan zijn oorlog tegen de Koerden op een andere manier voort. Net als in de AANES-regio jaagt hij zijn tegenstanders op met gewapende drones en hit-squadrons, en doodt ze op straat en op het platteland, voor menigten en in hun huizen. Turkije heeft chemische wapens gebruikt en meer dan honderd militaire bases gebouwd voor het op één na grootste leger van de NAVO in Zuid-Koerdistan.

Een andere strategie die Erdoğan in Zuid-Koerdistan nastreeft, is het aanwakkeren van conflicten tussen Koerdische partijen. Hoewel het Erdogan-regime de steun inriep van de KDP (Koerdische Democratische Partij) om de PKK te verslaan, is het daar niet in geslaagd. Integendeel, de KDP heeft de sympathie binnen de Koerdische bevolking verloren en wordt steeds impopulairder. Alleen het verantwoordelijke gedrag van de PKK voorkwam een ​​binnen-Koerdisch militair conflict. Zelfs hightech oorlogsvoering kan de PKK-strijders niet stoppen om Zuid-Koerdistan te verdedigen tegen de Turkse bezetting.

“Jin, Jiyan, Azadî”-revolutie in Oost-Koerdistan en Iran

In Iran wordt de bevolking sinds 1979 onderdrukt en vervolgd door een theocratische en chauvinistische dictatuur. In Oost-Koerdistan en ver daarbuiten is de slogan van de Koerdische beweging “Jin, Jiyan, Azadî” (Vrouw, Leven, Vrijheid) de slogan van het verzet geworden.

De geopolitieke strategie van Erdoğan

Turkije heeft door zijn ligging als brug tussen Oost en West eeuwenlang een belangrijke geopolitieke rol gespeeld. Tijdens de Koude Oorlog speelde Turkije een strategisch belangrijke rol binnen de NAVO. Tegenwoordig betekent de strategie van Erdoğan om de Turkse belangen op de eerste plaats te stellen, dat hij de regels negeert waaraan leden van internationale organisaties zich moeten houden.

Als het gaat om politieke, culturele en militaire interventies in buurlanden kent het Turkse buitenlandse beleid geen grenzen. Ze zette Azerbeidzjan op tegen Armenië. Het bedreigt EU-lidstaten Griekenland en Cyprus.

Erdoğan heeft de islam geïnstrumentaliseerd om het gewelddadige jihadisme in het Midden-Oosten te versterken. Tegelijkertijd gebruikt hij het om religieuze intolerantie in Europa en daarbuiten te promoten. Jarenlang heeft Erdoğan openlijk vluchtelingen uit het Midden-Oosten gebruikt als een wapen om de EU en internationale organisaties onder druk te zetten, of zoals velen zouden zeggen, te chanteren.

Tijdens de oorlog in Oekraïne heeft Turkije consequent beleid gevoerd dat in strijd was met de acties van de NAVO in het conflict, terwijl het tegelijkertijd grote inspanningen leverde om de biedingen voor NAVO-lidmaatschap door de EU-lidstaten Zweden en Finland te blokkeren. Hoewel Erdoğan zichzelf heeft gepresenteerd als bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne, heeft hij in werkelijkheid Poetin, de belangrijkste tegenstander van de EU, sterker gemaakt. Hij doet dit om zijn belangen in Syrië te beschermen, waar het Turkse leger en verschillende jihadistische gevolmachtigden verschillende regio’s controleren, waaronder de Koerdische stad Afrin, die ze nu al vijf jaar terroriseren.

“Europese staten worden gedestabiliseerd door het Erdoğan-regime”

In Europa negeren de gewelddadige campagnes van Erdoğan tegen dissidenten nationale grenzen en ondermijnen ze de soevereiniteit van deze staten. Sommige van deze staten sluiten echter nog steeds de ogen voor dit beleid en streven op onverklaarbare wijze naar het behoud van hun partnerschap met de Turkse staat. Maar de activiteiten van de Turkse geheime dienst (MIT) in Europa destabiliseren deze landen direct. MIT monitort, intimideert en ontvoert dissidenten in ballingschap. Daarnaast werden er in Europese hoofdsteden Koerden vermoord, zoals laatst op 23 december in Parijs.

Economische ineenstorting en escalerende militaire uitgaven

In de afgelopen halve eeuw is Turkije, met sterke westerse steun, uitgegroeid tot een van de grootste economieën ter wereld, met een bruto binnenlands product van bijna 1 biljoen dollar in 2013. Maar onder het ongecontroleerde gezag van Erdoğan is de ongebreidelde corruptie geïnstitutionaliseerd. De economische crises in Turkije houden nooit op, ook al probeert Turkije met zijn verschillende campagnes van militaire agressie de onvrede in het land te absorberen door middel van extreem nationalisme.

In de begroting 2003, die aan het parlement werd gepresenteerd nadat de AKP aan de macht kwam, was slechts 10,2 miljard TL toegewezen aan het Ministerie van Defensie (MSB). Daarna volgden 9 miljard in 2004, 13,3 miljard in 2008), 15,3 miljard in 2009, 15,9 miljard in 2010, 16,9 miljard in 2011, 18,2 miljard in 2012, 20,4 miljard in 2013, 21,8 miljard in 2014, 22,7 miljard in 2015, 27,8 miljard in 2016 en 28,7 miljard in 2017.

Nu het regime de bevolking van Turkije niets anders te bieden heeft dan oorlog en militarisme te midden van een instortende economie, zijn de militaire uitgaven van Turkije blijven stijgen. In 2018 is het defensiebudget gestegen tot 40,4 miljard TL. In de jaren die volgden, bleven de uitgaven in dezelfde mate dramatisch stijgen. Het defensiebudget was vastgesteld op TL 46,4 miljard voor 2019, TL 53,8 miljard voor 2020, TL 61,4 miljard voor 2021, TL 79 miljard voor 2022 en aangekondigd op TL 182,7 miljard voor 2023. Als men daar de Algemene Directie Veiligheid, de Algemene Directie Marechaussee, de Kustwacht en undercoveragenten bij optelt, zijn de aantallen veel hoger. Het regime van Erdoğan blijft geld uitstorten om zijn neo-Ottomaanse dromen van expansie na te jagen.

De catastrofe van Erdoğan: de aardbevingen

Bij de aardbevingen van 6 februari kwamen tienduizenden mensen om het leven en werden nog veel meer mensen dakloos. Maar de politieke en institutionele mislukkingen van het AKP/MHP-regeringssysteem verergerden de gevolgen. In feite hebben de aardbevingen de institutionele façade van Turkije verbrijzeld. De staat toonde pas twee dagen na de aardbeving zijn aanwezigheid; de vertraagde hulp leidde tot een enorme toename van het dodental. Het onvermogen van de staat om de broodnodige hulp te bieden en zijn ineffectieve reactie op de dringende en onmiddellijke behoeften van de mensen benadrukten de ineenstorting van de Turkse institutionele structuren.

De Koerden, geleid door de HDP, realiseerden zich dat ze geen hulp konden verwachten van het Erdoğan-regime. Koerdische organisaties vormden onmiddellijk commissies die ondanks overheidsobstakels actief hulp verleenden. Het AKP/MHP-regime bleef niet alleen twee dagen inactief, maar probeerde ook de door de HDP georganiseerde hulpverlening te verhinderen door de noodtoestand af te kondigen.

KCK kondigt opschorting van militaire actie aan

Precies op dit tragische moment, op de derde dag van de aardbeving, verklaarde de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) een onmiddellijke stopzetting van de militaire actie in het Turks-Syrische grensgebied: “In het licht van deze catastrofe en het leed dat onze mensen hebben ervaren, willen wij als uitvoerende macht van deze beweging het proces en de recente ontwikkelingen beoordelen en op basis daarvan conclusies trekken. Omdat we mensen en het menselijk leven respecteren. Dus we willen niet nog meer pijn aan de pijn toevoegen. We hebben de situatie beoordeeld vanuit humanitair, ethisch en moreel oogpunt. We roepen al onze strijdkrachten die betrokken zijn bij militaire activiteiten op om hun acties in Turkije, in de metropolen en steden te stoppen. We hebben opnieuw besloten geen actie te ondernemen tenzij de Turkse staat zich tegen ons keert en ons aanvalt. Onze beslissing zal duren totdat de pijn van onze mensen is verzacht en hun wonden genezen. Natuurlijk zal de houding van de Turkse staat ook relevant zijn voor onze beslissing.”

Kort nadat de KCK deze oproep had gedaan, sprak het Hoofdkwartier van de Volksverdedigingsmacht (HPG) haar steun uit: “De guerrilla staat klaar om de KCK te steunen in haar inspanningen om de gevechten te beëindigen en zo het lijden van de getroffen bevolking te helpen verlichten.”

Sabri Ok, een lid van de Uitvoerende Raad van de KCK, verklaarde op 30 maart dat invloedrijke politici, staten en internationale actoren berichten en groeten hadden gestuurd naar de KCK-leiding waarin ze een dergelijke verklaring eisten, soms direct en openlijk, soms indirect. Ze verzekerden de KCK dat ze zouden werken aan een vreedzame ontwikkeling.

De Turkse staat zet de aanvallen voort

Helaas vertoont de Turkse regering geen tekenen van een positieve reactie op het vredesaanbod van de KCK. De dag na de aardbeving bombardeerde het Turkse leger gebieden in Noord- en Oost-Syrië die zwaar getroffen waren door de aardbeving. In februari voerden Turkse straaljagers minstens 30 luchtaanvallen uit op de Medya-verdedigingszones, volgens de HPG, en 18 andere aanvallen werden uitgevoerd door helikopters. Deze bombardementen waren vooral gericht op guerrillaposities. In dezelfde periode werden 876 inslagen geregistreerd door granaten afgevuurd door tanks, houwitsers en andere zware wapens. Daarnaast werden 142 inslagen of toepassingen van met fosfor verrijkte granaten, onconventionele bommen en andere middelen voor oorlogsvoering geteld.

In maart werden de Medya-verdedigingszones in 72 gevallen gebombardeerd door straaljagers en in 1.357 gevallen door gevechtshelikopters, houwitsers, mortieren, tanks en zware wapens. Guerrilla-verzetsposities werden 53 keer aangevallen met verboden bommen, chemische wapens en met fosfor verrijkte granaten.

Sabri Ok verklaarde op 30 maart: ‘De strijdkrachten die een stopzetting van de acties en een staakt-het-vuren eisen, hebben onze beslissing gezien, maar de Turkse staat erkent deze beslissing niet. Daar wil hij een zwakte in zien. Hij wil het staakt-het-vuren als kans aangrijpen. Aanvallen op de guerrilla’s vinden elke dag plaats, zelfs meer dan voorheen. Hij gebruikt ook illegale wapens zoals tactische kernwapens en chemische wapens tegen de guerrillastrijders. De HPG heeft hierover een verklaring afgegeven. Ook de medevoorzitter van de KCK heeft een verklaring afgegeven. De huidige houding kan niet worden voortgezet als de aanvallen doorgaan. De belangrijkste reden voor onze beweging om deze beslissing te nemen is moreel en humanitair. Het doel van onze beweging mag niet worden misbruikt.’

Op 26 maart verklaarde KCK-covoorzitter Bese Hozat dat de KCK had besloten het staakt-het-vuren voort te zetten tot na de verkiezingen van 14 mei. “We zullen deze beslissing na de verkiezingen evalueren”, zei ze, erop wijzend dat de verkiezingen van historisch belang zijn voor de “volkeren van Turkije”.

De verkiezingen op 14 mei

De aanstaande parlementsverkiezingen in Turkije komen op een moment dat mensen in de Koerdische regio’s van Turkije en Syrië nog steeds worstelen met de immense nasleep van de zware aardbeving. Aangezien Koerden echter een sterke democratie in Turkije willen opbouwen, bieden de verkiezingen een kans om democratische verandering teweeg te brengen en politieke oplossingen voor de Koerdische kwestie te ontwikkelen.

In deze context biedt de verklaring van het staakt-het-vuren van de KCK een historische kans voor een rationele en participerende democratie met een nieuw begrip gebaseerd op vrede, dialoog, menselijke waardigheid, gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

In deze kritieke tijd, waarin het Erdoğan-regime kwetsbaar blijkt te zijn, is het van het grootste belang dat de EU, de VS, de VN en de Raad van Europa een duidelijk signaal afgeven dat de verkiezingen vrij en eerlijk moeten zijn en dat ze geen tolereren intimidatie van oppositiepolitici en kiezers. Deze internationale organisaties zouden er alles aan moeten doen om eerlijke verkiezingen in Turkije te monitoren en te waarborgen.

De internationale organisaties zouden ook druk moeten uitoefenen op de Turkse regering om het vredesinitiatief van de KCK te accepteren. Met dit initiatief heeft de Koerdische vrijheidsbeweging opnieuw op geloofwaardige wijze laten zien geïnteresseerd te zijn in een politieke oplossing voor de 39-jarige oorlog tussen de Turkse staat en de PKK. Als het AKP-regime kan worden overgehaald om het vredesinitiatief te aanvaarden, kan de aardbeving een kans worden voor duurzame vrede in de regio.

De vrijheid van Öcalan is cruciaal voor de toekomst van de Koerden

Om dit te doen, moet het illegale systeem van Turkije op het gevangeniseiland Imrali onmiddellijk worden beëindigd. Er is sinds 25 maart 2021 geen contact meer geweest met Abdullah Öcalan. We hebben geen informatie over zijn toestand. Het is daarom dringend noodzakelijk dat zowel een onafhankelijke medische delegatie als zijn advocaten toegang tot hem krijgen. Dit kan worden bereikt door internationale politieke druk. De Raad van Europa met zijn Comité ter Voorkoming van Marteling (CPT) en de VN-Mensenrechtencommissie zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van het internationale recht op het gevangeniseiland Imrali, aangezien Turkije lid is van deze organen.

De internationale gemeenschap draagt ​​dan ook een grote verantwoordelijkheid voor de verkiezingen in Turkije. Het kan een constructieve rol spelen voor vrede door Turkije onder druk te zetten om vrede te aanvaarden. Verder moeten de EU, de NAVO en de Raad van Europa beslissen of ze willen dat Erdoğan aan het roer van Turkije blijft. Zullen deze internationale organisaties en de partnerstaten van Turkije eindelijk de voorstellen van de oppositiekrachten in het land overwegen, vooral die van de HDP?

Helaas kunnen we op basis van historische precedenten voorspellen dat bij gebrek aan internationale druk en toezicht het lijden van de bevolking van Turkije en Koerdistan zal voortduren. De Koerdische zijde heeft altijd geprobeerd de Koerdische kwestie op te lossen door middel van een vreedzame dialoog. Internationale steun en inspanningen zijn nodig om verder lijden te voorkomen, om degenen die verliezen hebben geleden te troosten, om de wonden te helen van degenen die proberen hun leven weer op te bouwen en om een ​​vredige omgeving te creëren.

De EU, VS, OPCW, WHO, ICR en VN kunnen niet langer de ogen sluiten voor de misdaden van Turkije, simpelweg omdat het geopolitiek belangrijk is voor het Westen. Internationale wetten zijn van toepassing ongeacht de daders. Het kwellende gekreun van de jongste Koerdische slachtoffers roept de hele wereld op tot actie: Vrede! Vrijheid! en eerlijke verkiezingen!