KNK: Het erkennen van de Yazidi-genocide is niet genoeg

De Uitvoerende Raad van het Nationaal Congres van Koerdistan (Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê, KNK) verwelkomt de erkenning door Duitsland van de IS-genocide tegen de Yazidi-gemeenschap in de Shengal-regio als genocide, waarschuwt echter dat dergelijke genocides kunnen worden herhaald als de status van Shengal en de veiligheid van de Yazidi-gemeenschap niet worden gegarandeerd. Het KNK stelt daartoe een eisenpakket op.

Het KNK  verklaart het volgende: “In navolging van de Raad van Europa en tien andere staten erkende ook de Duitse Bondsdag de massamoord op de Yezidi-bevolking in de Shengal-regio in 2014 als genocide. Het Nationaal Congres van Koerdistan vindt deze beslissing belangrijk.

In 2014 werd de Yazidi-gemeenschap aangevallen door IS en zijn handlangers in een poging genocide te plegen. Het ging om het uitroeien van de Yazidi-bevolking. IS deed dit niet alleen, maar in medeplichtigheid met enkele staten in de regio.

Het besluit van de Duitse Bondsdag om de genocide te erkennen is positief, maar het is niet genoeg om de wonden van de Yazidi-gemeenschap te helen en haar problemen op te lossen.

Het besluit van de internationale organisaties, met name de VN en de EU, die wat er met het Yazidi-volk is gebeurd, genocide noemen, is correct en passend. Het besluit is echter onvoldoende. Verdere beslissingen zijn nodig om een ​​herhaling van de genocide te voorkomen en een deel van de schade en slachtoffers te verlichten.

De status en veiligheid van de Yazidi-bevolking moet worden gegarandeerd. De KNK eist en verwacht van de internationale instellingen dat zij hun verantwoordelijkheden vervullen in overeenstemming met hun principes om de problemen van het Yazidi-volk op te lossen.

  • De veiligheid van Yazidi’s in Shengal en in de landen waar ze zich hebben gevestigd, moet worden gegarandeerd.
  • De wil van het Yazidi-volk en de officiële status van de Shengal-regio moeten worden erkend.
  • De krachten die ISIS steunen en deelnemen aan de genocide moeten voor de rechter worden gebracht.
  • De Yazidi’s moeten worden beschermd in de gebieden waar ze zich hebben gevestigd. Dit geldt met name voor de bescherming tegen aanvallen van de Turkse staat.
  • Er moet een internationaal project worden opgestart voor de wederopbouw van Shengal onder leiding van de mensen in de regio.
  • De mogelijkheden en voorwaarden voor de Yazidi om terug te keren naar hun land moeten worden gecreëerd.”