KNK: Koerden moeten zich verenigen rond gemeenschappelijke doelen

  • Brussel

Het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK) legde een schriftelijke verklaring af over de opstand in Rojhilat en Iran en zei: De slogan ” Vrouwen, Leven, Vrijheid” is het teken van een vrije natie.”

De KNK verklaarde dat de massale opstand in Oost-Koerdistan en Iran een nieuwe fase is ingegaan tegen het totalitaire en dictatoriale regime van Iran en voegde eraan toe: “De vrijheid en democratische strijd van ons volk toont zijn vastberadenheid. De aanwezigheid van de mensen op straat is een indicator van de liefde voor revolutie en vrijheid.”

‘We moeten profiteren van ontwikkelingen en veranderingen’

De verklaring merkte ook op: “De slogan Vrouwen, leven, vrijheid – Jin Jiyan Azadi – is het symbool van een vrije samenleving. De weerklank van deze slogan in Iran en over de hele wereld heeft ons Koerden het middelpunt van de strijd gebracht. Aan de andere kant hebben de interne en externe crises en problemen van de Iraanse staat geschikte omstandigheden gecreëerd voor zowel de Koerden als het hele Iraanse volk om van dit onderdrukkende en totalitaire regime af te komen.

Als KNK zijn wij van mening dat de Koerden moeten profiteren van deze ontwikkelingen en veranderingen in het Midden-Oosten en vooral in de landen die Koerdistan bezetten. Hiervoor is de Koerdische Nationale Unie een essentiële behoefte. De nationale eenheid moet worden versterkt en alle krachten moeten worden verenigd rond gemeenschappelijke doelen.”