KNK kondigt mobilisatie aan voor nationale eenheid tegen Turkse aanvallen

  • Brussel

De aanvallen van de binnenvallende Turkse staat op steden in Rojava op 19 november gaan onverminderd door. Tot nu toe zijn meer dan 11 burgers gedood bij de aanvallen die ook gericht waren op ziekenhuizen en scholen. In een interview met het Mesopotamia Nieuwdagentschap (MA) noemde Ahmet Karamus, medevoorzitter van het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK), de aanslagen een “genocidale operatie”.

Kobanê-verzet

Karamus herinnerde zich dat er in 2014-2015 historisch verzet was geweest in Kobanê, het doelwit van de laatste Turkse aanvallen. “Het Kobanê-verzet was een eervol verzet in de geschiedenis van Koerdistan. Het was duidelijk dat de vijandelijke troepen spoedig zouden proberen de Koerdische verworvenheden in Kobanê te vernietigen. Het was duidelijk dat Turkije de verworvenheden van Koerdistan zou aanvallen om het Verdrag van Lausanne op zijn 100ste verjaardag nieuw leven in te blazen. Overal waar een aanval plaatsvindt op het Koerdische volk in Koerdistan, zal dit andere delen negatief beïnvloeden.

Kobanê is een plaats waar Koerdische mensen in vier delen van Koerdistan zwoeren “zich te verzetten tot de laatste druppel bloed”. Het Kobanê-verzet werd het verzet van vier delen van Koerdistan. Het was een iconisch beeld van nationale eenheid. Het werd een mijlpaal in de geschiedenis van vrijheid. Kobanê is een belangrijke plaats, niet alleen voor het Koerdische volk, maar ook voor de hele wereld. Degenen die Kobanê verdedigden waren de pro-vrijheid en democratie krachten. De bevrijding van Kobanê is de nederlaag van ISIS en jihadistische krachten. We weten heel goed dat het Tayyip Erdoğan is die deze barbaarse krachten steunt”, zei Karamus.

Het doel van Turkije

Karamus wees erop dat er pogingen werden ondernomen om het Verdrag van Lausanne nieuw leven in te blazen. “De dreigementen van Turkije gaan door sinds de dag dat er een nationale overwinning werd behaald. Turkije deed verschillende pogingen op diplomatiek, militair en economisch vlak. Het deed er alles aan om de verworvenheden van het Koerdische volk, die tot stand kwamen door nationale eenheid, teniet te doen. Ze proberen de status van het Verdrag van Lausanne te behouden en daarom zullen ze de verworvenheden van het Koerdische volk zo hard mogelijk aanvallen. Turkije wil een boodschap geven aan zowel het Koerdische volk als de volkeren van de wereld; het Verdrag van Lausanne, een eeuw geleden ondertekend, is niet langer bevredigend voor Turkije en nu wil het zijn grondgebied uitbreiden.”

Mobilisatie voor nationale eenheid

“De Turkse staat voert een genocidale aanval uit op het Koerdische volk. Het valt aan om te voorkomen dat 70 miljoen Koerden hun rechten verkrijgen. Bij de aanvallen zijn ziekenhuizen, scholen en openbare ruimtes gebombardeerd. Maar Kobanê zal zich blijven verzetten. Omdat het Koerdische volk geen andere keuze heeft dan zich te verzetten. We roepen de NAVO, de VS, Rusland en de Europese Unie op om hun beloften en overeenkomsten met het Koerdische volk na te komen en niet te zwijgen. Elke Koerdische instelling en partij moet zijn plicht vervullen en niemand mag zwijgen. Als KNK kondigen wij aan dat wij ons zullen verzetten en ons best zullen doen. We hebben ook een mobilisatie afgekondigd voor nationale eenheid tegen de aanslagen”, zei Karamus.

Waarschuwing aan de KDP

Karamus merkte op dat de Turkse aanvallen gericht waren op de Koerdische verworvenheden als geheel. “Individuele belangen doen er niet toe. De aanvallen van de Turkse staat zijn gericht op het hele Koerdische volk. Ondertussen heeft de binnenvallende Iraanse staat zijn aanvallen geëscaleerd. Deze vier koloniale staten geven het Koerdische volk geen enkele kans. Als de verzetskrachten worden uitgeschakeld, is er geen status meer in Rojava en Bashur. Als de regionale regering van Koerdistan en haar regeringspartij KDP deze aanvallen op Rojava niet als aanvallen op zichzelf beschouwen, lopen ze in de val. We moeten de dialoog aangaan tegen deze aanvallen met een gemeenschappelijk nationaal standpunt”, zei Karamus.

‘Weerstand is de enige keuze’

De KNK-medevoorzitter concludeerde: “Kobanê is het Stalingrad van de Koerden. Omdat Kobanê het symbool is geworden van vrijheid, democratie en vrede. Kobanê is het bolwerk van het Koerdische volk. Wat in 1945 in Stalingrad gebeurde, herhaalde zich in Kobanê in 2016-2017. Kobanê werd de plaats waar Erdoğan faalde. Het Koerdische volk is vastberaden en wilskrachtig. We willen vrij leven in ons eigen land met onze identiteit, taal, cultuur en geschiedenis. We strijden hiervoor. We hebben nog nooit iemand anders vermoord of afgeslacht. Er is geen andere keuze dan Koerdistan te bevrijden door verzet.”