KNK: Stop de etnische zuivering van de Koerden en Turkse oorlogsmisdaden

  • Brussel

De Uitvoerende Raad van het Koerdisch Nationaal Congres (KNK) heeft een verklaring uitgebracht waarin zij oproept tot internationale actie tegen de geëscaleerde aanvallen van Turkije op burgerlijke nederzettingen in Noordoost-Syrië, na dreigementen van brute agressie tegen de regio.

KNK merkte op dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, openlijk verklaarde op woensdag dat alle infrastructuur- en energievoorzieningen in Rojava/Noord- en Oost-Syrië (NES) en Noord-Irak/Iraaks Koerdistan “legitieme doelen” zijn, hoewel militaire aanvallen op burgerlijke infrastructuur duidelijk in strijd zijn met internationaal humanitair recht en verdragen. “Turkse minister van Buitenlandse Zaken Fidan heeft beweerd, zonder bewijs, dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de aanval op het Turkse Ministerie van Binnenlandse Zaken op 1 oktober uit Syrië kwamen. Slechts enkele uren na deze verklaringen bombardeerden Turkse oorlogsvliegtuigen de wijk al-Misheirfah in de stad al-Hasakah en 7 andere locaties in Amuda en Qamislo, naar verluidt met meerdere burgerslachtoffers tot gevolg,” zei KNK.

Terwijl de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) Fidan’s beschuldigingen dat “de daders van de aanval in Ankara uit Syrië kwamen” verwierpen, lanceerde het Turkse leger een reeks luchtaanvallen tegen burgerlijke gebieden in Noord- en Oost-Syrië. De SDF verklaarde: “…De zoektocht van Turkije naar excuses om zijn voortdurende aanvallen op onze regio’s te rechtvaardigen en een nieuwe militaire operatie te starten, vergroot onze diepe bezorgdheid. Het richten op de infrastructuur en economische hulpbronnen van de regio en haar bevolkte steden is een oorlogsmisdaad.”

KNK wees erop dat: “Burgerlijke infrastructuur omvat scholen, ziekenhuizen, dammen, energiecentrales, graanopslagplaatsen en andere vitale voorzieningen, en Turkse troepen hebben deze structuren talloze keren aangevallen in gebieden die worden bestuurd door de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES) gedurende de jaren. De voortdurende oorlog van de Turkse staat tegen de burgerbevolking in door Koerden bewoonde regio’s in Syrië en Irak zet opzettelijk het leven van 5 miljoen mensen op het spel, waaronder honderdduizenden ontheemden en vluchtelingen.”

De verklaring ging verder: “Het eindeloze bombardement van bergachtige gebieden in Noord-Irak, ook illegaal volgens internationaal recht, gaat door. De Turkse staat moet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn jarenlange aanvallen op burgers en burgerlijke infrastructuur en andere oorlogsmisdaden in Noord- en Oost-Syrië en Iraaks Koerdistan. Parallel aan deze brutale militaire agressie heeft de Turkse staat een nieuwe golf van onderdrukking gelanceerd binnen de grenzen van Turkije, waarbij sinds 1 oktober honderden Koerdische politici willekeurig zijn gearresteerd en vastgehouden.”

“Het is schandalig dat de Turkse regering openlijk een campagne van etnische zuivering tegen burgers kan aankondigen, en deze gedurfde verklaring van de intentie om systematisch oorlogsmisdaden te begaan wordt met stilte begroet door alle relevante internationale organisaties waarvan Turkije lid is, waaronder de Global Coalition Against ISIS (Daesh), de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties, die allemaal, door hun stilte, de duidelijke schending van het internationaal recht accepteren en de Turkse staat impliciet goedkeuren om zoals gepland door te gaan,” aldus KNK.

Volgens KNK is “deze nieuwe campagne van militaire agressie en etnische zuivering die door de Turkse staat wordt nagestreefd, een gevolg van het politieke onvermogen om een eeuwenoud conflict op te lossen dat is gebaseerd op de ontkenning van het fundamentele recht van het Koerdische volk op zelfbeschikking. Internationale acceptatie en steun voor de agressieve en militaristische Turkse staat intensiveren het Koerdisch-Turkse conflict en zullen leiden tot toenemende instabiliteit, ontheemding en oorlog in de hele regio als er geen internationale politieke, juridische en diplomatieke interventie komt. Bovendien zullen aanvallen tegen Noord- en Oost-Syrië direct ISIS in de kaart spelen, dat nog steeds wordt gesteund door de Turkse staat, en een hernieuwde bedreiging vormen voor de regionale en mondiale veiligheid.”

De verklaring wees erop dat “het incident in Ankara opnieuw internationale aandacht heeft getrokken naar de onopgeloste Koerdische kwestie van Turkije, die heeft geleid tot tienduizenden verloren levens en miljoenen ontheemden in verschillende landen, andere belangrijke regionale crises heeft gevormd en wereldmachten heeft betrokken. Dit conflict moet worden opgelost door politieke interventie.”

Met dat doel riep KNK alle internationale organisaties waarvan Turkije lid is op om Turkije te dwingen zich aan internationaal recht te houden om een nieuwe campagne van etnische zuivering door de Turkse staat te voorkomen.

“Bovendien roepen we alle vrienden van het Koerdische volk en andere volkeren van Noord- en Oost-Syrië op om hun steun uit te spreken voor de volkeren van de regio en onverzettelijk verzet tegen de intentie van de Turkse staat om totale oorlog tegen burgers in de regio te voeren”, voegde KNK eraan toe.