KNK: Stop Erdogans politieke coup, verdedig de wil van de Koerdische kiezers!

  • Brussel

Het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK) publiceerde een verklaring waarin het “er bij de Raad van Europa (RvE) en de Europese Unie (EU) en bij alle democratische publieke opinies, politieke partijen en internationale organisaties op aandringt om een krachtig standpunt in te nemen tegen de politieke coup van Erdoğan en om solidariteit te tonen met de DEM-partij door de democratische politieke rechten van het Koerdische volk te handhaven”.

Memet Sıddık Akış, de democratisch gekozen Koerdische co-burgemeester van de gemeente Colemêrg, werd op maandag 3 juni gearresteerd en vervangen door de gouverneur van Hakkari. Het onderzoeksdossier dat wordt gebruikt om deze actie te rechtvaardigen is uitsluitend gebaseerd op ongegronde beschuldigingen van de Turkse politie en de openbare aanklager.

Het KNK zei dat “het ontslag van Akış getuigt van een flagrant gebrek aan respect voor de democratische wil van het Koerdische volk dat hem gekozen heeft.

Het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK) publiceerde een verklaring waarin het “er bij de Raad van Europa (RvE) en de Europese Unie (EU) en bij alle democratische publieke opinies, politieke partijen en internationale organisaties op aandringt om een krachtig standpunt in te nemen tegen de politieke coup van Erdoğan en om solidariteit te tonen met de DEM-partij door de democratische politieke rechten van het Koerdische volk te handhaven”.

Memet Sıddık Akış, de democratisch gekozen Koerdische co-burgemeester van de gemeente Colemêrg, werd op maandag 3 juni gearresteerd en vervangen door de gouverneur van Hakkari. Het onderzoeksdossier dat wordt gebruikt om deze actie te rechtvaardigen is uitsluitend gebaseerd op ongegronde beschuldigingen van de Turkse politie en de openbare aanklager.

Het KNK zei dat “het ontslag van Akış getuigt van een flagrant gebrek aan respect voor de democratische wil van het Koerdische volk dat hem gekozen heeft.

De stappen van het AKP-MHP-regime om wraak te nemen voor hun grote nederlaag bij de lokale verkiezingen door gemeenten van de DEM-partij als doelwit te kiezen, is een inbreuk op het grondwettelijke recht om te stemmen en gekozen te worden. Uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben aangetoond dat de te ruime en dubbelzinnige definitie van “terrorisme” in het Turkse rechtssysteem door de regering is misbruikt en gebruikt om haar politieke tegenstanders te onderdrukken. Het ontslag van co-burgemeesters en het opleggen van curatoren door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is duidelijk onwettig. Het feit dat de beschuldiging tegen Akış, waarvoor hij nu is ontslagen, ongeveer 10 jaar geleden is geuit, laat ook duidelijk zien dat dit een willekeurige georkestreerde actie is van Erdogans autoritaire regime.”

De verklaring vervolgde: “Bestuurders die eerder zijn geïnstalleerd in HDP-gemeenten hebben niet alleen de democratische rechten van het Koerdische volk ondermijnd, maar hebben ook geleid tot wijdverspreide corruptie en financiële verliezen. Tijdens zijn vorige termijn werd de herbenoemde gouverneur van Hakkari, Ali Çelik, beschuldigd van verduistering van fondsen, waardoor hij een schuld van 315.705.000 Turkse Lira achterliet. De economische en politieke schade die wordt veroorzaakt door gevolmachtigden die zijn aangesteld door het AKP-MHP-regime vormt een belangrijke belemmering voor de democratisering van het land en de vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie. De terugkerende aard van dit beleid van gevolmachtigden suggereert dat gevolmachtigden in de toekomst zouden kunnen worden opgelegd aan gemeenten die worden bestuurd door alle oppositiepartijen, inclusief Istanbul.”

Het KNK zei dat “het cruciaal is om op te merken dat de benoeming van een gevolmachtigde in Hakkari niet alleen een ‘binnenlandse aangelegenheid’ is. Turkije is lid van de Raad van Europa en is in gesprek met de EU voor een volledig lidmaatschap. Ondanks talloze beloften voor democratisering en aanzienlijke financiering, worden de democratische instellingen in Turkije systematisch onderdrukt en worden gekozen functionarissen wettelijk vervolgd.”