KNK Vrouwencommissie prijst toekenning Sacharovprijs aan Jina Amini en Jin Jiyan Azadî Beweging

  • Brussel

De Commissie voor Vrouwen van het Koerdisch Nationaal Congres (KNK) prees het Europees Parlement voor het toekennen van de Sacharovprijs aan de vermoorde Koerdische vrouw Jîna Aminî en de beweging “Jin, Jiyan, Azadi” (Vrouwen, Leven, Vrijheid) in Iran. Ze noemden de beslissing “een duidelijke blijk van waardering voor de strijd van vrouwen voor vrijheid in Oost-Koerdistan (noordwest Iran).”

Volgens de verklaring van de KNK zou dit ook gezien moeten worden als een ondubbelzinnige kritiek op de misogynie en wreedheid tegen vrouwen uitgevoerd door het Iraanse regime. De Jin, Jiyan, Azadi-revolutie heeft zowel internationale steun als hoop gebracht voor de door vrouwen geleide beweging in Koerdistan en Iran. Een ander uniek aspect van deze revolutie is dat deze heeft geleid tot etnische eenheid tussen de diverse bevolkingsgroepen van Iran en samenwerking tussen de politieke partijen van Oost-Koerdistan met de bredere progressieve politieke oppositie. Als gevolg daarvan is er een bevrijdend mozaïek ontstaan dat gelijkheid eist.”

De verklaring ging verder: “Bovendien heeft de door vrouwen geleide sociale revolutie onder het motto van Jin, Jiyan, Azadi een vreedzame sociale beweging voortgebracht op een moment dat onze wereld steeds meer wordt ontwricht door gewelddadige patriarchale oorlogen. Helaas heeft deze beweging voor gerechtigheid ook veel martelaren en slachtoffers voortgebracht die zijn geterroriseerd, gevangengezet en vermoord door het Iraanse regime. De toekenning van de Sacharovprijs is ook een erkenning van die dappere zielen die het ultieme offer hebben gebracht.”

De verklaring voegde toe: “Internationale erkenning en steun zijn de sleutel tot succes als het gaat om sociale bewegingen. Ze vereisen echter ook dat er een internationaal juridisch systeem is om de daders die burgers vermoorden om hun macht te behouden, ter verantwoording te roepen. We hopen dat dit de eerste stap is in een reeks acties langs die weg.”

De KNK zei: “Wij danken het Europees Parlement als geheel en de individuele parlementariërs die deze beslissing hebben gesteund en geholpen hebben, evenals alle politieke groepen die zich achter de boodschap ervan hebben geschaard. Uw steun, erkenning en solidariteit worden gehoord en geëerd door de vrouwen in Oost-Koerdistan en Iran.”