KNK: Zuid-Koerdistan gezamenlijk verdedigen

Het Koerdisch Nationaal Congres (KNK) veroordeelt de aanvallen van het Iraanse regime op doelen in Hewlêr (Erbil) en roept alle Koerdische politieke partijen in Zuid-Koerdistan op om zich te verenigen en een gezamenlijk strategisch defensieplan te ontwikkelen. In een verklaring die dinsdag werd uitgegeven door de Uitvoerende Raad van het KNK stond het volgende:

“De indringers van Koerdistan hebben voortdurend plannen gemaakt om onze verworvenheden te vernietigen en ons volk van de kaart te vegen. In Noord-Koerdistan (Turkije) en Oost-Koerdistan (Iran) hebben ze een beleid gevoerd van ontkenning en assimilatie van ons volk. In de westelijke (Syrië) en zuidelijke (Irak) delen van Koerdistan plannen ze het einde van de autonome regio Rojava en de Koerdische Regionale Regering (KRG). In deze context voeren Turkije en Iran dagelijks aanvallen uit en vallen ze het grondgebied van Koerdistan binnen. Afgelopen nacht werd de hoofdstad van de KRG, Hewlêr (Erbil), herhaaldelijk aangevallen met raketten door de Iraanse regering, waarbij ook civiele voorzieningen het doelwit waren. Dit heeft geleid tot talrijke slachtoffers onder de burgerbevolking.”

Kritiek op de KRG en eisen

“Als Nationaal Congres van Koerdistan veroordelen we alle aanvallen op ons volk. Helaas zet de KRG het beleid en het plan van de indringers voort. De KRG heeft een beleid gevoerd van verdeeldheid en controle over de mensen in het zuiden en heeft het moreel en de wil van het Koerdische volk tegen de indringers verzwakt. Het moreel en de wil van ons volk zijn de essentiële elementen die we moeten blijven versterken om stand te houden tegen de indringers in Koerdistan. Daarom eisen wij:

1- Het volk van Koerdistan in elke stad moet deze aanvallen veroordelen en zich ertegen verzetten.
2- Het is niet genoeg dat de KRG-autoriteiten deze aanvallen van Turkije en Iran alleen maar veroordelen. Er zijn dringend serieuze maatregelen nodig. We roepen ook onze Koerdische diaspora op om hun veroordeling te uiten door politieke actie.
3- We vragen de internationale gemeenschap en de coalitietroepen om hun stem te verheffen en alles te doen wat in hun macht ligt om dergelijke aanvallen te stoppen.
4- We roepen de Iraakse en KRG-regeringen op om hun grondwettelijke plicht te vervullen en een einde te maken aan deze militaire schendingen van de soevereiniteit van hun land.”

Samen Zuid-Koerdistan verdedigen

“De regerende Koerdische politieke partijen en de oppositiegroepen in de KRG kunnen niet op eigen benen staan door alleen te vertrouwen op de steun van buurlanden. Ze hebben de overtuiging en het vertrouwen van het volk nodig. Daarom moeten ze kiezen voor eenheid en samen Zuid-Koerdistan verdedigen. Ze moeten ook democratie beoefenen en hun verantwoordelijkheid tegenover hun burgers opnemen. We roepen alle Koerdische politieke partijen in Zuid-Koerdistan op om zich te verenigen en een gezamenlijk strategisch plan te ontwikkelen. Anders zal het uiteindelijke resultaat een verzwakte en gedesintegreerde Koerdische entiteit in Irak zijn. Uiteindelijk is dit het doel van de bezettingsmacht en de vijanden van de Koerden. De KNK zal ons bedreigde volk altijd en overal in Koerdistan steunen.”