Koçer: De Arabische Liga kan bemiddelen in Syrië

  • Rojava/Noord-en Oost- Syrië

De Arabische Liga heeft enkele maanden na het uitbreken van de crisis in Syrië in 2011 de lidmaatschap van Syrië opgeschort. Na twaalf jaar is de regering in Damascus weer toegetreden tot de Arabische Liga. Hesen Koçer, de plaatsvervangende mede-voorzitter van de uitvoerende raad van de Autonome Administratie van Noordoost-Syrië (AANES), heeft hierover gesproken in een interview met ANF Nieuwsagentschap.

Hoe is Syrië teruggekeerd naar de Arabische Liga en hoe beoordeelt u deze ontwikkeling?

We waren er niet tegen dat Syrië lid werd van de Arabische Liga, maar we hebben geëist dat de Arabische Liga de bestaande problemen met Syrië en zijn volk oplost en niet het oude panorama accepteert. Als de problemen niet worden opgelost door middel van politieke wegen, is de toetreding van Syrië tot de Arabische Liga alleen geen oplossingsmogelijkheid. We hebben de Arabische Liga gevraagd de regering in Damascus en het Syrische volk te ondersteunen bij het oplossen van het probleem met politieke en democratische middelen. Als Autonome Administratie is ons doel een politieke en democratische oplossing.

In de verklaring die u recentelijk heeft gepubliceerd, stelt u eisen en een kader voor een oplossing op. Hoe moet deze worden uitgevoerd?

Sinds de Syrische revolutie zijn we ervoor om de problemen met politieke methoden op te lossen. We willen de crisis in Syrië oplossen door middel van gedecentraliseerd bestuur binnen de territoriale en politieke integriteit van Syrië. Als de Arabische Liga Syrië accepteert zoals het is, zal er geen oplossing zijn voor de Syrische crisis. De Arabische Liga moet een rol spelen bij het veranderen van de benadering ten opzichte van Syrië en het Syrische volk, en hun belangrijkste voorwaarde moet op deze basis liggen. Als de problemen niet met politieke methoden worden opgelost, zal de crisis voortduren. Als de regering in Damascus wil doorgaan met haar systeem, zullen er grote rampen plaatsvinden. Een dergelijke aanpak zou leiden tot de desintegratie van de territoriale integriteit van Syrië. Het Autonome Bestuur vormt geen bedreiging voor Syrië, maar biedt een redelijke oplossing.

De dreiging is de Turkse bezetting

We drukken ook onze bereidheid uit om samen de problemen op te lossen tegenover de Arabische Liga. Sinds de revolutie heeft het Autonome bestuur de territoriale integriteit van Syrië verdedigd tegen terrorisme, het Syrische volk beschermd en het Syrische grondgebied niet overgeleverd aan terreur. Het is de Turkse staat die het tegenovergestelde heeft gedaan. Afgaande op zijn recente verklaringen, wil hij Aleppo bereiken. De houding van de regering in Damascus moet nationaal zijn. Een autonoom bestuur vormt geen bedreiging voor de Syrische staat. Onze recente verklaring is ook duidelijk en geen tactiek. Het is een strategie om de Syrische crisis op te lossen in Syrië, binnen de territoriale integriteit van Syrië en met de Syriërs. Daarom gaan we ervan uit dat alle problemen van het Syrische volk kunnen worden opgelost. We zullen onze activiteiten in dit verband blijven uitbreiden. Als er een gelegenheid is, zullen we ook aan tafel gaan zitten en bespreken.

Hoe kan de Arabische Liga betrokken worden bij uw verklaring voor een oplossing voor heel Syrië of hieraan bijdragen?

Ook de Arabische Liga zou deze moeten ondersteunen. Ze zou moeten bemiddelen tussen de Autonome Administratie en de regering in Damascus. De Arabische Liga moet uit de eerste hand leren hoe we de crisis in Syrië willen oplossen. De terugkeer van de Syrische regering naar de Arabische Liga betekent niet dat de crisis in Syrië is opgelost. De Arabische Liga zou voorwaarden moeten stellen aan de Syrische regering om de crisis op te lossen. Onze benadering ten opzichte van Syrië is nationaal. Wanneer we over Syrië spreken, denken we niet alleen aan Noordoost-Syrië, maar aan alle Syrische bevolkingsgroepen. De crisis in Syrië moet worden opgelost tussen de Syrische regering en de Syrische volkeren, niet door de inmenging van buitenlandse krachten. Dat is wat de Turkse staat al probeert. Als Autonome Administratie is onze positie duidelijk en eenduidig. Onze positie is om de crisis met politieke middelen op te lossen. Het gaat niet alleen om een economische crisis, maar om een politiek, nationaal en democratisch probleem. De problemen moeten op tafel komen en er moet een politieke oplossing worden gevonden.

 

Bron: ANF