KODAR-medevoorzitter Gulan Fehim: Mensen in Rojhilat en Iran eisen vrijheid

Gulan Fehim, medevoorzitter van de Oost-Koerdische vrijheids- en democratiebeweging KODAR, evalueerde het stadium waarin de door vrouwen geleide serhildan (opstand) in Rojhilat (Oost-Koerdistan) en Iran na een maand nog in alle hevigheid voortduurt. Fehim herdacht degenen die tijdens dit verzet het leven lieten en wees erop dat mensen uit vele landen van de wereld de demonstranten steunden met verschillende acties.

Fehim verklaarde dat de serhildan, die zich naar alle delen van Rojhilat en Iran heeft verspreid, belangrijke resultaten zal bereiken, en zei: “Onze vrouwen hebben een standpunt ingenomen dat hen waardig is. We denken dat dit standpunt nog sterker zal worden. Dit door vrouwen geleide verzet heeft de strijd voor vrijheid en gelijkheid nieuw leven ingeblazen, evenals voor een zinvol leven in Rojhilat en Iran.

‘Jin, Jiyan, Azadi’ is een filosofie

Gulan Fehim zei dat het steunniveau van het verzet in Rojhilat en Iran erg hoog is en vervolgde: “De slogan ‘Jin, Jiyan, Azadi’ (‘Vrouwen, Leven, Vrijheid’) in de demonstraties drukt een filosofie, ideologie en een nieuw leven uit. Hoewel vrouwen op de voorgrond staan van deze strijd, deze vraag is voor de hele samenleving en daarom groeit de steun.”

Fehim vestigde de aandacht op de verklaring van Abdullah Öcalan: “Zonder de vrijheid van vrouwen kan de samenleving niet vrij zijn”, en voegde eraan toe dat “dit de benadering is die momenteel als uitgangspunt wordt genomen in Rojhilat en Iran. Net zoals er gebeurtenissen waren die de regimes in Arabische landen deed schudden – de zogenaamde ‘Arabische lente’ in 2010-2011 – we zijn nu getuige van hetzelfde met de mensen die in Iran en Rojhilat wonen.”

De mensen van Rojhilat zijn erg bewust

Fehim stelde dat het verzet dat in de Arabische landen opkwam weliswaar tot enige rechten voor de mensen leidde, maar niet tot radicale veranderingen leidde omdat niet alle geledingen van de samenleving erbij betrokken waren.

Fehim herinnerde eraan dat de volksopstanden in Rojhilat en Iran eerder werden onderdrukt en benadrukte dat er op dit moment een ander proces gaande is. Ze zei dat alle segmenten en alle gemeenschappen tegemoet kwamen aan een gemeenschappelijke vraag. “Deze situatie zal leiden tot belangrijke ontwikkelingen.”

Gulan Fehim verklaarde dat de Iraanse staat op seksistische basis alle volkeren van hun rechten heeft beroofd, vooral vrouwen, en zei: “De mensen strijden op straat tegen het regime en zullen dit verzet niet opgeven totdat ze resultaten hebben behaald. Ze betalen hiervoor een hoge prijs, en dit niveau van strijd zal groot succes opleveren.”

Niet nodig om te vertrouwen op buitenlandse mogendheden

In een toespraak tot de mensen van Rojhilat die zich verzetten, zei Gulan Fehim: “Onze mensen moeten in hun eigen kracht geloven en zelfverdediging beoefenen, zonder afhankelijk te zijn van een buitenlandse mogendheid. Onze mensen zijn nooit gewelddadig geweest. Als Iran dit probleem wil oplossen, het moet luisteren naar de eisen van het volk.”

Fehim onderstreepte dat de mensen verenigd zijn en voegde eraan toe: “Als Iran het proces van verandering niet begint in overeenstemming met de eisen van de mensen, zal ons volk hun strijd op elk gebied voortzetten. Wij geloven dat dit verzet de weg zal effenen voor grote succes niet alleen in Rojhilat en Iran, maar ook in de hele regio.”