Koerden in Londen protesteren tegen invasie-aanvallen door Turkse staat in Noord- en Oost-Syrië

  • Engeland

De Koerdische Volksvergadering organiseerde een protest voor de Wood Green Library in Londen. De actie was om te protesteren tegen de aanvallen van de Turkse staat op Noord- en Oost-Syrië.

Tijdens een actie ondersteund door de Culturele Vereniging van Arbeidsmigranten (GİK-DER) werden folders verspreid waarin de oorlogsmisdaden van de Turkse staat werden beschreven. İbrahim Avcil, die hier namens GIK-DER een toespraak hield, veroordeelde de invasie-aanvallen van de Turkse staat en zei: “De Turkse staat voert invasie-aanvallen uit op Rojava, die ISIS-bendes niet hebben kunnen vernietigen. Deze aanvallen op het meest democratische vrije systeem van het Midden-Oosten, gecreëerd door de volkeren door duizenden martelaren te geven, zijn onaanvaardbaar. Het Koerdische volk en wij zullen het fascisme niet laten zegevieren en zullen zich verzetten tegen Erdogan en de Turkse staat.”

Ercan Akbal hield een toespraak namens de Koerdische Volksvergadering en onderstreepte dat het verdedigen van Koerdistan tegen de invasie-aanvallen van de Turkse staat ook inhoudt dat vrijheid, democratie en gelijkheid worden verdedigd.

 

Bron: ANF