Koerden protesteren voor gebouw Europese Commissie tegen Turkse chemische aanvallen

  • België

Koerden en hun vrienden die in België wonen, protesteerden tegen de Turkse chemische aanvallen op de guerrillastrijders in de Medya-verdedigingszones en burgers in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) buiten het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel. De demonstranten hebben een dossier ingediend bij de commissie.

De aanvallen in Zuid-Koerdistan waar de Turkse staat sinds medio februari een invasie-operatie uitvoert, duren voort onder totale stilte van het wereld publiek. Tijdens de actie in de Europese buurt waar het hoofdkantoor van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn gevestigd werden slogans geroepen waarin de Turkse staat en president Recep Tayyip Erdoğan veroordeeld,

De activisten verzamelden zich op het Schumanplein naast de Europese Commissie en riepen leuzen als “Moordernaar Erdogan”, “Fascist Erdogan”, “Dictator Erdogan”, “Politieke oplossing voor Koerdistan”, “Stop het Koerdische bloedbad”. De demonstranten toonden spandoeken met kritiek op het gebruik van chemische wapens en sommigen van hen droegen witte jassen die chemische aanvallen symboliseerden.

De Belgische Raad voor de Democratische Koerdische Gemeenschappen (NAV-BEL) die de demonstratie organiseerde, heeft een dossier ingediend bij de Europese Commissie met informatie over de chemische aanvallen van de Turkse staat en de eisen van de demonstranten.

Het bij de Commissie ingediende dossier bevatte het volgende:

“We roepen alle lidstaten van de VN en de EU op om een duidelijk standpunt in te nemen tegen de invasie van Zuid-Koerdistan en de oorlog die door de Turkse staat is gelanceerd. Als deze oorlog niet wordt gestopt, zal hij de hele regio verder destabiliseren.

We roepen vooral de internationale gemeenschap, mensenrechtenorganisaties, het maatschappelijk middenveld en de internationale media op om hun stem te verheffen tegen deze vuile oorlog. Dit zou een standpunt inhouden tegen deze oorlog van vernietiging en genocide die door de Turkse regering wordt gevoerd tegen het Koerdische volk, de vrijheidsguerrilla’s en de natuur van Koerdistan.

We dringen er bij alle regeringen en internationale organisaties, waaronder de VN, de NAVO, de EU, de Raad van Europa en de Arabische Liga, op aan om dringend actie te ondernemen tegen deze schending van het internationaal recht, om er bij het Turkse leger op aan te dringen zijn troepen terug te trekken uit Zuid-Koerdistan en alle wapenexport naar Turkije te stoppen.

We roepen politieke partijen, mensenrechten- en vredesorganisaties, vakbondsmensen en activisten op om zich te verzetten tegen deze agressie en bezetting door Turkije.

We moeten de stilte doorbreken en in actie komen tegen de Turkse invasie van Zuid-Koerdistan!”

Soortgelijke eisen werden geuit in een verklaring die tijdens de actie werd afgelegd. “De stilte en onverschilligheid van de internationale gemeenschap over Turkse misdaden in Koerdistan veroorzaken elke dag zware verliezen”, zeiden de demonstranten.

De verklaring sprak zijn bezorgdheid uit over het voortdurende gebruik van chemische wapens en giftige gassen in de Koerdische regio van Irak door het Turkse leger.