Koerdische Gemeenschap in Ballingschap kondigt nieuw Öcalan-offensief aan

  • Brussel

De Koerdische Gemeenschap in Ballingschap bereidt zich voor op een nieuwe offensief in de strijd voor de vrijheid van de in politieke gevangenschap gehouden PKK-oprichter Abdullah Öcalan in Turkije. Volgens het Actiecomité “Vrijheid voor Abdullah Öcalan” zal de aankondiging van de initiatief op 10 oktober plaatsvinden, tijdens gelijktijdige persconferenties op meer dan vijftig locaties wereldwijd. De belangrijkste conferentie zal worden gehouden voor de Raad van Europa in Straatsburg, als onderdeel van het sit-in-protest “Vrijheid voor Öcalan – Oplossing van de Koerdische kwestie!” dat is gepland van 9 tot 13 oktober. In een oproep van het Actiecomité staat het volgende:

Samen en wereldwijd offensief tegen de isolatie, voor de vrijheid van Abdullah Öcalan en de oplossing van de Koerdische kwestie!

We hebben de politieke ideeën van Abdullah Öcalan en zijn persoon nodig in een vrije uitwisseling, in een levendig en maatschappelijk discussieproces!

Voor een vreedzame oplossing hebben we Abdullah Öcalan en zijn politieke ideeën in actie nodig!

Abdullah Öcalan zit al 24 jaar in isolatie in Turkije en is al vele jaren afgesneden van alle communicatiemogelijkheden naar buiten toe. Hierdoor wordt ook zijn politieke filosofie en de mogelijke uitvoering ervan in een vredesproces en in de anti-koloniale strijd van de Koerdische beweging geïsoleerd. Om de isolatie van de politieke filosofie van Abdullah Öcalan en zijn rol als persoon in het openbare leven te doorbreken, zal op 10 oktober 2023 een wereldwijd offensief voor de vrijheid van Abdullah Öcalan en de oplossing van de Koerdische kwestie worden afgekondigd.

Politieke oplossing in plaats van oorlog en repressie

Het opheffen van de communicatieblokkade en de vrijheid van Abdullah Öcalan betekenen ook dat een politieke oplossing in de strijd voor vrijheid van de Koerdische samenleving in plaats van isolatie, repressie en oorlog kan worden doorgezet en gezamenlijk gerealiseerd kan worden.

Ondanks zijn isolatie en besmeuring door heersende staten worden de geschriften van Abdullah Öcalan en zijn politieke filosofie wereldwijd besproken en toegepast door maatschappelijke krachten. Deze ideeën inspireren intellectuelen, vrijdenkers, wetenschappers, gemeenschapswerkers, activisten, kunstenaars, vakbondsleden, sociale bewegingen, politici, families en hele samenlevingen.

In Noord- en Oost-Syrië is sinds het democratische ontwaken van de zogenaamde Arabische Lente een autonoom maatschappelijk systeem ontstaan op basis van de ideeën van Abdullah Öcalan. De fundamenten van deze ideeën zijn gebaseerd op de drie pijlers van gendergelijkheid, ecologie en basisdemocratie. De Koerdische vrijheidsbeweging, medeoprichter en denker Abdullah Öcalan, heeft niet alleen de Koerdische samenleving in Turkije, Syrië, Irak en Iran en in de diaspora, vooral in Europa, democratisch georganiseerd en politiek gevormd. Verder dan dat heeft de politieke filosofie en het voorbeeld van de Koerdische beweging invloed gehad op het herwinnen van hoop voor vrijheid en democratische veranderingen, en op het verenigen en politiek organiseren tegen versnippering en isolatie.

Een radicaal ander maatschappelijk systeem is mogelijk

Met de analytische blik en de daaraan gekoppelde actiegerichtheid van de politieke filosofie van de Koerdische beweging, uitgewerkt door Abdullah Öcalan, kunnen we hoop koesteren op de mogelijkheid van een radicaal – vanaf de wortels – ander maatschappelijk systeem. Deze hoop en de kracht om hiervoor te strijden moeten worden afgesneden door de detentie van Abdullah Öcalan en de communicatieblokkade tegen hem. Met zijn persoon als onderdeel van maatschappelijke discussies kan dit proces van diepgaande democratisering en het oplossen van machtsverhoudingen tussen geslachten, verschillende sociale groepen en wat betreft de aarde’s hulpbronnen aanzienlijk verrijkt en een nieuwe impuls krijgen. Als het lukt hem uit de isolatie te bevrijden, zijn de politieke omstandigheden al dusdanig veranderd dat een Koerdische oplossing binnen handbereik kan zijn.

Het is niet mogelijk om te vertrouwen op de gevestigde instellingen voor mensenrechten en tegen foltering in gevangenschap, zoals het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT), de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Ondanks talrijke oproepen en beschikbare informatie zijn ze hun verplichtingen om in te grijpen tegen onwettige praktijken van isolatie, die als foltering worden beschouwd, inclusief alle contacten met de buitenwereld, inclusief zijn advocaten en familie, niet nagekomen.

Daarom is er een gezamenlijke inspanning nodig in ons politiek handelen voor communicatiemogelijkheden naar buiten toe en voor de vrijheid van Abdullah Öcalan, en daarmee verbonden, een oplossing voor de Koerdische kwestie.

Zorgen over het welzijn van Öcalan

In augustus 2019 kon hij voor het laatst zijn advocaten ontmoeten. In maart 2021 vond er een kort telefoongesprek met zijn broer plaats. Sindsdien wordt elk contact verhinderd en is er geen duidelijk teken van leven. Er zijn grote zorgen over zijn welzijn. Daarom is de eerste eis dat Abdullah Öcalan bezoek kan ontvangen van zijn advocaten en familie. Het uiteindelijke doel is zijn vrijlating onder voorwaarden die hem in staat stellen een rol te spelen bij het bereiken van een rechtvaardige en democratische politieke oplossing voor het al meer dan vier decennia durende conflict over Koerdistan in Turkije.

Motto van de conferenties: “Vrijheid voor Öcalan – Oplossing van de Koerdische kwestie”

Op 10 oktober 2023 zullen op 54 locaties wereldwijd persconferenties plaatsvinden om deze offensief bekend te maken en toe te lichten. Vertegenwoordigers van Koerdische organisaties zullen samen met vertegenwoordigers van wereldwijde sociale bewegingen en organisaties, academici, advocaten, politici, schrijvers, kunstenaars, vakbondsleden, intellectuelen, activisten en andere mensen die zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid optreden. Daarom roepen we alle solidariteitskrachten op om op 10 oktober 2023 in hun steden gelijktijdig met de persconferentie in Straatsburg om 13.30 uur persconferenties of creatieve acties te houden onder het motto “Vrijheid voor Öcalan – Oplossing van de Koerdische kwestie.”