Koerdische Jeugdbeweging in actie: ‘Turkije doodt met gifgas’

Wereldwijd protesteren Koerden en hun vrienden tegen het gebruik van chemiasche wapens door Turkije. Ook in Europa gaan dag na dag duizenden mensen de straat op om aandacht te vragen voor het gebruik van chemische wapens door het Turkse leger in het guerrillagebied van Zuid-Koerdistan en om te protesteren tegen het stilzwijgen van internationale instellingen en staten wereldwijd. Dagelijks vinden er demonstraties, betogingen, wakes en andere acties plaats, informatiestands geven informatie en roepen op tot interventie tegen Turkse oorlogsmisdaden. Vooral de Koerdische jeugdbewegingen TCŞ en TekoJIN (Revolutionaire Jeugdbeweging en Militante Jonge Vrouwenbeweging) zijn actief. De jonge activisten tonen solidariteit met de dappere strijd van de guerrillastrijders tegen de technische superioriteit van het Turkse NAVO-leger en hekelen de rol van de wereldmachten in de vernietigingscampagne tegen het Koerdische volk.

In Parijs marcheerde een groep die zichzelf “Apoistische Jongeren” [Apo is een bijnaam voor Abdullah Öcalan] noemde voor het Turkse consulaat en hing een PKK-vlag, een foto van Abdullah Öcalan en een spandoek met “Wraak” op als protest tegen het gebruik van chemische wapens. Voor het consulaat legde de groep uit dat de Turkse staat verantwoordelijk moet worden gehouden voor zijn misdaden en dat degenen die met gifgas zijn omgekomen, moeten worden gewroken.

In Berlijn hingen jeugdactivisten een groot spandoek aan de Kottbusser Tormet het opschrift “Turkije doodt met gifgas”  en verklaarden: “De fascistische Turkse staat gebruikt al meer dan een jaar chemische wapens tegen de guerrillastrijders en de burgerbevolking. Als het gebruik van chemische wapens wordt vermoed, moeten de lidstaten van de OPCW een onderzoek eisen. Dit geldt ook voor Duitsland. Tot nu toe zijn de Turkse oorlogsmisdaden genegeerd door de Duitse federale regering en alle andere landen in de wereld. De jeugd zal niet zwijgen totdat er eindelijk een onafhankelijk onderzoek is ingesteld.” Het spandoek werd na ongeveer twee uur verwijderd door politie.

Op een YXK-introductieavond in Mainz bespraken studenten mogelijke acties tegen het Turkse gebruik van chemische wapens en solidariteitsacties voor het verzet in Oost-Koerdistan en Iran.

In Athene voerden jeugdactivisten een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid op de weg tussen Sintagma en Monostraki, terwijl ze leuzen scandeerden van solidariteit met het guerrillaverzet.