Koerdische vrouwelijke burgemeesters veroordeeld als terroristen

  • Noord-Koerdistan

Met Nilüfer Elik Yılmaz en Gülistan Öncü zijn opnieuw twee afgezette burgemeesters van Koerdische gemeenten veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Een strafrechter in Mêrdîn (Tr. Mardin) heeft donderdag zes jaar en drie maanden gevangenisstraf opgelegd aan elk van de twee HDP-politici tijdens hun afwezigheid. De beschuldiging: lidmaatschap van een “terroristische” organisatie. Wat wordt bedoeld is de basisalliantie “Democratisch Volkscongres”, die – hoewel volkomen legaal in Turkije – door de rechtbanken wordt behandeld en gecriminaliseerd als een “PKK/KCK-structuur”.

Yılmaz en Öncü wonnen de lokale verkiezingen in maart 2019 met een duidelijke meerderheid en namen hun intrek in de gemeentehuizen van Qoser (Kızıltepe) en Stewrê (Savur). Bijna een half jaar later werden ze door het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken uit hun functie ontheven wegens “steun aan terrorisme” en vervangen door een verplichte AKP-administrateur. Kort daarna werden de 61 en 48-jarige politici gearresteerd. Zowel Yılmaz als Öncü zaten ongeveer anderhalf jaar in voorlopige hechtenis. Ze werden pas in april 2021 vrijgelaten met meldplicht.

Kafkaiaans en op zijn best onrealistisch

“De aantijgingen tegen deze voormalige burgemeesters zijn niet gebaseerd op objectieve feiten, maar louter op aantijgingen met betrekking tot de status van de cliënten als vrouwelijke HDP-burgemeesters”, zei Azad Yıldırım, verdediger van Yılmaz, in zijn slottoespraak. De hele aanklacht was vaag geformuleerd en duidelijk bedoeld om er anders op te wijzen, afhankelijk van het verloop van het proces. “Documenten die werden gebruikt als bewijs om de vermeende terreurverbinding te ondersteunen, bleken volkomen onschuldige aantekeningen te zijn. Bovendien is al het bewijs weerlegd. Niet voor niets beschreven beide beklaagden de aantijgingen tegen zichzelf als kafkaiaans en op zijn best onrealistisch.

Absurditeiten dienen als bewijs

Naast deelname aan verkiezingscampagne-evenementen en persconferenties, die de politie zelf als legaal beschouwde, omvat het vermeende bewijs een aantekening in het telefoonboek van voormalig HDP-parlementslid Gülser Yıldırım. De politica, die sinds 2016 gevangen zit, had daar Nilüfer Elik Yılmaz gedeponeerd als “voorzitter van de vrouwenraad”, zo werd gezegd. “De aanklager kon niet verklaren waarom het parket dit opnieuw wijdde als ‘duidelijk bewijs’ van banden met de KCK (de overkoepelende organisatie van de Koerdische beweging, waartoe ook de PKK behoort). Uiteraard wilden ze de cliënt in de gevangenis zien en daarvoor keken ze rond in de archieven van de rechterlijke macht”, benadrukt Yıldırım. In het geval van Öncü, volgens haar advocaat Ferhat Ibrahimoğlu, dient een project om coöperaties op te zetten en uit te breiden in haar Stewrê-kiesdistrict als bewijs van de vermeende KCK-connectie.

Politieke procedure

“We hebben hier te maken met een politiek gemotiveerde aanklacht”, vat de advocaat samen. In de tenlastelegging werden voornamelijk verklaringen van vermeende getuigen voor het openbaar ministerie, die anoniem werden gehouden – in één geval gaf de politie zelfs toe dat de verklaringen waren geënsceneerd – als bewijsmateriaal opgenomen. Mocht de rechtbank toch gehoor geven aan het verzoek van het openbaar ministerie en Nilüfer Elik Yılmaz en Gülistan Öncü veroordelen in plaats van beiden vrij te spreken zoals gevraagd, dan zou dat niet alleen in strijd zijn met de regels en beginselen van de rechtsstaat. Het zou bewijzen dat de Turkse rechterlijke macht ondergeschikt is aan de uitvoerende macht en dat het in feite alleen maar gaat om het weren van “vijanden van de regering” uit het politieke leven, zei Ibrahimoğlu. “Met andere woorden, de verklaringen in de hoofdzitting en ook de verklaringen spelen – als ze al komen – slechts een ondergeschikte rol. De uitspraak is al binnen. De gevel straalt en weerspiegelt alleen wat we moeten zien.”

Oordeel nog niet definitief

De rechtbank was niet onder de indruk van de slotrede en beval voortzetting van de registratie-eisen en het verbod om het land te verlaten. De verdediging van Yılmaz en Öncü protesteerde luid na de bekendmaking van het vonnis en kondigde een hoger beroep aan. Het vonnis is nog niet juridisch bindend.

Staatsgreep tegen de HDP

Bij de lokale verkiezingen in maart 2019 won de HDP ruimschoots in 65 gemeenten. In 48 van de 65 HDP-gemeenten liet de Turkse regering de gekozen burgemeesters verwijderen en vervangen door staatsbestuurders. In zes gemeenten konden de gekozenen niet eens in functie treden omdat de kiescommissie hen weigerde te erkennen. In hun plaats werden de bij de verkiezingen verslagen AKP-kandidaten naar het kantoor van de burgemeester gehesen. Tientallen uitverkorenen belandden in de gevangenis op verdenking van terrorisme, net als de inmiddels veroordeelde politici. Tegenwoordig worden slechts zes gemeentehuizen bestuurd door de HDP. Tegen de partij loopt ook een schorsingsprocedure. De aanklacht eist dat 451 HDP-functionarissen en vooraanstaande leden gedurende vijf jaar worden uitgesloten van georganiseerde politieke activiteiten of lidmaatschap van politieke partijen. Een beslissing wordt verwacht in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen van 14 mei.