Koerdische vrouwen protesteren voor de Raad van Europa

  • Frankrijk

Bij de actie die werd gehouden voor Europese instellingen in Straatsburg, Frankrijk, werd de Raad van Europa geëist actie te ondernemen om een ​​delegatie te sturen om chemische aanvallen te onderzoeken.

Hoewel dezelfde eis werd geuit in de verklaring die namens TJK-E werd voorgelezen tijdens de actie, werd het dossier dat de activisten wilden voorleggen aan de Raad van Europa niet geaccepteerd.

Het dossier opgesteld door het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK) werd niet ontvangen door de poortwachters. De ambtenaren verzochten om verzending van het dossier via internet of per post.

De vrouwen verklaarden ook dat ze hun protesten zullen voortzetten totdat het dossier is ontvangen.