KON-MED veroordeelt invallen in Hannover en Bremen

  • Duitsland

De koepelorganisatie van de zelfgeorganiseerde Koerdische diaspora in Duitsland KON-MED veroordeelt de invallen en arrestaties tegen Koerdische verenigingen en activisten op dinsdag in Bremen en op 10 januari in Hannover. In de verklaring met de titel “Wij veroordelen de pogingen van de Duitse staat om Koerden en Koerdische instellingen te criminaliseren en roepen Duitsland op om af te zien van zijn houding tegenover Koerden”, schrijven de medevoorzitters:

“Zowel in Hannover als in Bremen doorzocht de politie flats van Koerden, gooide alles overhoop en maakte persoonlijke bezittingen onbruikbaar. In Bremen, bij Biratî e.V., werd de administratiekamer overhoop gehaald en werden de bureaulades opengebroken. Als KON-MED, de grootste organisatie van de Koerdische gemeenschap in Duitsland, veroordelen wij dit onmenselijke gedrag van de politie en hun superieur Ministerie van Binnenlandse Zaken tegenover de Koerden!

Wij doen een beroep op het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken: Stop met het criminaliseren van Koerden! Koerden die in Duitsland wonen, hebben net als andere gemeenschappen recht op vrijheid van vergadering binnen het kader van de Duitse wet. Koerden die naar Duitsland zijn gekomen en zich hier hebben gevestigd vanwege de onderdrukking van de Turkse staat, die ons land Koerdistan bezet, en de druk van de staten Iran, Irak en Syrië, voldoen aan hun belastingverplichtingen en oefenen ook hun recht uit op vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting, zoals vereist in een democratische samenleving.

We roepen de inwoners van Duitsland op om te protesteren tegen de houding van de Duitse staat tegenover de pogingen om Koerden en Koerdische instellingen te criminaliseren.

Vergeet niet dat de staatsinstellingen die vandaag Koerden verhinderen om hun fundamentele mensenrechten uit te oefenen, morgen hetzelfde zullen doen met jullie. Het anti-Koerdische beleid van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie is een allesvernietigende juridische maalstroom geworden. Deze maalstroom verslindt vandaag Koerden, maar morgen zal hij ook jou treffen.

We roepen Koerden in Duitsland op om stelling te nemen tegen deze criminalisering door de Duitse staat en zich te organiseren. Nu is het tijd om samen te strijden tegen het criminaliseringsbeleid. Nu is het tijd om solidariteit te tonen. Nu is het tijd voor alle Koerden in Duitsland om hun stem te verheffen tegen de criminalisering!”

Inval bij de Koerdische vereniging Biratî e.V. in Bremen