KONGRA-GEL roept op tot internationale actie voor Abdullah Öcalan

Het medevoorzitterschap van het Volkscongres van Koerdistan (Kongra-Gel) heeft een verklaring uitgebracht over het isolatieregime dat is opgelegd aan PKK-leider Abdullah Öcalan, die al meer dan twee jaar incommunicado in hechtenis wordt gehouden.

De zorgen over de omstandigheden van Abdullah Öcalan nemen toe na berichten dat Öcalan bedreigende brieven ontving van de Turkse staat en de administratie van de gevangenis op het eiland Imrali, waar hij sinds zijn overdracht aan Turkije als gevolg van een internationaal complot in 1999 wordt vastgehouden.

KONGRA-GEL beschouwt het wereldwijde stilzwijgen van de onwettige handelingen tegen Abdullah Öcalan als “onaanvaardbaar” en verklaarde het volgende:

“De onwettige handelingen gericht tegen de heer Öcalan, die in eenzame opsluiting wordt vastgehouden, zijn ongekend. De heer Öcalan heeft 24 jaar in eenzame opsluiting doorgebracht en we hebben al 28 maanden niets van hem gehoord. Hij mag niet samenkomen met zijn familieleden en advocaten en wordt gedurende zes maanden onderworpen aan disciplinaire straffen en ontzegging van bezoek vanwege het heen en weer lopen en boeken lezen.

De willekeurige en opzettelijke disciplinaire straffen, ontzegging van bezoek, uitsluiting van het eiland Imrali van alle internationale wetten en het zwijgen van internationale instellingen in het gezicht van onwettige praktijken vormen een ongekende situatie, waarvan de enige reden vijandigheid is jegens Öcalan’s ideeën en vijandigheid jegens het Koerdische volk vanwege zijn persoon.

De praktijken van de Turkse staat tegen Öcalan maken deel uit van haar beleid van ontkenning en vernietiging tegen het Koerdische volk. De VS, de EU en de internationale instellingen onder hun controle zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het feit dat de praktijken tegen Öcalan worden genegeerd en dat het eiland Imrali wordt uitgesloten van internationale wetten.

De meldingen van bedreigingen tegen het leven van Leider Öcalan hebben verontwaardiging veroorzaakt onder ons volk. Het voortbestaan van Leider Öcalan is de raison d’etre voor ons volk en het internationale zwijgen over deze kwestie is in geen geval acceptabel.

Wij doen een beroep op de Verenigde Naties, het Comité van Ministers van de Raad van Europa (waarbij de CPT en het EHRM zijn aangesloten), de Europese Unie en het Europees Parlement. Uw zwijgen over deze onwettigheden is onaanvaardbaar. U moet actie ondernemen om de omstandigheden van het leven en de gezondheid van Leider Öcalan op te helderen en de onwettigheden in de gevangenis van Imrali te beëindigen. U moet ons volk en het publiek duidelijke informatie verstrekken over zijn toestand.

Wij doen ook een beroep op ons volk en vrienden:

De gezondheid en fysieke vrijheid van leider Öcalan zijn volledig afhankelijk van onze strijd. Alleen door middel van strijd kunnen we het internationale zwijgen over deze kwestie doorbreken. We hebben de kracht om dit te doen. Opkomen voor leider Öcalan is opkomen voor ons bestaan en onze vrije toekomst.

Op basis hiervan roepen we al ons volk en vrienden op om zich rond leider Öcalan te verenigen door middel van verschillende acties en activiteiten, waar ze zich ook bevinden.”