Kongra Star gedenkt martelaren bloedbad Halabja

  • Rojava/Noord- en Oost-

Kongra Star, de overkoepelende organisatie van de vrouwenbeweging in de autonome regio Noord- en Oost-Syrië heeft op 16 maart een schriftelijke verklaring uitgegeven naar aanleiding van de 36ste herdenking van het bloedbad van Halabja, waarin staat:

“Het bloedbad van Halabja is in strijd met de mensenrechten. Het is een schending van de identiteit en de rechten van een volk dat meer dan 50 miljoen mensen telt. De napalm die gebruikt wordt door de dominante en heersende machten heeft als doel de Koerden uit te roeien.

De verklaring veroordeelde het beleid van het Iraakse regime en de Turkse bezettingsstaat en vervolgde met te zeggen: “Het beleid van de bezettingslanden tegen de Koerden wordt uitgevoerd met de steun van internationale plannen. Ze proberen het bestaan en de identiteit van de Koerden te ondermijnen.”

De verklaring hekelde het stilzwijgen van internationale machten over de massamoorden op de Koerden en beschouwde hen als een bijdrage aan deze massamoorden.

De verklaring vervolgde met het volgende: “De natie, religie, cultuur en identiteit in Koerdistan werden verdeeld onder het oog van de hele wereld, en nu zijn Afrin, Serêkaniyê en Girê Spi onderworpen aan bezetting, en zijn ze getuige van schendingen en praktijken tegen de menselijkheid .

We herdenken de martelaren van het bloedbad van Halabja nogmaals, en we beloven te strijden tegen tirannieke en criminele vijanden.”