Kongra Star publiceert slotdocument na jaarlijkse conferentie

  • Rojava/Noord-en Oost-

De vergadering van de Vrouwenkoepelorganisatie Kongra Star van Noord- en Oost-Syrië, die op 27 januari haar jaarlijkse bijeenkomst hield, publiceerde de slotverklaring met de genomen beslissing.

Het document luidt als volgt:

-In februari zullen Kongra Star en de Zenûbia Vrouwengemeenschap de conferentie Freedom for Leader Abdullah Öcalan promoten.

-Brieven geschreven door Koerdische, Arabische en Yazidi vrouwen voor Leider Abdullah Öcalan zullen worden verzameld en gepubliceerd in een tweede deel van het boek “Derya dile me”.

Uitgebreide activiteiten zullen worden uitgevoerd in landen in het Midden-Oosten in lijn met het democratische natieparadigma.

-Er zal een diplomatieke commissie worden opgericht in Aleppo.

-Er zal een dossier worden voorbereid over de leidende vrouwen die vermoord zijn door de bezettende Turkse staat en dit zal worden voorgelegd aan de relevante partijen.

-Er wordt een werk gestart over de sociologie van de samenleving en vrouwen voor en na de revolutie, volgens de specificiteit van elke regio. Een nog op te richten commissie zal zich op dit werk richten en een passende oplossing vinden.

-Het systeem van medevoorzitterschap zal worden versterkt in alle instellingen, raden en gemeenten van de Autonoom Bestuur.

-Dit jaar zullen 3 cursussen en 3 trainingscycli worden geopend om de door mannen gedomineerde mentaliteit te bestrijden en een einde te maken aan de patriarchale mentaliteit.

De activiteiten van de Yazidi-vrouwenraad zullen in heel Syrië worden uitgebreid.

-Vrouwenopvangcentra zullen naar behoefte worden geopend.

-Er zal onder leiding van vrouwen geprotesteerd worden tegen de Turkse bezetting van Serêkaniyê, Afrin en Girê Spî.

-Er zullen crèches worden geopend voor de kinderen van werkende vrouwen.

-Kongra Star-statuut zal worden gelezen en gepromoot in alle gemeenten, buurten, steden en gemeenten.

Bron: ANF