Kongra Star publiceert slotverklaring van jaarlijkse bijeenkomst in Qamishlo

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Noord- en Oost-Syrische overkoepelende vrouwenorganisatie Kongra Star hield op 15 en 16 december haar jaarlijkse bijeenkomst op het hoofdkantoor in Qamishlo met deelname van 100 raadsleden en commissieleden.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst onder het motto “Vrouwen kunnen niet ongeorganiseerd blijven”, werden politieke, organisatorische problemen, de vrouwenbeweging, de situatie van Abdullah Öcalan en het werkingsmechanisme van de  Vergadering van Kongra Star  in 2022 besproken.

Volgens de slotverklaring van de jaarlijkse bijeenkomst van Kongra Star die dinsdag is vrijgegeven, vestigden de deelnemers de aandacht op de politieke situatie in Noord- en Oost-Syrië en de wereld. “Door de Derde Wereldoorlog maakt de wereld een politieke, economische, sociale, culturele en ecologische crisis door. Het Midden-Oosten is het broeinest van oorlogen geworden voor hegemoniale landen ten koste van de volkeren van de regio”, zeiden ze.

In de verklaring stond dat de belangrijkste basis van de oorlog de NAVO, China, Rusland, Syrië, Oekraïne en Iran is, terwijl de binnenvallende Turkse staat altijd heeft geprobeerd van deze oorlogen te profiteren om zijn soevereiniteit uit te breiden en zijn leven te verlengen.

“Deelnemers benadrukten het feit dat de Turkse staat barbaarse aanvallen uitvoerde tegen het Koerdische volk en hun bondgenoten in de regio, gebruikmakend van genocidaal beleid en methoden in de regio, terwijl het zich aan de andere kant richtte op de Koerdische regio’s en de guerrillastrijders.

Het optreden tegen vrouwen neemt toe. Vrouwenorganisaties en -bewegingen maken echter de weg vrij voor een gemeenschappelijke strijd en opstand tegen het seksistische systeem. De revolutie in Rojava en Noordoost-Syrië werd geleid door vrouwen.

Het vrouwenverzet in de gevangenissen van de fascistische AKP is uitgegroeid tot een wereldwijd verzet. De verdrijving van vrouwen uit de politiek in Syrië is aan het licht gebracht”, aldus de verklaring, waarbij werd opgemerkt dat het co-voorzitterschapssysteem in Noord- en Oost-Syrië een succes was en een nieuwe stap in de wereldgeschiedenis van vrouwen.

De vrijheid van Öcalan

De verklaring vestigde de aandacht op het isolement van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en zei: “Isolatie is een beleid van het mondiale systeem. Het isolement van Öcalan druist in tegen alle mensenrechtenprincipes.” Het riep op tot een volksopstand voor de fysieke vrijheid van Öcalan.

“De dominante mannelijke macht maakt zich zorgen over het medevoorzitterschapsmodel. Daarom moeten vrouwen hun verzet vergroten en hun prestaties beschermen, aldus de slotverklaring.

Aanbevelingen

De aanbevelingen van de jaarlijkse bijeenkomst van de Kongra Star Assembly zijn als volgt:

“De strijd voor gelijkheid tussen de twee geslachten vereist onderwijs en werk. Zelfstudie is mogelijk door te lezen, jezelf te ontwikkelen en je te verzetten tegen de mannelijke mentaliteit. Het uitbannen van vrouwenmoorden door de eenheid van vrouwen en het motto ‘vrouwen kunnen niet ongeorganiseerd blijven’ moeten als hoeksteen van de activiteiten worden genomen. Er moet een dossier worden opgesteld over de verdediging van het covoorzitterschapsmodel en er moet training worden georganiseerd om dit model te promoten.

Elke vrouw zou zich op elk gebied moeten ontwikkelen. Er moeten vrouwencomités en communes worden opgericht en er moeten economische comités worden opgericht. De economische problemen van vrouwen moeten worden opgelost. Vrouwen zouden zich binnen vrouwenorganisaties moeten organiseren om hun eigen identiteit te vormen. Er moet een commissie worden opgericht om rapporten over vrije coëxistentie op te stellen en deze ten dienste van de samenleving te stellen.

Ecologisch bewustzijn moet ook worden ontwikkeld. Dit vraagstuk mag niet los gezien worden van de genderproblematiek en er moet op korte termijn een ecologieraad komen.”