Laleş Êzidî: Veteranen zijn degenen die de revolutie het meest beschermen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Laleş Yazidi, lid van de Noord- en Oost-Syrische Veteranenfederatie, sprak met ANF Nieuwsagentschap over oorlogsveteranen van Rojava.

Hij wees erop dat het Koerdische volk een hoge prijs heeft betaald om hun land, taal en leven te beschermen en zei: “Er zal geen revolutie zijn zonder een prijs, want vrijheid is niet tot een gemakkelijk doelwit.” Hij voegde eraan toe dat zij als oorlogsveteranen het nodige antwoord zullen geven op de aanvallen.

Laleş Êzidî onderstreepte dat, na de families van de martelaren, de veteranen degenen zijn die de revolutie het meest moeten beschermen, en voegde eraan toe: “Deze samenleving heeft duizenden jaren onder druk van de vijand moeten leven. De mensen van Rojava noemden het proces dat in 2011 plaatsvond de Lente van de Volkeren, omdat de Koerden de mensen waren die het meest werden aangevallen. De Rojava-revolutie zag jonge mensen zich vanaf het begin organiseren om hun land te beschermen. De revolutie heeft hoge kosten. Tegenwoordig moet de samenleving de veteranen die een deel van hun lichaam hebben verloren, met gevoeligheid benaderen. Veteranenvrienden versterken ook hun wil met ideologie en de opvoeding die ze krijgen. Als er een aanval op Rojava plaatsvindt, betekent dit niet dat de veteranen geen rol spelen in deze revolutie. Ja, ze zijn gewond, maar deze toestand zou hen niet beletten. Dat is de reden waarom vandaag veteranen degenen zijn die de doelen van de martelaren zullen realiseren en de revolutie het meest zullen beschermen. Er zal geen vrije revolutie zijn omdat vrijheid geen gemakkelijk doel is. Er is een hoge prijs betaald om ons land, onze taal en ons leven te beschermen. In de Koerdische samenleving, die al duizenden jaren wordt onderdrukt, betalen moeders en vrouwen de grootste prijs.”

Laleş Êzidî herinnerde eraan dat veteranen symbolische financiële steun krijgen in de hegemonische staten en het systeem, en besloot zijn toespraak met de volgende woorden: “Onze veteranen worden ideologisch sterker om de revolutie te beschermen. De Rojava-revolutie had duizenden martelaren en veteranen. Dat is waarom Oorlogsveteranen van Rojava zullen reageren op de aanvallen. We zullen onze strijd voortzetten totdat Rêber Apo [Abdullah Ocalan -red.] en de vrijheidsgevangenen zijn vrijgelaten.”