Leven in Hakkari in 2023 was als leven in een open gevangenis

  • Noord-Koerdistan

In Hakkari (Colemêrg) geldt al 7 jaar de noodtoestand. In 2023 gingen martelingen, opsluiting, arrestaties, buitengerechtelijke executies en speciale oorlogspraktijken ononderbroken door. Grenspoorten werden gesloten en het werd mensen verboden om handel te drijven. Hoogvlakten en weilanden werden uitgeroepen tot “Speciale Veiligheidszone” en er werd geprobeerd een einde te maken aan de landbouw en veeteelt. Tientallen controleposten werden opgericht op de snelweg tussen Van en Hakkari en zelfs reizen werd onmogelijk gemaakt. Op elke heuvel rondom de stad werd een militaire basis ingericht en het centrum ligt praktisch onder militaire en politieblokkade.

In de afgelopen 7 jaar zijn alle protesten en evenementen verboden en om de 15 dagen werden nieuwe verboden uitgevaardigd. Politieke partijen of maatschappelijke organisaties anders dan de AKP-MHP moeten “toestemming krijgen” als ze een actie of activiteit willen uitvoeren. 15 mensen werden gedood, verongelukt door gepantserde voertuigen en het vuur geopend door soldaten en politie aan de grens. Huisinvallen, geweld in hechtenis en arrestaties zijn routine.

Economisch embargo ingesteld

Het grootste deel van de plateaus en valleien, die belangrijk zijn voor de landbouw en veeteelt, werden verboden en afgesloten voor mensen nadat ze waren uitgeroepen tot “Speciale Veiligheidszone”. Dit trof de bevolking zwaar omdat veeteelt en landbouw hun belangrijkste bron van inkomsten zijn. Door de beperkingen moesten de dorpelingen die hun dieren niet naar de plateaus en weilanden konden brengen, de veeteelt opgeven en migreren. Burgers die geen landbouw konden bedrijven op hun akkers en in hun tuinen, waren niet in staat om iets te produceren, waardoor ze een zware economische crisis doormaakten.

De Turkse regering vermoordde veel burgers die zaken wilden doen op het platteland en in de grensgebieden. Ze probeerden ook handelaars te onderdrukken door handel te verhinderen aan de grenspoorten in de districten Gever en Çelê.

Veel burgers werden gedood of gewond als gevolg van het vuur dat door soldaten en politie werd geopend terwijl ze naar hun weilanden gingen, hun dieren lieten grazen of zelfs terwijl ze met hun gezin gingen picknicken.

Toename zelfmoorden

Hakkari kende een periode met het hoogste aantal zelfmoordgevallen in 2023. Hakkari heeft de jongste bevolking maar staat op de laatste plaats als het gaat om werkloosheid en armoede. Volgens de Mensenrechtenvereniging IHD waren er 25 zelfmoordpogingen in 10 maanden en 12 mensen stierven als gevolg van die pogingen. Degenen die zelfmoord pleegden waren jonge mannen en vrouwen tussen de 17 en 30 jaar.

De IHD zei in een rapport dat “het bewezen is dat mensen, waaronder politieagenten, sommige vrouwen seksueel misbruikten. De dood van sommige vrouwen die seksueel misbruikt werden, werd behandeld als ‘zelfmoord’ terwijl het verdachte sterfgevallen waren.”