Levende meertaligheid in Rojava

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

In 1999 werd 21 februari door UNESCO uitgeroepen tot moedertaaldag. Hoewel deze dag voor veel mensen slechts marginaal van belang is, zien velen van wie de taal en daarmee hun identiteit wordt bedreigd, vervolgd en gemarginaliseerd, deze dag als een gelegenheid om te protesteren of de balans op te maken.

Monistische natiestaat leidt tot assimilatie en genocide

De monistische staatsmodellen van de “Syrische Arabische Republiek” en Turkije zijn gebaseerd op assimilatie en, als dat niet mogelijk is, op de uitsluiting en vernietiging van andere identiteiten. Dit idee van de staat resulteerde in genocides en massamoorden op Armeniërs, Suryoye en Koerden.

De Koerdische taal was bijna uitgestorven toen een renaissance begon met de PKK-opstand in Noord-Koerdistan. PKK-leider Abdullah Öcalan ontwikkelde een democratisch, multi-identitair en open model dat bedoeld was om de grenzen van de natiestaat te overschrijden. Democratisch confederalisme verscheen voor het eerst in Noord-Koerdistan in gemeentelijke zelforganisatie. Met de Rojava-revolutie van 2012 werd democratisch confederalisme een grootschalig werkmodel van zelfbestuur dat een wereldwijd voorbeeld werd. Naast het principe van nationale bevrijding, waaruit steeds weer nieuwe onderdrukkende natiestaten zijn voortgekomen, werd in Rojava een model opgezet waarin alle identiteiten zich collectief organiseren. Dit model schudde de kapitalistische moderniteit wakker en is het eerste serieuze alternatief voor het heersende systeem sinds het “einde van de geschiedenis”. In Rojava is taal bijzonder belangrijk als drager van cultuur. Het democratisch confederalisme in Noord- en Oost-Syrië vertegenwoordigt dus een wedergeboorte van het Koerdisch, Aramees en vele andere talen en identiteiten.

Koerdische identiteit voor de revolutie

Het Ba’ath-regime in Syrië had de Koerdische taal 65 jaar lang onderdrukt, vervolgd en gemarginaliseerd. Op scholen werden de kinderen letterlijk uitgescholden voor hun moedertaal. De “Syrische Arabische Republiek” werd expliciet gesticht op basis van één identiteit, de Arabier. Wie zich niet aanpaste, werd gemarginaliseerd en vervolgd. Koerden in Rojava werd het staatsburgerschap ontzegd, verondersteld migranten uit Noord-Koerdistan te zijn, en ontdaan van basisrechten. Tegelijkertijd voerde het Baath-regime een ‘Arabische gordel’-beleid langs de grens. Koerdische dorpen kregen een nieuwe naam, er werd een Arabisch nederzettingenbeleid ingevoerd en de Koerdische bevolking kreeg te maken met talloze represailles.

Er wordt een vonk ontstoken

Tot de jaren zeventig voelde de Koerdische bevolking zich machteloos. In 1979 begon de PKK wortel te schieten in Rojava. Abdullah Öcalan en de PKK trokken in de regio en Rojava werd een belangrijk gebied dat grenst aan Noord-Koerdistan. Enerzijds, terwijl het Assad-regime probeerde de PKK te gebruiken als drukmiddel tegen de Turkse staat in zijn conflict met Turkije, liet de vrijheidsbeweging zich niet uitbuiten en voerde educatieve programma’s uit in de West-Koerdische regio die bekend staat als destijds als het “Kleine Zuiden”. De Koerdische taal werd opnieuw verspreid door de militanten van de vrijheidsbeweging in de regio, en de Koerden in de regio leerden weer spreken en schrijven in hun taal. Talloze mensen in Rojava werden gevormd door deze ervaring en leerden de leidende kaders van de vrijheidsbeweging persoonlijk kennen. Ze doen verslag van de moed en het ontwaken dat deze fase mensen gaf en de diepe verbondenheid met de vrijheidsbeweging die ontstond. Dit werkte averechts op de berekeningen van het Baath-regime, aangezien het de zaden van revolutie in de regio zaaide die in 2012 zouden ontkiemen. Het regime was zich bewust van het gevaar en onderwierp de activisten herhaaldelijk aan repressie. Talloze mensen verdwenen in de martelkamers van het regime, maar de vrijheidsbeweging was niet meer te stuiten.

Koerdisch taleninstituut opgericht

Met het begin van de opstanden in 2011 werd in Afrin een instituut voor de ontwikkeling van de Koerdische taal opgericht. Gezien de destabilisatie had het regime op sommige punten een liberalisering van zijn anti-Koerdische beleid geïnitieerd. Deze pseudo-hervormingen creëerden het kader waarin het instituut nog voor de revolutie kon worden opgericht.

Moedertaal verankerd in het sociaal contract

Na de revolutie nam de regio Rojava, die nu op basisdemocratische wijze werd bestuurd, een derde weg en liet zich niet uitbuiten door het regime of Turkije en zijn islamitische huurlingen. In plaats daarvan werd een uitstekend sociaal contract opgesteld waarin de moedertaal een belangrijke hoeksteen is. In het sociaal contract staat: “Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen alle talen van de democratische federale regio Noord- en Oost-Syrië. Ieder volk is vrij om zijn taal te gebruiken en deze te ontwikkelen op het gebied van samenleving, bestuur, onderwijs en cultuur.” Dit betekende een revolutie binnen de revolutie voor de regio. Geen enkele identiteit mag worden uitgesloten

Koerdisch wordt de taal van het onderwijs

Er zijn onderwijsinstellingen en academies opgericht om de bedreigde Koerdische taal te beschermen, te ontwikkelen en te onderzoeken. De instituten die werden geopend voor de opleiding van onderwijzend personeel speelden ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Koerdische taal. Met de revolutie kwam het zelfbestuur van Rojava. Op basis van het paradigma van de democratische natie gepresenteerd door Abdullah Öcalan, besloot het zelfbestuur Koerdisch, Arabisch en Aramees te erkennen als officiële talen in de regio. Wat was begonnen met clandestiene Koerdische cursussen, werd letterlijk een school. Koerdisch werd tussen 2012 en 2013 geïntroduceerd als instructietaal en het lesmateriaal is sinds 2014 in het Koerdisch.

Van school tot universiteit

De eerste Koerdische taalschool in Noord- en Oost-Syrië, de Şehîd Fevzi School, opende op 6 september 2011 in het district Şera van Afrin. Op 26 september 2011 werd de Şehîd Osman Silêman School ingehuldigd in het stadscentrum van Kobanê. Daarna werden er in veel delen van de regio Cizîrê meer scholen opgericht. De Universiteit van Afrin werd ingehuldigd op 27 oktober 2015. Op 5 juli 2016 opende de Universiteit van Rojava in Qamişlo haar deuren en op 30 september 2017 volgde de Kobanê Universiteit. Aan de universiteiten en academies zijn afdelingen voor Koerdische taal en literatuur opgericht.

Wederzijds talen leren als uitdrukking van samenleven

Terwijl de Koerden naast hun eigen taal Arabisch leerden, begonnen ook de Arabieren, Suryoye en Armeniërs in de regio met grote ijver Koerdisch te leren. De historische erfenis gecreëerd door de interactie van talen en culturen werd een systeem met de Rojava-revolutie. Elk volk in Noord- en Oost-Syrië spreekt en ontwikkelt vrijelijk zijn eigen taal en leert ook de taal en cultuur van zijn buren.

Drietaligheid verovert de openbare ruimte

De revolutionaire ontwikkelingen in de taalsector beperkten zich niet tot het onderwijs, maar bereikten al snel de publieke sfeer. Drietaligheid kwam zowel op de borden in winkels als op verkeersborden, mededelingen en aankondigingen naar voren. De breuk met de heerschappij van de monistische natiestaat was in iedere straat zichtbaar.

Armeniërs en Suryoye leren hun moedertaal

Ook de Armeniërs en Suryoye beleefden een renaissance van hun taal. In Syrië was Aramees alleen toegestaan ​​als liturgische taal. Nu werd het de officiële taal en waren er moedertaallessen. Vanaf 2014 is in Qamişlo een onderwijsinstelling voor leraren opgericht. Faciliteiten in Tirbêspiyê, Dêrik en Hesekê volgden.

De Armeniërs organiseerden zich onder de paraplu van de Armeense Raad van Noord- en Oost-Syrië en zetten snel hun eigen onderwijsinfrastructuur op als onderdeel van het zelfbestuur. Op dit moment wordt gewerkt aan de introductie van Armeens als schoolvak.

Circassiërs en Turkmenen leven ook hun taal

Circassische en Turkmeense minderheden leven ook in Noord- en Oost-Syrië. Met name de regio rond Manbij (Minbic) vertegenwoordigt een waar mozaïek van identiteiten.Terwijl het Erdoğan-regime tevergeefs probeerde de Turkmeense bevolking te instrumentaliseren voor zijn aanvalsplannen, sloten Circassians en Turkmenen zich aan bij het zelfbestuur en richtten autonome raden op. De Circassians hebben hun eigen taalonderwijssysteem ontwikkeld via hun raden en verenigingen. Na de bevrijding van Manbij op 25 april 2018 richtten de Turkmenen hun eigen commissie op en begonnen in dit kader ook met moedertaalonderwijs.

834.000 mensen krijgen onderwijs in de moedertaal

Het doel van het zelfbestuur van Noord- en Oost-Syrië is dat volkeren in alle aangeboden vakken in hun moedertaal kunnen leren. Dit doel is al enigszins bereikt. 834.691 leerlingen krijgen les in hun moedertaal op 4.153 scholen. Deze lijst wordt nog steeds aangevoerd door de Arabische bevolking, gevolgd door Koerden en Suryoye.