Lezing over Öcalans “Manifest van democratische beschaving” in Berlijn

  • Duitsland

Het Koerdische studenteninitiatief “Xwendekarên Berlin” nodigde dinsdagavond mensen uit in Café Karanfil in Neukölln voor een lezing met de titel “Revolutionaire dagen tot democratische moderniteit”. Reimar Heider, spreker en vertaler van het internationale initiatief “Vrijheid voor Abdullah Öcalan – Vrede in Koerdistan” was de gastspreker. Heider presenteerde het vierde deel van Öcalans “Manifest van Democratische Beschaving” getiteld “Democratische Beschaving – Uitweg uit de beschavingscrisis in het Midden-Oosten”. Meer dan twee dozijn toehoorders luisterden aandachtig.

In iets meer dan drie jaar (2007-2010) heeft Abdullah Öcalan een vijfdelig opus magnum geschreven, het “Manifest van Democratische Beschaving”, waarin hij zijn ervaringen en inzichten uit 35 jaar radicale theorie en revolutionaire praktijk samenbrengt. Na een herinterpretatie van de beschavingsgeschiedenis vanaf het begin tot aan de kapitalistische moderniteit in de eerste drie delen en het voorstellen van een methode voor het oplossen van de meest urgente problemen van de 21e eeuw met de sociologie van de vrijheid, neemt hij in het vierde deel de heersende omstandigheden in het Midden-Oosten onder de loep. Daar is de mondiale beschavingscrisis vandaag het duidelijkst zichtbaar. Öcalan suggereert dat waar 5000 jaar geleden de centrale beschaving begon, ook de sleutel moet zijn om deze te overwinnen. Democratische beschaving belicht de historische oorzaken van de wereldwijde crisis, evenals de verschillende tradities van verzet – religieus, cultureel, gedecentraliseerd – en vooral hun potentieel om de kapitalistische moderniteit te overwinnen.

“Democratische beschaving – Uitweg uit de beschavingscrisis in het Midden-Oosten” wordt afgesloten met een discussie over de vragen die essentieel zijn voor een wereldwijde transformatie: Hoe te leven? Wat te doen? Waar te beginnen? De lezing sloot hier ook op aan. Heider herinnerde het publiek eraan dat het hoofdwerk van Abdullah Ocalan, net als andere essays daarvoor, was geschreven als een “verdediging” in de vorm van een voorlegging aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over zijn proces na zijn deportatie van Kenia naar Turkije in strijd met het internationaal recht. Zijn geschriften moeten echter niet gezien worden in de zin dat het “slechts” gerechtelijke documenten waren. Het waren complexe werken waarin Ocalan reflecteerde over democratische identiteit, geschiedschrijving en het werk van de Koerdische beweging. Bovendien zouden ze de aanzet gegeven hebben om de praktische en theoretische oriëntatie van de Koerdische beweging in haar huidige richting te sturen, gebaseerd op basisdemocratie, vrouwenemancipatie en ecologie.

“Het vierde van de vijf delen van Öcalans hoofdwerk vertegenwoordigt, samen met de voorgaande delen, een nieuwe algemene politieke theorie” zei Heider. “Hij ontwikkelt methoden in de geschriften die hij vervolgens toepast op het Midden-Oosten. Öcalans ideeën zijn echter niet beperkt tot Koerdistan en het Midden-Oosten, zoals vaak wordt aangenomen. Het zijn reflecties en voorstellen voor vormen van organisatie en bestuur wereldwijd.”

De centrale thema’s in “Democratische beschaving – Uitweg uit de beschavingscrisis in het Midden-Oosten” omvatten een verder onderzoek naar het reëel socialisme en de staatstheorieën van Hegel en Marx. Verder wordt de rol van gender en de bevrijding daarvan beschreven als een essentiële basis voor samenleven zonder onderdrukking. De ontwikkeling van het kapitalisme in de 16e eeuw en de religieuze, feodale bewegingen daartegen worden ook belicht, evenals de nieuwe eisen aan de revolutionaire mannen en vrouwen van de beweging om onderwijs te blijven geven aan de algemene bevolking en zo bij te dragen aan hun zelfredzaamheid.

Paneldiscussie over Öcalan vanavond

Over het algemeen kon de presentatie van de bundel interesse opwekken voor Öcalans concepten en zijn persoon. Aan het einde van de presentatie stelden meer dan 25 deelnemers levendige vragen, kochten literatuur en discussieerden verder in kleine groepen. Vanavond vindt het volgende evenement over de theorieën van het Abdullah Öcalan plaats in de hoofdstad. In het Huis van de Democratie (Greifswalder Str. 4, 10405 Berlijn) vindt een paneldiscussie plaats onder de titel “Abdullah Öcalan en Democratisch Confederalisme” over de incommunicado-detentie van de PKK-oprichter in de Turkse eilandgevangenis Imrali en zijn ideeën over een bevrijde samenleving. Het evenement begint om 18.00 uur.