Literatuurworkshop voor jongeren in Kobanê

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Unie van Intellectuelen in Kobanê zal op 23 september een workshop over literatuur en korte verhalen organiseren in samenwerking met de Literaire Raad, met als doel jongeren te ondersteunen in hun schrijf- en literatuurvaardigheden en hun schrijfvaardigheden te verbeteren.

Veel schrijvers, intellectuelen en jongeren zullen deelnemen aan de workshop.

De workshop, die voor het eerst zal plaatsvinden in het Centrum van de Unie van Intellectuelen in Kobanê, zal naar verwachting een week te duren.

Achtergrond

Na de Rojava-revolutie onderging de literatuur veranderingen, net als elk ander gebied. De Literaire Commissie van Rojava, nu de Literaire Raad genoemd, fungeert als een overkoepelende organisatie voor alle schrijvers.

De raad werd in 2016 opgericht door 3 vrouwen met de ontwikkeling van de revolutie, waarna haar werk werd uitgebreid en gedeeld met docenten.

In 2017 werd binnen de Literaire Raad een speciale commissie opgericht voor het lezen en beoordelen van boeken, en vervolgens werd de behoefte gevoeld om de Şilêr-uitgeverij op te richten. De commissie richt zich op de beoordeling en publicatie van boeken in heel Noord- en Oost-Syrië.

Er worden verschillende commissies gevormd op basis van het onderwerp dat door de auteur aan de Divan wordt voorgelegd. Daarnaast is er ook een vertaalcommissie, maar deze kan alleen de bewerking van de boeken die voor de revolutie zijn vertaald, behandelen.

De raad beoordeelt allerlei soorten boeken, van compilaties van culturele boeken tot taalboeken, van romans tot poëzie, geschiedenis, taal, woordenboeken, religie, theater, gezondheid en korte verhalen. In veel gevallen redt de commissie werken die anders in de vergetelheid zouden raken.