Lokale verkiezingen in Turkije: HEDEP stelt criteria vast

  • Turkije

De Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie (HEDEP) bereidt zich voor op de lokale verkiezingen in Turkije op 31 maart 2024. De voorbereidingen zijn gebaseerd op de resultaten van de parlementsverkiezingen van afgelopen mei. De verkiezingen werden betwist door de weinig bekende YSP (Groene Linkse Partij), die zichzelf op een congres in oktober omdoopte tot HEDEP, en niet door de HDP (Democratische Volkspartij), die met een verbod werd bedreigd. Na de verkiezingen werden de redenen voor het ontoereikende resultaat zelfkritisch geanalyseerd in een maandenlang discussieproces in alle partijcomités en vooral onder de aanhangers.

Een van de centrale punten van kritiek was de manier waarop de partij zich kandidaat stelde voor de parlementsverkiezingen. Er werd kritiek geuit op het feit dat de achterban niet genoeg betrokken was bij de besluitvormingsmechanismen en dat de lokale partijverenigingen geen eigen initiatief namen en wachtten op centrale instructies. Een ander punt van kritiek was de positie van vrouwen in de partij.

De kandidaten worden bepaald door de achterban

HEDEP heeft op provinciaal niveau comités opgericht voor de lokale verkiezingen, die sinds gisteren kandidaatstellingen accepteren. De deadline voor kandidaatstelling is 8 december. Daarna zullen er lokale “voorverkiezingen” worden gehouden, zodat de kandidaten kunnen worden gekozen door de achterban en niet door het centrale verkiezingscomité van de partij. Daarnaast hebben vrouwen hun eigen verkiezingscomités gevormd om aan de eis van gendergelijkheid te voldoen. Een belangrijk criterium voor de verkiezingscommissies is de onpartijdigheid van hun leden. Daarom is bepaald dat naaste familieleden van commissieleden zich niet kandidaat mogen stellen.

De burgemeesters en gemeenteraadsleden op provinciaal, districts- en gemeentelijk niveau worden volgend voorjaar gekozen. De provinciale verkiezingscommissies zullen voorlopige gesprekken voeren met de kandidaten nadat de kandidaturen zijn ingediend. De documenten van kandidaten die niet voldoen aan de partijcriteria worden met een motivering teruggestuurd. Geaccepteerde kandidaten krijgen tussen 10 en 14 december een training over het verkiezingsproces en het partijbeleid.

Criteria voor kandidaatstelling

Tot de partijcriteria voor kandidaten behoren een duidelijke toewijding aan het principe van duaal leiderschap op basis van pariteit, ervaring met democratisch lokaal bestuur en kennis van de sociale structuur, cultuur en taal van de betreffende regio. Een ander belangrijk criterium is of de kandidaten voorstellen hebben voor oplossingen voor de specifieke problemen in hun kiesdistrict.

Sollicitaties worden niet geaccepteerd van mensen wier houding en gedrag in strijd zijn met de principes van HEDEP. Uitsluitingscriteria zijn bijvoorbeeld verdeeldheid zaaiende taal, persoonlijke belangenpolitiek, polygamie en strafbare feiten zoals seksueel geweld, drugshandel en woeker.

Kandidaten moeten een vergoeding betalen, die wordt berekend op basis van de functie in kwestie en varieert van 1.000 TL voor een zetel in de gemeenteraad tot 20.000 TL voor kandidaten voor de functie van burgemeester van een grote gemeente. Vrouwen, jongeren onder de 25 en mensen met een handicap zijn vrijgesteld van de vergoeding.