Mala Jin: Empowerment van vrouwen en versterking van de samenleving

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Vrouwenrevolutie in Rojava brengt al meer dan 10 jaar vrouwen in Noord- en Oost-Syrië naar voren die hun leven wijden aan het helpen en ondersteunen van vrouwen in hun dagelijks leven, ondanks alle vormen van ontbering en bedreiging.

Mala Jin is een van deze organisaties die hen niet alleen helpt en ondersteunt, maar zich ook actief inzet voor een vrij leven voor vrouwen en de samenleving.

Een boekje, gemaakt door Kongra Star, geeft een beter inzicht in Mala Jin en erkenning voor het werk en de inzet van deze vrouwen.

Het politieke systeem van het autonome bestuur

Het politieke systeem in het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) is gebaseerd op 4 pijlers: gendergelijkheid, zelfverdediging, culturele en religieuze diversiteit en sociale ecologie. Deze elementen zijn onderling verbonden, wat betekent dat het ene niet kan worden bereikt zonder het andere. Gendergelijkheid is onlosmakelijk verbonden met de 3 andere pijlers.

Om deze principes in de praktijk te brengen, zijn er in de AANES veel structuren opgezet om het patriarchale gedrag in de samenleving te bestrijden. Een van deze structuren is de Mala Jin: een plek waar vrouwen terecht kunnen voor hulp, ondersteuning, bemiddeling, advies en bescherming.

Mala Jin

Mala Jin staan vooral bekend om hun bemiddelingswerk. Vrouwen die hulp en ondersteuning zoeken in familiezaken of civiele zaken waarbij andere vrouwen betrokken zijn, kunnen bij de Mala Jin terecht voor hulp.

Hun werk valt onder het mandaat ‘Sociale Rechtvaardigheid’ van het Sociaal Contract dat in 2016 werd opgesteld en dat sociale rechtvaardigheid definieert als de noodzakelijke “basis om de samenleving te organiseren en zichzelf te beschermen”. Het hangt af van het oplossen van sociale problemen met betrekking tot rechtvaardigheid in de dorpen, buurten en wijkgemeenten. Het lost problemen op door middel van dialoog, onderhandeling en wederzijdse instemming.

De eerste Mala Jin werd officieel geopend in Qamishlo op 20 maart 2011. Maar, zoals hierboven besproken, was dit het resultaat van tientallen jaren van ondergrondse organisatie door Koerdische vrouwen die een basis opbouwden om volledige gelijkheid te bereiken binnen hun families en buurten. De Mala Jin is een essentieel kenmerk van de vrouwenbeweging op lokaal niveau, omdat het vrouwen nieuwe mogelijkheden biedt om conflicten en problemen binnen hun gezin op te lossen. Het ontwikkelt een nieuwe vorm van rechtvaardigheid en conflictoplossing op basis van dialoog en bemiddeling.

Het volledige rapport kan hier gelezen worden