Mars naar Gemlik tegen isolatie zal op 6 februari van start gaan

Het Democratische Samenlevingscongres (DTK), de Partij van de Democratische Regio’s (DBP), de Democratische Volkspartij (HDP) en verschillende democratische instellingen hebben aangekondigd dat ze een mars naar Gemlik zullen houden tegen het isolement dat is opgelegd aan de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan. Gemlik is een havenplaats aan de Zee van Marmara in West-Turkije. In de zee van Marmara ligt het Gevangeniseiland Imrail, waar Abdullah Öcalan en drie andere Koerden gevangen worden gehouden.

De mars naar Gemlik begint op 6 februari vanuit Yüksekova en Kızıltepe.

Na de aankondiging zijn er verschillende oproepen gedaan om de mars bij te wonen.

De Vrije Vrouwenbeweging (TJA), de vereniging in solidariteit met nabestaanden van gevangenen en verdwenen personen, kondigde hun deelname aan.

De slogan van de mars is “We marcheren naar Imrali voor een oplossing”.

Evliya Alkan, medevoorzitter van DBP Gever, zei “dat het verergerde isolement tegen de leider van het Koerdische volk, Abdullah Öcalan, al 24 jaar onafgebroken voortduurt. Terwijl het isolement van meneer Öcalan voortduurde, verdiepten de oorlogsomstandigheden zich, raakten de mensen verarmd vanwege de budgetten die voor de oorlog waren toegewezen.”

Alkan zei dat er behoefte is aan sociale vrede en een democratische oplossing voor de crisis en voegde eraan toe: “De sleutel tot deze oplossing is de heer Abdullah Öcalan.”