Mars tegen bezetting: Verzet zal overwinning brengen

  • Noord-en Oost-Syrië

Honderden mensen, leden van maatschappelijke organisaties, partijen en plaatselijke stamoudsten verzamelden zich bij de Firin Junction in het districy Til Berak van het kanton Cizre en demonstreerden tegen de invasieaanvallen van de Turkse staat.

In een verklaring voor het knooppunt van de veiligheidstroepen zei Ebdurehman El Salih, medevoorzitter van de districtsraad van Til Berak: “Met deze aanvallen voert de Turkse regering een beleid van uithongering en migratie tegen de mensen in de regio. Ze wil de mensen provoceren tegen het autonome bestuur en verdeeldheid zaaien tussen de instellingen.”

Al-Saleh veroordeelde het stilzwijgen van de internationale gemeenschap tegenover de steeds voortdurende aanvallen, misdaden en terreurdaden van de Turkse staat tegen de regio en riep de garanderende machten op om de bezettingsstaat te stoppen en deze onmenselijke daden te voorkomen.

De Syrische Revolutionaire Jeugdbeweging en de Unie van Jonge Vrouwen marcheerden bij het Kruispunt van Martelaren in Sewa stad van het kanton Deir ez-Zor. Honderden mensen namen deel aan de protestmars.

Namens de Jeugdbeweging zei Ali El Ehmed dat de aanvallen op de regio gericht waren op ontheemding en migratie. El Ehmed zwoer dat de strijd en het verzet van de jeugd zal doorgaan en dat de aanvallen zullen worden afgeslagen door de wil van de mensen in de regio.

Bron: ANF