Medevoorzitter KNK: Koerden moeten streven naar een oplossing

  • Zuid-Koerdistan

In het kantoor van het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK) in Hewlêr (Erbil) werd een persconferentie gehouden waaraan werd deelgenomen door KNK-medevoorzitter Zeyneb Murad, parlementsleden van de Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie (DEM-partij) en buitenlandse gasten uit het buitenland om de aandacht te vestigen op de gevaren waarmee de Koerden en de volkeren van Koerdistan worden geconfronteerd. De groep riep op tot actie voor een oplossing van het Koerdische vraagstuk.

Aanvallen op het Koerdische volk

KNK medevoorzitter Zeyneb Murad zei: “De chaos en spanning in de regio worden met de dag erger. De oorlog en chaos in de regio hebben negatieve gevolgen voor de Koerden en de mensen in Bakur (Noord), Rojava (West), Rojhilat (Oost) en Bashur (Zuid) Koerdistan. Deze ontwikkelingen vormen ook een groot risico voor de status van Zuid-Koerdistan.”

Verwijzend naar de aanvallen van Iran en Turkije zei Zeyneb Murad: “De aanvallen van Iran en Turkije tegen Zuid-Koerdistan brengen de verworvenheden van het Koerdische volk in gevaar. Als er geen oplossing wordt ontwikkeld in het kader van de legitieme en rechtvaardige zaak van het Koerdische volk, zullen de aanvallen van de buurlanden tegen het Koerdische volk doorgaan.”

‘Als Abdullah Öcalan wordt vrijgelaten, zullen de aanvallen ophouden’

Zeyneb Murad verklaarde dat het doel van de aanvallen van de Turkse staat is om het Koerdische volk af te maken: “De Turkse staat wil de verworvenheden van Zuid-Koerdistan vernietigen en een burgeroorlog beginnen. Daarom moeten Koerden zich inspannen om een oplossingsproces te starten.”

Zeynep Murad vervolgde: “De vrijheid van Abdullah Öcalan zal de basis zijn voor een vreedzame oplossing voor de legitieme zaak van het Koerdische volk. Als de heer Öcalan wordt vrijgelaten, zal er geen excuus zijn voor de acties van de Turkse staat en zullen de aanvallen van de Turkse staat tegen het Koerdische volk ophouden. Daarom moeten mediaorganisaties hun rol spelen voor de vrijheid van Abdullah Öcalan.”

De KNK medevoorzitter concludeerde: “De reden voor het absolute isolement dat de heer Öcalan is opgelegd, is het aandringen op het ontbreken van een oplossing voor de Koerdische kwestie. Daarom moeten politieke partijen en persoonlijkheden in Zuid-Koerdistan een standpunt innemen tegen het isolement van Öcalan in Imrali.”

‘Imrali is een centrum van onderdrukking en intimidatie geworden’

Ugmandur Yunasun, voormalig minister van Justitie van IJsland, zei: “We weten dat de Turkse staat duizenden politici en maatschappelijke activisten heeft gearresteerd. Bovenal zit de heer Öcalan al 25 jaar gevangen in İmralı. De Imrali-gevangenis is een centrum van onderdrukking en intimidatie voor patriotten geworden. De agressie van de Turkse staat tegen Rojava gaat door. Turkije wil onrust creëren in de Koerdische regio. Öcalan heeft altijd geijverd voor een duurzame vrede en een einde aan de oorlog. Daarom moeten Koerden in de vier delen van Koerdistan zich verenigen en vechten tegen de onderdrukking.”

Yunasun verklaarde dat ze zich zullen inspannen om de aanvallen van Turkije en Iran tegen het Koerdische volk te laten zien aan Europese landen en het Europees Parlement.

Bron: ANF